Memoria anual de actividades da FGE

Nas memorias anuais de actividade da Fundación Galicia Europa pódese atopar toda a información relacionada coas actividades, iniciativas, proxectos e eventos organizados pola FGE en Bruxelas e Santiago de Compostela nos últimos anos.