O plan estratéxico para 2025-2027 de Horizonte Europa, o programa marco de I+i da UE para o período 2021-2027, baséase nunha ampla análise levada a cabo polos servizos da Comisión, identificando as deficiencias e lagoas nos temas e ámbitos de intervención previstos na base xurídica de Horizonte Europa. Foi creado conxuntamente pola Comisión, o Parlamento Europeo, os Estados membro e os países asociados, así como con máis de 2000 partes interesadas e cidadáns.

Ler máis