Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Medioambiente e Clima » A Comisión acolle con satisfacción o acordo provisional sobre unha atmosfera máis limpa na UE

A Comisión acolle con satisfacción o acordo provisional sobre unha atmosfera máis limpa na UE

20/02/2024 |

— A Comisión acolle o acordo político provisional alcanzado entre o Parlamento Europeo e o Consello sobre a revisión da Directiva sobre a calidade do aire ambiente.

— Unha vez adoptada, a nova lei establecerá 2030 normas de calidade do aire da UE máis acordes coas directrices mundiais da OMS sobre calidade do aire. Trátase dun paso importante para protexer mellor a nosa saúde e avanzar na senda cara a unha contaminación cero no noso medio ambiente de aquí a 2050.

Bruxelas, 20 de febreiro de 2024. Coa Directiva revisada sobre a calidade do aire ambiente, o valor límites anual para o principal contaminante — as partículas finas (PM2.5) — redúcese en máis da metade.

Unha revisión periódica das normas de calidade do aire para re-avalialas, en consonancia coas probas científicas máis recentes, así como cos avances sociais e tecnolóxicos, axudará a situar á UE nunha traxectoria para lograr unha contaminación atmosférica cero como moi tarde en 2050, en sinerxía cos esforzos de neutralidade climática.

As autoridades nacionais e locais determinarán as medidas específicas que adoptarían para cumprir as normas. Ao mesmo tempo, as políticas existentes e novas da UE en materia de medio ambiente, enerxía, transporte, agricultura, I+i e outros ámbitos achegarán unha contribución significativa.

A revisión garantirá que as persoas que sufran danos á saúde debido á contaminación atmosférica teñan dereito a ser indemnizadas en caso de incumprimento das normas de calidade do aire da UE. Tamén achegará máis claridade sobre o acceso á xustiza, sancións eficaces e unha mellor información pública sobre a calidade do aire.

Ademais, a revisión apoiará ás autoridades locais reforzando as disposicións sobre seguimento e modelización da calidade do aire, e contribuirá a mellorar os plans de calidade do aire. A mellora das normas sobre o control e a modelización da calidade do aire permitirá controlar máis estreitamente o cumprimento das normas e apoiar unha acción máis eficiente e eficaz para previr e abordar as infraccións das normas.

A Directiva revisada tamén garantirá unha actuación temperá para lograr unha atmosfera máis limpa. Se os niveis de contaminación atmosférica son superiores ás novas normas de 2030 nos próximos anos, os Estados membro deben analizar se están en vías de cumprir a lexislación a tempo e, en caso necesario, tomar medidas e garantir o cumprimento en 2030.

En circunstancias específicas, os Estados membro poden dispoñer de máis tempo para cumprir as novas normas. As xustificacións das devanditas prórrogas deben basearse nunha análise sólida. Os Estados membro deberán adoptar as medidas adecuadas para garantir que respectan as normas de calidade do aire canto antes.

Próximas etapas

O Parlamento Europeo e o Consello terán que adoptar formalmente a Directiva revisada antes de que poida entrar en vigor. Entrará en vigor aos 20 días da súa publicación no Diario Oficial da UE.

Antecedentes

O 26 de outubro de 2022, a Comisión adoptou a proposta de revisión da Directiva sobre a calidade do aire ambiente. Trátase dun avance crave para o obxectivo de contaminación cero do Pacto Verde Europeo de lograr un medio ambiente de contaminación cero de aquí a 2050.

A contaminación atmosférica é a maior ameaza ambiental para a saúde e unha das principais causas de enfermidades crónicas, por exemplo, ictus, cancro e diabetes.

Afecta de maneira desproporcionada aos grupos sociais sensibles e vulnerables. Ao redor de 300,000 mortes prematuras ao ano e un número significativo de enfermidades non transmisibles, como a asma, os problemas cardiovasculares e o cancro de pulmón, atribúense á contaminación atmosférica.

A contaminación atmosférica segue sendo a primeira causa ambiental de morte temperá na UE. A este respecto, os peores contaminantes son as partículas en suspensión, o dióxido de nitróxeno e o ozono.

A atmosfera contaminada tamén prexudica ao medio ambiente ao provocar acidificación, eutrofización e danos nos bosques, os ecosistemas e os cultivos.

Na actualidade, a eutrofización supera as cargas críticas en dous terzos das zonas ecosistémicas da UE. Esto incide considerablemente na biodiversidade e nos servizos que nos/nos presta a todos.

Máis información: Comisión Europea

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data