Mesa Externa | Comité Europeo das Rexións

A Mesa é un grupo de compoñentes do CdR que se pode considerar o motor político do CdR: elabora o seu programa político e supervisa a súa aplicación. A Mesa reúnese antes de cada Pleno para coordinar o traballo da Asamblea e as comisións. Tamén celebra dúas reunións extraordinarias ao ano no Estado membro da […]

Semana Europea da Mobilidade

Municipios, empresas, ONG e centros educativos poden sumarse á esta campaña anual para promover cambios en favor dunha mobilidade activa, un maior uso do transporte público e outras solucións de transporte intelixentes e sostibles. Inscrición

Semana Europea da Enerxía Sostible

Brussels Brussels, Brussels

Evento online: Este ano, EUSEW toma un formato híbrido, sobre o tema "Facerse verde e dixital para a transición enerxética de Europa", con oradores e participantes en Bruxelas e en liña.. A Conferencia de Política ofrece discursos de apertura e sesións dedicadas para cada un dos seguintes bloques temáticos REPowerEU plan Digitalisation Energy Efficiency Renewables […]

Días Europeos de Mobilidade Urbana

Brno

Evento bienal organizado pola Comisión Europea sobre a mobilidade sostible nas cidades, onde vive o 70% dos europeos e de onde procede case un cuarto das emisións de efecto invernadoiro no transporte. Rexistro Programa

CIVEX

Comité Europeo das Rexións Jacques Delors, Rue Belliard 99/101, Bruxelas, Bruxelas

A Comisión de Cidadanía, Gobernanza, Asuntos Institucionais e Exteriores (CIVEX, polas súas siglas en inglés) encárgase de coordinar o traballo do Comité Europeo das Rexións en cuestións que inclúen o futuro de Europa, a xustiza e os asuntos de interior, como a migración e a integración, os dereitos e as liberdades fundamentais, a mellora da […]

Xornadas Europeas de Investigación e Innovación 2022

Brussels Brussels, Brussels

European Research and Innovation Days é o evento anual insignia de Investigación e Innovación da Comisión Europea, que reúne a políticos, investigadores, empresarios e o público para debater e dar forma ao futuro da investigación e a innovación en Europa e máis aló. O evento terá lugar en liña os días 28 e 29 de […]

NAT

Comité Europeo das Rexións Jacques Delors, Rue Belliard 99/101, Bruxelas, Bruxelas

A Comisión de Recursos naturais (NAT) reúne a máis de cen alcaldes, concelleiros e presidentes rexionais, e abrangue unha ampla gama de temas relacionados co desenvolvemento rural, a saúde, a agricultura, a silvicultura, a pesca, a protección civil, a protección dos consumidores e o turismo. A Axenda Rural para Europa e a saúde pública son […]

Semana Europea das Rexións e Cidades

A Semana Europea das Rexións e Cidades é o maior evento anual con sede en Bruxelas adicado á política de cohesión. Foi en aumento ata converterse nunha plataforma única de comunicación e creación de redes, que reúne a rexións e cidades de toda Europa, incluidos políticos, administradores, expertos e académicos. Durante os últimos 19 anos […]

Mesa | Comité Europeo das Rexións

Comité Europeo das Rexións Jacques Delors, Rue Belliard 99/101, Bruxelas, Bruxelas

A Mesa é un grupo de compoñentes do CdR que se pode considerar o motor político do CdR: elabora o seu programa político e supervisa a súa aplicación. A Mesa reúnese antes de cada Pleno para coordinar o traballo da Asamblea e as comisións. Tamén celebra dúas reunións extraordinarias ao ano no Estado membro da […]

Pleno | Comité Europeo das Rexións

Comité Europeo das Rexións Jacques Delors, Rue Belliard 99/101, Bruxelas, Bruxelas

O Comité Europeo das Rexións (CdR) celebra ata 6 Plenos ao ano. Os Plenos dan a oportunidade aos membros (ou suplentes) do CdR de expresaren as súas opinións sobre a lexislación da UE que pode ter un impacto nas rexións e cidades dos 27 países da UE.  

CIVEX

Comité Europeo das Rexións Jacques Delors, Rue Belliard 99/101, Bruxelas, Bruxelas

A Comisión de Cidadanía, Gobernanza, Asuntos Institucionais e Exteriores (CIVEX, polas súas siglas en inglés) encárgase de coordinar o traballo do Comité Europeo das Rexións en cuestións que inclúen o futuro de Europa, a xustiza e os asuntos de interior, como a migración e a integración, os dereitos e as liberdades fundamentais, a mellora da […]

NAT

Comité Europeo das Rexións Jacques Delors, Rue Belliard 99/101, Bruxelas, Bruxelas

A Comisión de Recursos naturais (NAT) reúne a máis de cen alcaldes, concelleiros e presidentes rexionais, e abrangue unha ampla gama de temas relacionados co desenvolvemento rural, a saúde, a agricultura, a silvicultura, a pesca, a protección civil, a protección dos consumidores e o turismo. A Axenda Rural para Europa e a saúde pública son […]