Proxectos Europeos FGE

Portada » Actividades » Proxectos Europeos FGE

A Fundación Galicia Europa, grazas ao convenio de colaboración que mantén coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, foi partícipe de diferentes proxectos europeos no eido da cooperación territorial e a xuventude, encargándose principalmente da comunicación e da formación ás persoas beneficiarias.

Entre 2016 e 2020, a FGE participou nos proxectos LIDERA e EUROCIDADE_2020, ambos aprobados na primeira convocatoria do programa de cooperación transfronteiriza España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 e clausurados en 2021.

Proxecto LIDERA

LIDERA

O proxecto «Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo» (LIDERA) ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento da xuventude do territorio.

No acto de clausura do proxecto, destacáronse os seguintes resultados durante os cinco anos desde a súa posta en marcha:

  • Promoción e maior desenvolvemento económico transfronteirizo en Galicia e na rexión Norte de Portugal.
  • Propostas e iniciativas sobre emprendemento e empregabilidade xuvenil e acción local para a Axenda para a Innovación das Políticas de Xuventude 2020-2030.

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado; a Fundación Galicia Europa; a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela; a Asociación Comercial de Emprendedores de Galicia (Ascega); o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ); a Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ); e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

Eurocidade

EUROCIDADE_2020

Eurocidade_2020 consolídase como un proxecto de cooperación transfronteiriza, en tanto que é liderado e permite a realización do obxecto social dunha Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) como a Eurocidade Chaves-Verín. Esta AECT é unha agrupación de municipios transfronteiriza con personalidade xurídica propia en España e Portugal e encárgase de xestionar de maneira conxunta as competencias locais co obxectivo de promover a converxencia institucional, económica, social, cultural e ambiental de todo o seu territorio de actuación.

Durante a clausura do proxecto, destacáronse algúns dos resultados acadados, como a posta en marcha do proxecto piloto de transporte urbano transfronteirizo (TUT), o inicio da rede de postos de turismo de Chaves-Verín “Eurocidade da auga” como destino turístico transfronteirizo, o reforzo do local de ensaios Musical da Xuventude e da Oficina de Xuventude Transfronteiriza ou a realización de máis de 300 actividades transfronteirizas en múltiples eidos como o turismo, a educación ou a cultura.

O proxecto tamén facilitou o avance do plan estratéxico da axenda urbana Eurocidade 2030, o reforzo das súas páxinas web, a elaboración dun estudo de ampliación da Eurocidade ou o reforzo de elementos como a ciclovia, a ruta termal ou o camiño do contrabando.

En definitiva, EUROCIDADE_2020 foi un proxecto de cooperación transfronteiriza que facilitou o diálogo entre os diferentes axentes do territorio da Eurocidade consolidando a cooperación entre eles mellorando a preparación da Eurocidade Chaves-Verín ante futuros desafíos.

ESPAZO PARA VIDEO SUBIDO EN YOUTUBE

OUTROS PROXECTOS

Entre 2010 e 2013, a Fundación Galicia Europa participou no proxecto Eco_Innova, liderado polo Concello de Ourense e cofinanciado polo Programa de Cooperación Transnacional da UE “Espazo Atlántico” 2007-2013, co obxectivo de informar e promover a eco-innovación entre as PEMES das rexións participantes.

Entre 2011 e 2015, a Fundación Galicia Europa formou parte do proxecto “Mozos emprendedores da Eurorrexión. EMPRENDE”, liderado pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e cofinanciado polo programa de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 2007-2013. O proxecto tiña como finalidade fomentar o emprendemento e facilitar o acceso ao emprendo da mocidade de Galicia e do Norte de Portugal. Cun orzamento de máis de 700.000 € (cofinanciado ao 75% polo FEDER), EMPRENDE desenvolveu diferentes actividades de asesoramento e cooperación empresarial, apoio ás iniciativas xuvenís emprendedoras e potenciación do talento dos mozos da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.