Proxectos europeos FGE

Portada » Actividades » Proxectos europeos FGE

A Fundación Galicia Europa, grazas ao convenio de colaboración que mantén coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, foi partícipe de diferentes proxectos europeos no eido da cooperación territorial e a xuventude, encargándose principalmente da comunicación e da formación ás persoas beneficiarias.

Na actualidade, a Fundación Galicia Europa participa nos seguintes proxectos:

AYCH: Centros creativos xuvenís atlánticos

A Fundación Galicia Europa participa como socia no proxecto AYCH (Atlantic Youth Creative Hubs ou Centros creativos xuvenís atlánticos en galego) pretende impulsar o espírito empresarial, así como o emprendemento e a educación na mocidade nos ámbitos creativo, dixital e tecnolóxico no Espazo Atlántico.

O proxecto, cofinanciado polo programa Interreg Atlantic Area co código EAPA_108/2016, busca fomentar a innovación na mocidade, vinculando ás pemes con novos talentos e coñecementos, e conseguindo que máis novos poidan seguir carreiras ou itinerarios educativos no sector creativo.

Consulta aquí a web do proxecto.

Podes atopar aquí as novas relacionadas co proxecto.

A duración do proxecto será de 7 meses, desde o 1 de xaneiro ata o 31 de xullo de 2023

Máis información sobre AYCH

OBXECTIVOS:

 • Construír un modelo de innovación social para os mozos apoiando o emprendemento social, o emprego e a educación nas industrias creativas e culturais, no Espazo Atlántico.
 • Establecer unha rede de centros transnacionais, conectados e multidisciplinares que estimularán a xeración de ideas e a posta en marcha de empresas para os mozos afastados do mercado laboral e para aqueles que buscan unha carreira profesional ou o autoemprego no sector creativo.
 • Aumentar as aspiracións empresariais, creando capital social e económico, conectando aos empresarios co talento e apoiando o crecemento e o emprego no sector.
 • Reducir as taxas de desemprego xuvenil nas zonas asociadas.
 • Aumentar a concienciación sobre a empresa social como opción para a creación de empresas.
 • Promover o espírito empresarial responsable e sostible.

SOCIOS:

 • Cámara Municipal de Santo Tirso (PT)
 • In.Cubo (PT)
 • EDNA (Escola de Deseño de Nantes Atlántico) (FR)
 • IMI (Instituto de Métodos de Innovación) (IE)
 • Space (UK)
 • Vida Lactea (ES)
 • Cámara Comercio Santiago de Compostela (ES)
 • Fundación Galicia Europa (ES)

ORZAMENTO: 653.242,22 € (cofinanciado por FEDER: 489.931,67 €).

RUYOU: Xuventude rural de Europa

O proxecto RUYOU (Rural Youth of Europe ou Xuventude rural de Europa en galego) está orientado a mocidade e ten como obxectivo o problema do despoboamento rural, unha problemática que afecta a múltiples rexións de Europa, especialmente aos participantes no proxecto.

A orientación é cara aos mozos e mozas que teñen potencial para seren protagonistas nas súas comunidades de orixe e enfrontarse aos problemas que sofren. O proxecto,  pretende ser unha fonte de educación non formal para á mocidade que nel participa, aportando coñecementos que os enriquezan e preparen para a participación nos seus lugares de orixe.

Consulta aquí a web do proxecto.

Podes atopar aquí as novas relacionadas co proxecto.

A duración do proxecto é de 17 meses (decembro 2022- abril 2024)

Máis información sobre RUYOU

A Fundación Galicia Europa participa como socia en colaboración con outras entidades de Galicia, Portugal, Malta e Romanía. Co número e denominación “101081387 – RUYOU”, a temática do proxecto é “CERV-2022-CIUDADANOS-CIV – Compromiso e participación cidadá” e figura entre as iniciativas financiadas polo programa CERV (Programa Cidadáns, Igualdade, Dereitos e Valores).

As actividades do proxecto consistirán na organización de creative jams en liña e presenciais, onde os mozos participarán activamente na súa propia formación a través de debates transnacionais e exercicios diversos.

OBXECTIVOS:

As prioridades céntranse na “Europa baleira”, un fenómeno de despoboamento que afecta ás zonas rurais de toda Europa. Os principais factores que inflúen nesta dinámica son dous: o avellentamento da poboación e o éxodo da xuventude do rural. Estes problemas son moi frecuentes en Galicia, xa que a rexión caracterízase por ter os concellos con menor índice de mocidade de España e concentrar as súas áreas urbanas na costa, deixando o interior despoboado. A isto hai que engadir os problemas asociados á fenda dixital ou á falta de mobilidade, oportunidades educativas e opcións de lecer.

Principais obxectivos:

 • A creación dun foro de debate público transnacional e de libre expresión das voces novas europeas.
 • Deseño dun espazo creativo onde mozos e mozas do medio rural e urbano poidan colaborar para crear solucións e oportunidades para a mocidade na mesma situación en toda Europa.
 • Achegar as inquedanzas da mocidade rural ao ámbito europeo mediante a participación de líderes de opinión.
 • A utilización dunha metodoloxía participativa para a poboación nova nos debates sobre a Europa democrática.
 • A integración da Axenda 2030 no debate rural.
 •  

SOCIOS:

 • Asociación Amicos para a atención en integración de persoas con discapacidade intelectual, autismo, parálise e as súas familias (ES)
 • Asociación Lug Open Factory (ES)
 • Agrupación Europea de Cooperación Territorial Eurocidade Chaves – Verín (PT/ES)
 • Cámara oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela (ES)
 • Fundación Galicia Europa (ES)
 • Regional Council Northern Region (MT)
 • Universitatea Aurel Vlaicu din Arad (RO)

ORZAMENTO: 192.340,00 €

DYAS: Xuventude embaixadora dixital para pemes

O proxectos DYAS (Digital Youth Ambassadors for SMEs ou Xuventude embaixadora dixital para pemes, en galego) pretende impulsar o intercambio de ideas e habilidades entre a mocidade de áreas rurais para incrementar as súas oportunidades laborais.

O proxecto aborda mellorar o coñecemento das ferramentas dixitais para perfeccionar as capacidades formativas e profesionais dos mozos do rural. Busca, ademais, incrementar as capacidades de emprendemento e a creación de novos negocios por parte dos mozos e moxas que viven en zonas rurais.

Podes atopar aquí as novas relacionadas co proxecto.

O proxecto dura 24 meses, dende o 4 de abril do 2022 ata o 4 de abril do 2024

Máis información sobre DYAS

A Fundación Galicia Europa participa como socia neste proxecto do programa Erasmus+ que ten o número de referencia KA210-YOU-175CD765 e nome de convocatoria KA210-YOU- Asociación a pequena escala.

A xuventude da Eurocidade Chaves-Verín participará nun programa de formación e recibirán unha formación en marketing, comunicación e dixitalización. Tras esta primeira parte do proxecto, serán asignados a diferentes proxectos empresariais da zona e axudarán a emprendedores durante dous meses en dixitalización.

OBXECTIVOS:

 • Incrementar as oportunidades laborais e as capacidades persoais dos mozos das zonas rurais, en termos de dixitalización e uso de ferramentas de plataformas dixitais.
 • Mellorar a eficiencia empresarial e a competitividade das pequenas empresas, debido á súa evolución en termos de dixitalización e competencias nos mercados dixitais.
 • Promover o intercambio de coñecementos e experiencias entre mozas e empresas, así como promover a creación de novos negocios por parte dos mozos

SOCIOS:

 • Eurocidade Chaves Verín, AECT
 • Asociación para o Desenvolvemento da Rexión do Alto Támega (ADRAT)
 • Fundación Galicia Europa (FGE)

ORZAMENTO: 60.000 €

RuralYouthFuture: Mellor futuro da mocidade no rural

O proxecto Rural Youth Future (Mellorar o papel das políticas de mocidade no desenvolvemento rural sustentable) ten como obxectivo potenciar o emprego xuvenil e poder garantir postos de traballo de calidade accesibles para a mocidade de áreas rurais.

O público obxectivo deste proxecto é a mocidade que vive en zonas rurais e se enfronta á problemática da escasa calidade laboral, o desemprego e a fenda dixital, cuestións que afectan a múltiples rexións de España e Europa. O proxecto ten interese en impulsar o desenvolvemento rural sustentable, facilitando o acceso da mocidade que vive en zonas rurais ás novas oportunidades laborais.

Consulta aquí a web do proxecto.

Podes atopar aquí as novas relacionadas co proxecto.

A duración do proxecto será de 36 meses, desde o 1 de marzo de 2023 ata o 28 de febreiro do 2027

Máis información sobre RuralYouthFuture

A Fundación Galicia Europa dirixirá como socio líder este proxecto en colaboración outras entidades en España, Bulgaria, Eslovenia, Letonia, Portugal, Estonia e Bélxica. Con número de referencia 01C0192 RuralYouthFuture, está entre as iniciativas financiadas polo programa Interreg Europe 2021-2027.

O proxecto foi aprobado por Interreg-Europe 2021-2027 na primeira convocatoria, onde se presentaron 134 propostas das cales se aprobaron 72 proxectos, o que supuxo un 52% da taxa de éxito.

OBXECTIVOS:

 • Garantir que nas zonas rurais se cren postos de traballo sostibles, de alta calidade e accesibles á mocidade.
 • Promover o acceso a novas oportunidades coñecendo a fenda dixital e as novas formas de traballo.
 • Deseñar actividades de intercambio de coñecemento e experiencias para mellorar a formación xuvenil e as condicións laborais no rural.
 • Maior inclusión dos mozos, as mulleres e outros grupos vulnerables.
 • Mellorar os seguintes instrumentos políticos:
  • FSE+ Galicia 2021-2027 Programa Operacional (ES)
  • Integrated Development Plan 2021-2027 of Peshtera Municipality (IDP) (Plan de desenvolvemento integrado 2021-2027 do municipio de Peshtera) (BG)
  • Local development strategy of Local action group Goričko 2020 for the programming period 2021-2027 (Estratexia de desenvolvemento local do grupo de acción local Goričko 2020 para o periodo de programación 2021-2027) (SI)
  • Children, Youth, and Families Guidelines for 2021-2027 (Directrices para a infancia, a mocidade e as familias para 2021-2027) (LV)
  • National Youth Plan (Plan Nacional para a Mocidade) (PT)
  • Tartu County Development Strategy (Estratexia de desenvolvemento do condado de Tartu ) (EE)

SOCIOS:

 • Fundación Galicia Europa (ES)
 • Dirección Xeral de Mocidade, Participación e Voluntariado (ES)
 • Association Centre for Sustainability and Economic Growth (Asociación Centro para a Sustentabilidade e o Crecemento Económico) (BG)
 • Municipality of Peshtera (Municipio de Peshtera) (BG)
 • Smart House, Institution For Research And Sustainable Development Martjanci (Smart House, Institución de Investigación e Desenvolvemento Sostible Martjanci) (SI)
 • University of Latvia (Universidade de Letonia) (LV)
 • Portuguese Institute of Sports and Youth, IP (Instituto Portugués do Deporte e a Mocidade, IP) (PT)
 • Association of Municipalities of Tartu County (Asociación de Municipios do Condado de Tartu) (EE)

ORZAMENTO: 1.681.884,00 € (cofinanciado cunha axuda FEDER de 1.300.274,20 €)

YouLeaders: Líderes comunitarios en áreas rurais

O proxecto You Leaders (Líderes comunitarios en áreas rurais do suroeste de Europa) busca promover a cidadanía activa e ten como obxectivo formar e promover as habilidades de liderado entre a mocidade de áreas rurais do suroeste de Europa.

O proxecto promove o sentido de iniciativa dos mozos e mozas e o espírito empresarial da mocidade, incluído o espírito empresarial social. Busca a inclusión e diversidade en todos os ámbitos da educación, a formación, a mocidade e o deporte potenciando a empregabilidade dos mozos e mozas.

Consulta aquí a web do proxecto.

Podes atopar aquí as novas relacionadas co proxecto.

O proxecto dura 2 anos, dende octubre de 2022 a setembro de 2024

Máis información sobre YouLeaders

A Fundación Galicia Europa é socia deste proxecto con código 2022-1-IT03-KA220-YOU-000086796, que se presentou, en marzo de 2022, ao programa de financiamento da UE ERASMUS +, Acción KA2 (IDE Formulario KA220 -YOU-E409F49C) e aprobada en xullo de 2022.

As Asociacións de Cooperación KA220 (en materia de Xuventude) son unha das novidades do programa Erasmus+ e constitúe un dos tipos de Asociacións para a Cooperación do programa Erasmus+ 2021-2027.

A nivel social, este proxecto abordará as prioridades de Erasmus + mencionadas con anterioridade ao contribuír a:

 1. Promover unha cultura local que acepte aos mozos como actores sociais e cidadáns co fin de ser incluídos e valorados (Parlamento Europeo 2010) a través dunha ampla participación dos actores locais.
 2. Unha maior énfase nas escolas e as organizacións comunitarias locais no desenvolvemento de habilidades de cidadanía activa e o fomento da comprensión e o interese pola política local.
 3. Construír un elemento de liderado xuvenil explícito no desenvolvemento comunitario.
 4. Estender o uso de iniciativas de innovación social, tanto como un medio para apoiar o emprendemento xuvenil como o autoemprego e aumentar o impacto do emprendemento social nas zonas rurais.

OBXECTIVOS:

 1. Apoiar o potencial das mulleres e os homes novos que viven nas zonas rurais do suroeste de Europa para converterse en actores sociais innovadores, líderes, pensadores e que promovan o cambio nas súas comunidades, países e a rexión en xeral.
 2. Apoiar a homes e mulleres novos no desenvolvemento das súas ideas e iniciativas sociais desde a planificación ata a práctica utilizando un enfoque holístico da innovación social e o autoemprendimiento.

Os resultados esperados do proxecto inclúen:

 1. Aumento do desenvolvemento socio-profesional de aprox. 90 novos líderes procedentes de zonas rurais do suroeste de Europa con coñecementos, habilidades e comprensión sobre o liderado para ser aplicado no seu traballo diario
 2. Maior conciencia e compromiso dos mozos sobre o seu papel de líderes e axentes para o desenvolvemento sostible, dentro das súas comunidades nas rexións rurais obxectivo en Italia, España e Portugal.
 3. Maior cooperación entre organizacións públicas e privadas, partes interesadas e grupos obxectivo nas rexións obxectivo no campo do liderado xuvenil e o desenvolvemento comunitario.
 4. Fortalecemento de sinerxías transnacionais e aprendizaxe entre pares a nivel europeo en áreas relacionadas con Liderado

En particular, os resultados concretos inclúen:

 1. Lanzamento dun programa de desenvolvemento de capacidades codiseñado sobre liderado baseado na comunidade, incluída a capacitación módulos/currículos sobre Innovación Social, Igualdade de Xénero, ODS, Medio Ambiente e Competencias Dixitais. Os beneficiarios obxectivo son homes e mulleres novas (de 14 a 19 anos) das comunidades rurais de Sicilia (IT), Galicia (ESP), rexión central de Portugal.
 2. Talleres de desenvolvemento de capacidades presenciais e en liña en cada país participante sobre os temas mencionados anteriormente.
 3. Lanzamento dun programa de formación de formadores (en liña e presencial) para un enfoque coherente en todos os países.
 4. Desenvolvemento REA (recursos educativos abertos) sobre liderado e desenvolvemento comunitario para capacitar e involucrar aos novos líderes para que se convertan en axentes de cambio sostible nas súas propias comunidades.
 5. Capacitación transnacional e aprendizaxe entre pares: participación de novos candidatos nun foro rexional común a nivel europeo en Bruxelas.
 6. Eventos multiplicadores en Italia, España e Portugal con todos os responsables políticos, actores sociais e mozos participantes do territorio.
 7. Un evento final en Italia para a validación e difusión dos resultados do proxecto a un público amplo.
 8. Organización de servizos significativos nas comunidades de cada país por parte dos novos líderes involucrados, apoiados mediante sesións de titoría personalizadas sobre innovación social e creación e desenvolvemento de servizos.
 9.  

SOCIOS:

 • Fundación Comunitaria de Agrigento e Trapani (IT)
 • LINK CAMPUS UNIVERSIDADE (IT)
 • Asociación Lug Open Factory (Es)
 • Cáritas Portuguesa (PT)
 • ROSTO SOLIDARIO – ASSOCIAÇÂO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (PT)
 • Fundación Galicia Europa (Es)

ORZAMENTO: 250.000 €

>> Consulta aquí os proxectos nos que ten participado a FGE ao longo dos últimos anos.