Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Axenda Dixital » Unha estratexia espacial da UE para a seguridade e a defensa que garanta unha UE máis forte e resistente

Unha estratexia espacial da UE para a seguridade e a defensa que garanta unha UE máis forte e resistente

13/03/2023 | ,

— A Estratexia Espacial Europea permitirá á UE desmarcarse na carrerira espacial

— A Comisión ten como obxectivo comprender as ameazas e protexer os sistemas espaciais da UE

Bruxelas, 13 de marzo de 2023. A Comisión e o Alto Representante presentan hoxe por primeira vez unha Comunicación conxunta sobre unha Estratexia Espacial Europea para a Seguridade e a Defensa.

Os sistemas e servizos espaciais da Unión Europea son cruciais para o funcionamento da nosa sociedade e economía, así como para a seguridade e a defensa. Como tal, a UE identificou o espazo como un ámbito estratéxico. No actual contexto xeopolítico de crecente competencia de poder e intensificación das ameazas, a UE está a tomar medidas para protexer os seus activos espaciais, defender os seus intereses, disuadir de actividades hostís no espazo e reforzar a súa postura estratéxica e a súa autonomía.

A Estratexia é unha aplicación directa do Compás Estratéxico da UE adoptada fai menos dun ano e que definía o espazo, xunto co ciberespazo e o espazo marítimo, como ámbitos estratéxicos disputados cuxa seguridade debe garantirse. Prevé unha serie de actuacións que abarcan os seguintes capítulos.

Comprensión común das ameazas espaciais

A Estratexia esboza as capacidades contraespaciales e as principais ameazas no espazo que poñen en perigo os sistemas espaciais e a súa infraestrutura terrestre, partindo dunha definición común do dominio espacial. Para aumentar a comprensión común das ameazas en todos os Estados membros, o Alto Representante preparará unha análise anual clasificada do panorama das ameazas espaciais a escala da UE, baseándose na intelixencia dos Estados membros.

Resiliencia e protección dos sistemas e servizos espaciais da UE

A Estratexia propón accións para reforzar a resistencia e a protección dos sistemas e servizos espaciais na UE. Para iso, a Comisión:

 • Estudará a posibilidade de propoñer unha Lei Espacial da UE que proporcione un marco común para a seguridade, a protección e a sustentabilidade no espazo, que garanta un enfoque coherente e a escala da UE.
 • Creará un Centro de Intercambio e Análise de Información (ISAC) para sensibilizar e facilitar o intercambio de boas prácticas entre as entidades comerciais e públicas pertinentes sobre as medidas de resistencia das capacidades espaciais.
 • Poñer en marcha os traballos preparatorios para garantir o acceso autónomo da UE ao espazo a longo prazo, abordando en particular as necesidades de seguridade e defensa.
 • Aumentar a soberanía tecnolóxica da UE reducindo as dependencias estratéxicas e garantindo a seguridade da subministración para o espazo e a defensa, en estreita coordinación coa Axencia Europea de Defensa e a Axencia Espacial Europea.

Resposta ás ameazas espaciais

A Estratexia esboza medidas concretas para mobilizar os instrumentos pertinentes da UE para responder as ameazas espaciais, en particular para:

 • estender o mecanismo de resposta ás ameazas espaciais vixente, utilizado actualmente para a protección de Galileo, a todos os sistemas e servizos espaciais da UE.
 • detectar e identificar mellor os obxectos espaciais mediante o acceso á información sobre sensibilización no ámbito espacial a través dos mandos espaciais nacionais pertinentes, para caracterizar comportamentos inadecuados en órbita e protexer os activos da UE;
 • levar a cabo exercicios espaciais, en colaboración cos socios, para poñer a proba a resposta da UE ás ameazas espaciais, seguir desenvolvéndoa e explorar mecanismos de solidariedade.

Uso do espazo para a seguridade e a defensa

A Estratexia propón maximizar o uso do espazo con fins de seguridade e defensa. O desenvolvemento de servizos de dobre uso require ter en conta as necesidades en materia de defensa á hora de preparar a evolución dos programas espaciais da UE. A Estratexia propón:

 • Poñer en marcha dous proxectos piloto, un para probar a prestación de servizos iniciais de sensibilización no ámbito espacial baseados nas capacidades dos Estados membros, e outro para probar un novo servizo gobernamental de observación da Terra como parte da evolución de Copernicus.
 • Mellorar a conexión do espazo, a defensa e a seguridade a escala da UE e garantir as sinerxias e o enriquecemento mutuo, en particular en termos de investigación e desenvolvemento.
 • Propoñer medidas concretas para fomentar o traballo colaborativo entre as empresas emerxentes espaciais e de defensa.
 • Mellorar as competencias relacionadas co desenvolvemento de servizos espaciais para a seguridade e a defensa.

Asociación para un comportamento responsable no espazo

A UE reforzará o seu compromiso nos foros multilaterais e promoverá normas, regras e principios de comportamentos responsables no espazo exterior mediante medidas concretas e pragmáticas. A Estratexia profundará na cooperación existente en materia de seguridade espacial, en particular cos Estados Unidos, e ampliará os intercambios con outros socios, incluída a OTAN, así como con outros países de ideas afíns.

Contexto

Europa é unha potencia espacial mundial. A Unión Europea (UE) posúe e explota recursos espaciaisde posicionamento, navegación e temporización (PNT – Galileo) e de observación da Terra (EO – Copernicus) e lanzará unha terceira constelación, Union Security Connectivity Programme (IRIS), para comunicacións seguras. Os Estados membros posúen e explotan activos espaciais nacionais incluídos os que serven a fins de seguridade e defensa. O Centro de Satélites da UE (SatCen) proporciona unha capacidade única de análise de intelixencia xeoespacial, para apoiar a toma de decisións da UE e os seus Estados membros.

O espazo é fundamental para a autonomía estratéxica da UE e os seus Estados membros. O funcionamento das economías, os cidadáns e as políticas públicas depende cada vez máis dos servizos e datos relacionados co espazo, incluídos os do ámbito da seguridade e a defensa. O espazo tamén contribúe á realización da axenda política da UE, posibilitando as transicións dixital e ecolóxica, e reforzando a súa resiliencia.

Máis información: Comisión Europea

Buscador

 • Categoría

 • Subcategoría

 • Etiqueta

 • Data