Memoria 2022

          Memoria das actividades do ano 2022 da Fundación Galicia Europa

 

2022, o ano da recuperación

A fundación Galicia Europa naceu hai máis de 30 anos coa misión e a vocación de tender pontes entre Galicia e a Unión Europea para unir dúas realidades complementarias. No ano 2022, desde a Fundación Galicia Europa traballamos en recuperar a normalidade tras a pandemia a través dos nosos piares fundamentais. Seguimos a defender os intereses galegos en Europa pero tamén coa mirada en Galicia informando sobre a Unión Europea e achegando as políticas e as decisións europeas a todos os galegos e galegas. Ademais, continuamos a nostra aposta por fomentar a participación de entidades galegas en proxectos europeos e nós mesmos, a FGE,  participamos directamente en proxectos europeos que teñen á mocidade no centro de execución. A formación a través das nosas bolsas, a sensibilización sobre a realidade comunitaria a través da canle #Euroxuventude e o compromiso co Pacto Europeo polo Clima centraron tamén as nosas actividades no ano 2022.

Ámbitos de actuación

Defensa dos intereses de Galicia ante a Unión Europa

Fomento da participación galega en proxectos europeos

Seguimento e información sobre a UE en Galicia

j

Formación e sensibilización sobre a realidade europea

2022 en cifras

participantes nos eventos FGE. Máis de 500 nas reunións de ámbito europeo, arredor de 300 en TecEuropa e 125 nas actividades de EuroXuventude

boletíns cunha taxa de apertura do 22% con 1.200 subscriptores. Difusión de novas, convocatorias e información europea dende unha perspectiva galega

seguidores nas RRSS. 3.558 en Linkedin con 1927 reacciones e 121 compartidos. 2.378 en Twitter con 487 retuits e 891 'me gusta'

noticias. 113 novas da UE, 76 novas sobre Galicia na UE, 37 de Fundación Galicia Europa e 28 de EuroXuventude

artigos de colaboración coa revista ECO

reunións de alto nivel entre altos cargos da Xunta de Galicia e as institucións europeas. 3 reunións ministeriais do Consello da UE con participación galega

reunións das redes de cooperación rexional como a Conferencia de Rexións Periféricas e Marítimas ou a Conferencia entre as oficinas rexionais españolas

reunións do Comité Europeo das Rexións con participación galega no pleno e nas diferentes comisións

encontros virtuais FGE | NextGeneratiOn Galicia

usuarios do portal web onde atoparon 250 novas do ámbito europeo.

Orzamento da FGE (memoria liquidación)

Máis información sobre o orzamento da FGE

Datos xerais de actividade económica da Fundación Galicia Europa:

CONTRATOSSUBVENCIÓNS
Nº contratos: 43311 beneficiarios
Por importe de 343.568 €76.298 €

 

CONVENIOSALUGUER ESPAZO OFICINA
Consellería de Política SocialFundación Empresa Universidade Galega
Instituto Galego de Pomoción EconómicaSala de reunións
Total: 48.500 €Total: 7.160 €

Axudas e subvencións:

TIPO DE SUBVENCIÓNIMPORTE CONCEDIDOLIÑAS DE SUBVENCIÓNS PUBLICADASNÚMERO DE BENEFICIARIOS
Subvencións a persoas físicas non empresarios76.298 €PR770N/PR770M
Bolsas para a formación en asuntos europeos
11

Consulta aquí as memorias anteriores