Actualidade

Portada » Pacto Verde

A UE fixa novos obxectivos de eficiencia enerxética dos edificios para 2030

A UE fixa novos obxectivos de eficiencia enerxética dos edificios para 2030

Os edificios son responsables de aproximadamente o 40% do consumo de enerxía da UE, máis da metade do consumo de gas da UE e do 35% das emisións de gases de efecto invernadoiro relacionadas coa enerxía.
En 2020, a Comisión presentou a súa Estratexia «Onda de Renovación» para, como mínimo, duplicar as taxas de renovación de aquí a 2030 e garantir que as renovacións de edificios logren unha maior eficiencia enerxética e un maior recurso ás enerxías renovables.

Ler máis
A Comisión fai balance dos diálogos sobre a transición cara a unha enerxía limpa coa industria da UE e os interlocutores sociais

A Comisión fai balance dos diálogos sobre a transición cara a unha enerxía limpa coa industria da UE e os interlocutores sociais

Para transformar Europa nunha economía limpa, eficiente no uso dos recursos e competitiva, a Comisión presentou en 2019 o Pacto Verde Europeo. A industria e os interlocutores sociais de Europa deben liderar esta transición da economía europea, pero sofren dificultades debido ao empeoramento do contexto xeopolítico, económico, de seguridade e competencia. A presidenta Von der Leyen estableceu os diálogos sobre a transición cara a unha enerxía limpa para que a Comisión colaborase con eles, comprendese as súas dificultades actuais e reforzase e apoiase o cumprimento do Pacto Verde Europeo.

Ler máis
A Comisión establece as principais medidas para xestionar os riscos climáticos a fin de protexer ás persoas e a prosperidade

A Comisión establece as principais medidas para xestionar os riscos climáticos a fin de protexer ás persoas e a prosperidade

A Comunicación é unha resposta á primeira avaliación europea do risco climático (EUCRA), un informe científico da Axencia Europea de Medio Ambiente. En conxunto, ambos os documentos representan un chamamento á acción a todos os niveis de goberno, así como ao sector privado e a sociedade civil, sinalando a exposición aos riscos relacionados co clima na UE, a gravidade e urxencia destes e a importancia de asignar responsabilidades claras para facerlles fronte.

Ler máis
Panel de cidadáns europeos para debater sobre a eficiencia enerxética

Panel de cidadáns europeos para debater sobre a eficiencia enerxética

O Panel de Cidadáns Europeos e a nova Plataforma de Participación Cidadá en liña responden as peticións dunha maior participación cidadá na elaboración das políticas da UE que se fixeron durante a Conferencia sobre o Futuro de Europa. Seguindo a prioridade da Presidenta Ursula von der Leyen de construír unha democracia europea preparada para o futuro, os paneis de cidadáns europeos e as ferramentas de participación cidadá en liña incorporáronse como elementos habituais da vida democrática da UE.

Ler máis
A Comisión acolle con satisfacción o acordo político sobre un réxime de certificación a escala da UE para as absorcións de carbono

A Comisión acolle con satisfacción o acordo político sobre un réxime de certificación a escala da UE para as absorcións de carbono

Este primeiro marco voluntario a escala da UE para a certificación de absorcións de carbono de alta calidade ten como obxectivo impulsar as tecnoloxías innovadoras de absorción de carbono e a captura de carbono en chans agrícolas, garantindo transparencia e fiabilidade e evitando o branqueo ecolóxico, contribuindo así aos obxectivos da UE en materia de clima, medio ambiente e contaminación cero e axudando a alcanzar a neutralidade climática,

Ler máis
A Comisión acolle con satisfacción o acordo político para facer que a fabricación de tecnoloxías limpas na UE sexa resiliente e competitiva

A Comisión acolle con satisfacción o acordo político para facer que a fabricación de tecnoloxías limpas na UE sexa resiliente e competitiva

Como parte central do Plan Industrial do Pacto Verde, a Lei da industria de cero emisións netas garantirá que a UE estea ben equipada para a transición cara a unha enerxía limpa mediante o establecemento dun valor de referencia para que a capacidade de fabricación por parte da UE de tecnoloxías de cero emisións netas alcance polo menos o 40% da demanda prevista da UE de aquí a 2030.

Ler máis

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data