Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Medioambiente e Clima

A Comisión establece as principais medidas para xestionar os riscos climáticos a fin de protexer ás persoas e a prosperidade

A Comisión establece as principais medidas para xestionar os riscos climáticos a fin de protexer ás persoas e a prosperidade

A Comunicación é unha resposta á primeira avaliación europea do risco climático (EUCRA), un informe científico da Axencia Europea de Medio Ambiente. En conxunto, ambos os documentos representan un chamamento á acción a todos os niveis de goberno, así como ao sector privado e a sociedade civil, sinalando a exposición aos riscos relacionados co clima na UE, a gravidade e urxencia destes e a importancia de asignar responsabilidades claras para facerlles fronte.

Ler máis
A Comisión acolle con satisfacción o acordo político sobre un réxime de certificación a escala da UE para as absorcións de carbono

A Comisión acolle con satisfacción o acordo político sobre un réxime de certificación a escala da UE para as absorcións de carbono

Este primeiro marco voluntario a escala da UE para a certificación de absorcións de carbono de alta calidade ten como obxectivo impulsar as tecnoloxías innovadoras de absorción de carbono e a captura de carbono en chans agrícolas, garantindo transparencia e fiabilidade e evitando o branqueo ecolóxico, contribuindo así aos obxectivos da UE en materia de clima, medio ambiente e contaminación cero e axudando a alcanzar a neutralidade climática,

Ler máis
A Comisión acolle con satisfacción o acordo político para facer que a fabricación de tecnoloxías limpas na UE sexa resiliente e competitiva

A Comisión acolle con satisfacción o acordo político para facer que a fabricación de tecnoloxías limpas na UE sexa resiliente e competitiva

Como parte central do Plan Industrial do Pacto Verde, a Lei da industria de cero emisións netas garantirá que a UE estea ben equipada para a transición cara a unha enerxía limpa mediante o establecemento dun valor de referencia para que a capacidade de fabricación por parte da UE de tecnoloxías de cero emisións netas alcance polo menos o 40% da demanda prevista da UE de aquí a 2030.

Ler máis
A Comisión propón cambiar o status internacional do lobo de «estritamente protexido» a «protexido»

A Comisión propón cambiar o status internacional do lobo de «estritamente protexido» a «protexido»

A Comisión presentou unha proposta de Decisión do Consello para adaptar o estatuto de protección do lobo en virtude do Convenio relativo á conservación da vida silvestre e do medio natural en Europa (Convenio de Berna), tras realizar unha análise en profundidade sobre a situación de conservación do lobo, permitindo aos Estados membros gozar de maior flexibilidade para xestionar as poboacións desta especie nos seus territorios.

Ler máis
A Comisión acolle o acordo sobre obxectivos para reducir as emisións de CO2 dos camións e autobuses urbanos novos

A Comisión acolle o acordo sobre obxectivos para reducir as emisións de CO2 dos camións e autobuses urbanos novos

O Regulamento acordado establecerá novos e ambiciosos obxectivos de redución das emisións de CO2 para 2030, 2035 e 2040. As novas normas garantirán que este segmento do sector do transporte por estrada contribúa á transición a unha mobilidade sen emisións e ás ambicións climáticas da UE para 2030 e á neutralidade climática de aquí a 2050.

Ler máis
A UE investirá máis de 65 millóns de euros en proxectos innovadores de tecnoloxías limpas

A UE investirá máis de 65 millóns de euros en proxectos innovadores de tecnoloxías limpas

A Comisión seleccionou 17 proxectos innovadores de tecnoloxías limpas a pequena escala para que reciban máis de 65 millóns de euros de axuda a proxectos con cargo ao Fondo de Innovación da UE. Estes fondos axudarán ás empresas europeas, incluídas algunhas pequenas, a introducir tecnoloxías punteiras no mercado das industrias de gran consumo de enerxía, as enerxías renovables e o almacenamento de enerxía.

Ler máis

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data