Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Enerxía » A UE fixa novos obxectivos de eficiencia enerxética dos edificios para 2030

A UE fixa novos obxectivos de eficiencia enerxética dos edificios para 2030

12/04/2024 | , ,

— A Comisión congratúlase de adoptar definitivamente a Directiva relativa á eficiencia enerxética dos edificios, outro fito do Pacto Verde Europeo.

— Esta lexislación establece o marco para que os Estados membro reduzan as emisións e o uso de enerxía nos edificios de toda a UE, desde os fogares e lugares de traballo, ata os centros de ensino, os hospitais e outros edificios públicos.

Bruxelas, 12 de abril de 2024. Con esta iniciativa, contribuirase a mellorar a saúde e a calidade de vida das persoas. A Directiva revisada establece obxectivos ambiciosos para reducir o consumo global de enerxía dos edificios en toda a UE, tendo en conta as especificidades nacionais.

Deixa en mans dos Estados membro decidir as medidas que van adoptar e os edificios aos que estas se aplicarán. Ademais, impulsará a demanda de tecnoloxías limpas en Europa e creará emprego, investimento e crecemento.

Cada Estado membro adoptará a súa propia traxectoria nacional para reducir o consumo medio de enerxía primaria dos edificios residenciais nun 16% de aquí a 2030, e nun 20-22% para 2035.

No caso dos edificios non residenciais, teranse que renovar o 16% dos edificios menos eficientes de aquí a 2030 e o 26% dos edificios menos eficientes de aquí a 2033.

Os Estados membro terán a posibilidade de eximir destas obrigacións a determinadas categorías de edificios residenciais e non residenciais, como os edificios históricos ou as residencias de vacacións.

Apoiarase aos cidadáns nos seus esforzos por mellorar os seus fogares. A Directiva esixe a creación de portelos únicos para o asesoramento sobre renovación de edificios, e as disposicións sobre financiamento público e privado farán que a renovación sexa máis asequible e viable.

A Directiva impulsará a independencia enerxética de Europa, en consonancia co Plan REPowerEU, ao reducir o noso uso de combustibles fósiis importados.

A Directiva revisada fará que “cero emisións” sexa a norma para os novos edificios. Todos os edificios residenciais e non residenciais novos deben xerar cero emisións in situ procedentes de combustibles fósiis: a partir do 1 de xaneiro de 2028 no caso dos edificios de propiedade pública, e a partir do 1 de xaneiro de 2030 no caso de todos os demais edificios novos, con posibilidade de exencións específicas.

A Directiva reforzada contén novas disposicións para eliminar progresivamente os combustibles fósiis da calefacción nos edificios e impulsar o despregamento de instalacións de enerxía solar, tendo en conta as circunstancias nacionais.

Os Estados membro tamén terán que garantir que os novos edificios estean preparados para a enerxía solar. 

A partir do 1 de xaneiro de 2025 non se concederán subvencións para a instalación de caldeiras independentes alimentadas con combustibles fósiis.

Por outra banda, impulsarase a adopción da mobilidade sostible, grazas ás disposicións sobre precableado, os puntos de recarga eléctrica e as prazas de aparcamento para bicicletas.

Outro aspecto previsto na Directiva revisada é o dunha mellor planificación das renovacións e o apoio técnico e financeiro, que serán cruciais para activar unha onda de renovación en toda a UE.

Para loitar contra a pobreza enerxética e reducir as facturas enerxéticas, as medidas de financiamento terán que incentivar e apoiar as renovacións e orientarse, en particular, aos clientes vulnerables e aos edificios menos eficientes, nos que se atopa unha maior proporción de fogares en situación de pobreza enerxética.

Próximas etapas

A Directiva revisada publicarase no Diario Oficial da Unión Europea e entrará en vigor nas próximas semanas. A continuación, os Estados membro terán que transpoñela á súa lexislación nacional.

Contexto

Os edificios son responsables de aproximadamente o 40% do consumo de enerxía da UE, máis da metade do consumo de gas da UE (principalmente a través da calefacción, a refrixeración e a auga quente sanitaria) e do 35% das emisións de gases de efecto invernadoiro relacionadas coa enerxía.

Na actualidade, ao redor do 35% dos edificios da UE teñen máis de 50 anos, e case o 75% do parque inmobiliario é ineficiente desde o punto de vista enerxético. Ao mesmo tempo, a taxa media de renovación enerxética anual é só do 1%.

En 2020, a Comisión presentou a súa Estratexia «Onda de Renovación» para, como mínimo, duplicar as taxas de renovación de aquí a 2030 e garantir que as renovacións logren unha maior eficiencia enerxética e un maior recurso ás enerxías renovables nos edificios.

A proposta da Comisión de revisar a Directiva relativa á eficiencia enerxética dos edificios, de decembro de 2021, complementouse en maio de 2022 con elementos adicionais sobre o despregamento da enerxía solar nos edificios como parte do Plan REPowerEU. Os colegisladores alcanzaron un acordo político en decembro de 2023.

A Directiva é un elemento clave dos esforzos da UE por abandonar os combustibles fósiis, duplicar a taxa de mellora da eficiencia enerxética e triplicar a capacidade das enerxías renovables de aquí a 2030, tal como se acordou cos socios mundiais na CP28.

A adopción de hoxe baséase na finalización e entrada en vigor da lexislación «Obxectivo 55» e contribuirá a reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro en polo menos un 55% de aquí a 2030.

Máis información: Comisión Europea

Preguntas e respostas. Impulsar a eficiencia enerxética dos edificios en toda a UE 

Acordo político sobre novas normas para impulsar a eficiencia enerxética dos edificios en toda a UE

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data