Informes trimestrais ‘Defensa de Galicia ante a UE’

Como oficina de representación na capital comunitaria, a FGE traballa en coordinación con diferentes departamentos do sector público autonómico para garantir a contribución de Galicia aos debates europeos. Dende 2022, elabora informes periódicos sobre estas actividades para dar conta ao Consello da Xunta de Galicia.

2024
2023