NAT

Comité Europeo das Rexións Jacques Delors, Rue Belliard 99/101, Bruxelas, Bruxelas

A Comisión de Recursos naturais (NAT) reúne a máis de cen alcaldes, concelleiros e presidentes rexionais, e abrangue unha ampla gama de temas relacionados co desenvolvemento rural, a saúde, a agricultura, a silvicultura, a pesca, a protección civil, a protección dos consumidores e o turismo. A Axenda Rural para Europa e a saúde pública son […]

Semana Europea das Rexións e Cidades

A Semana Europea das Rexións e Cidades é o maior evento anual con sede en Bruxelas adicado á política de cohesión. Foi en aumento ata converterse nunha plataforma única de comunicación e creación de redes, que reúne a rexións e cidades de toda Europa, incluidos políticos, administradores, expertos e académicos. Durante os últimos 19 anos […]

Mesa | Comité Europeo das Rexións

Comité Europeo das Rexións Jacques Delors, Rue Belliard 99/101, Bruxelas, Bruxelas

A Mesa é un grupo de compoñentes do CdR que se pode considerar o motor político do CdR: elabora o seu programa político e supervisa a súa aplicación. A Mesa reúnese antes de cada Pleno para coordinar o traballo da Asamblea e as comisións. Tamén celebra dúas reunións extraordinarias ao ano no Estado membro da […]

Pleno | Comité Europeo das Rexións

Comité Europeo das Rexións Jacques Delors, Rue Belliard 99/101, Bruxelas, Bruxelas

O Comité Europeo das Rexións (CdR) celebra ata 6 Plenos ao ano. Os Plenos dan a oportunidade aos membros (ou suplentes) do CdR de expresaren as súas opinións sobre a lexislación da UE que pode ter un impacto nas rexións e cidades dos 27 países da UE.  

Conferencia da Plataforma de Transición Xusta

Coorganizado pola DG REGIO e a DG ENER, trátase dun foro para compartir experiencias e puntos de vista no proceso de transición a nivel nacional, rexional ou local. Este ano o foco estará na importancia dos proxectos, o cambio de preparación a implementación e a necesidade de acelerar o abandono dos combustibles fósiles

Translating Europe Forum 2022

Brussels Brussels, Brussels

En formato híbrido, mostrará como a tecnoloxía, as habilidades e coñecementos especializados dos profesionais da tradución, está a facer do mundo un lugar máis interconectado e sinxelo.

European Employment & Social Rights Forum

Brussels Brussels, Brussels

A Dirección Xeral de Emprego, Asuntos Sociais e Inclusión da Comisión Europea organiza, en formato híbrido, este foro insignia de debate sobre a actualidade do emprego e o contexto social da Unión Europea.

CIVEX

Comité Europeo das Rexións Jacques Delors, Rue Belliard 99/101, Bruxelas, Bruxelas

A Comisión de Cidadanía, Gobernanza, Asuntos Institucionais e Exteriores (CIVEX, polas súas siglas en inglés) encárgase de coordinar o traballo do Comité Europeo das Rexións en cuestións que inclúen o futuro de Europa, a xustiza e os asuntos de interior, como a migración e a integración, os dereitos e as liberdades fundamentais, a mellora da […]

NAT

Comité Europeo das Rexións Jacques Delors, Rue Belliard 99/101, Bruxelas, Bruxelas

A Comisión de Recursos naturais (NAT) reúne a máis de cen alcaldes, concelleiros e presidentes rexionais, e abrangue unha ampla gama de temas relacionados co desenvolvemento rural, a saúde, a agricultura, a silvicultura, a pesca, a protección civil, a protección dos consumidores e o turismo. A Axenda Rural para Europa e a saúde pública son […]

Mesa | Comité Europeo das Rexións

Comité Europeo das Rexións Jacques Delors, Rue Belliard 99/101, Bruxelas, Bruxelas

A Mesa é un grupo de compoñentes do CdR que se pode considerar o motor político do CdR: elabora o seu programa político e supervisa a súa aplicación. A Mesa reúnese antes de cada Pleno para coordinar o traballo da Asamblea e as comisións. Tamén celebra dúas reunións extraordinarias ao ano no Estado membro da […]