Actualidade

Portada » Comisión Europea

A Comisión fai balance dos diálogos sobre a transición cara a unha enerxía limpa coa industria da UE e os interlocutores sociais

A Comisión fai balance dos diálogos sobre a transición cara a unha enerxía limpa coa industria da UE e os interlocutores sociais

Para transformar Europa nunha economía limpa, eficiente no uso dos recursos e competitiva, a Comisión presentou en 2019 o Pacto Verde Europeo. A industria e os interlocutores sociais de Europa deben liderar esta transición da economía europea, pero sofren dificultades debido ao empeoramento do contexto xeopolítico, económico, de seguridade e competencia. A presidenta Von der Leyen estableceu os diálogos sobre a transición cara a unha enerxía limpa para que a Comisión colaborase con eles, comprendese as súas dificultades actuais e reforzase e apoiase o cumprimento do Pacto Verde Europeo.

Ler máis
Plan estratéxico de Horizonte Europa 2025-2027 para a investigación e a innovación a fin de apoiar o camiño cara a un futuro ecolóxico, dixital e resiliente

Plan estratéxico de Horizonte Europa 2025-2027 para a investigación e a innovación a fin de apoiar o camiño cara a un futuro ecolóxico, dixital e resiliente

O plan estratéxico para 2025-2027 de Horizonte Europa, o programa marco de I+i da UE para o período 2021-2027, baséase nunha ampla análise levada a cabo polos servizos da Comisión, identificando as deficiencias e lagoas nos temas e ámbitos de intervención previstos na base xurídica de Horizonte Europa. Foi creado conxuntamente pola Comisión, o Parlamento Europeo, os Estados membro e os países asociados, así como con máis de 2000 partes interesadas e cidadáns.

Ler máis
A Comisión actúa para facer fronte á escaseza de man de obra e de persoal cualificado

A Comisión actúa para facer fronte á escaseza de man de obra e de persoal cualificado

O investimento en capacidades das persoas contribúe a facer fronte á escaseza de man de obra, a facer realidade as transicións ecolóxica e dixital e a garantir a competitividade futura de Europa. Neste sentido, designouse 2024 como Ano Europeo das Competencias, unha iniciativa cuxo obxectivo é axudar ás persoas a adquirir as capacidades adecuadas para lograr empregos de calidade e axudar ás empresas a facer fronte á escaseza de capacidades na UE.

Ler máis
A Comisión establece as principais medidas para xestionar os riscos climáticos a fin de protexer ás persoas e a prosperidade

A Comisión establece as principais medidas para xestionar os riscos climáticos a fin de protexer ás persoas e a prosperidade

A Comunicación é unha resposta á primeira avaliación europea do risco climático (EUCRA), un informe científico da Axencia Europea de Medio Ambiente. En conxunto, ambos os documentos representan un chamamento á acción a todos os niveis de goberno, así como ao sector privado e a sociedade civil, sinalando a exposición aos riscos relacionados co clima na UE, a gravidade e urxencia destes e a importancia de asignar responsabilidades claras para facerlles fronte.

Ler máis
A Comisión presenta novas iniciativas para impulsar o liderado industrial europeo en materiais avanzados

A Comisión presenta novas iniciativas para impulsar o liderado industrial europeo en materiais avanzados

Europa ostenta unha posición sólida no desenvolvemento de materiais avanzados, pero a innovación continua é fundamental para garantir a soberanía tecnolóxica e a autonomía estratéxica ao longo do ciclo de vida dos materiais avanzados. Ao longo dos anos, os programas marco de investigación e innovación da UE apoiaron activamente o traballo en materiais avanzados, como, por exemplo, coa iniciativa emblemática sobre o grafeno, así como diversas plataformas tecnolóxicas europeas e ERA-NET.

Ler máis

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data