Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » I+D+i » Plan estratéxico de Horizonte Europa 2025-2027 para a investigación e a innovación a fin de apoiar o camiño cara a un futuro ecolóxico, dixital e resiliente

Plan estratéxico de Horizonte Europa 2025-2027 para a investigación e a innovación a fin de apoiar o camiño cara a un futuro ecolóxico, dixital e resiliente

05/04/2024 | ,

— A Comisión adoptou o segundo plan estratéxico para Horizonte Europa, anunciado nas Xornadas emblemáticas de Investigación e Innovación. 

— O plan establece tres orientacións estratéxicas clave para o financiamento da investigación e a innovación da UE para os tres últimos anos do programa (2025-2027).

Bruxelas, 20 de marzo de 2024. O Plan estratéxico de Horizonte Europa 2025-2027 establece tres orientacións estratéxicas:

  • Transición ecolóxica;
  • Transición dixital;
  • Unha Europa máis resiliente, competitiva, integradora e democrática.

Estas orientacións teñen por obxecto abordar retos mundiais clave como o cambio climático, a perda de biodiversidade, a transición dixital e o envellecemento da poboación.

A autonomía estratéxica aberta e a garantía do liderado de Europa no desenvolvemento e o despregamento de tecnoloxías críticas son principios xerais que se aplican ás tres orientacións estratéxicas clave.

O plan estratéxico eleva a ambición de Horizonte Europa en materia de biodiversidade e comprométese a alcanzar o obxectivo de destinar o 10% do orzamento total de Horizonte Europa para o período 2025-2027 a temas relacionados coa biodiversidade.

Este novo compromiso complementa os obxectivos existentes en materia de gasto climático (35% ao longo da vida de Horizonte Europa) e as principais actividades dixitais (13 000 millóns de euros durante o mesmo período).

O plan estratéxico identifica nove novas asociacións europeas cofinanciadas e coprogramadas: Saúde do cerebro, bosques para un futuro sostible, materiais innovadores para a UE, materias primas para a transición ecolóxica e dixital, patrimonio cultural resiliente, transformacións sociais e resiliencia, fotovoltaica solar, téxtiles do futuro e mundos virtuais.

O plan estratéxico tamén ofrece unha visión xeral dos logros das misións da UE nos seus primeiros anos. Como novidade, o plan estratéxico introduce o Mecanismo da Nova Bauhaus Europea (NBE).

A Nova Bauhaus Europea é un movemento pioneiro que reúne a cidadáns, municipios, expertos, empresas, universidades e institucións para reimaxinar e lograr conxuntamente unha vida sostible e inclusiva en Europa e fóra dela.

Dado o carácter transversal da NBE e do seu contido en materia de I+i, a NBE executarase como unha cuestión transversal nos programas de traballo de Horizonte Europa para o período 2025-2027.

Este compoñente de I+i complementarase cun compoñente de despregamento que se materializará a través de sinerxías con outros programas da UE. En conxunto, estes dous compoñentes denominaranse «Instrumento da NBE».

O plan aborda unha serie de cuestións específicas, como o equilibrio da investigación e a innovación e a integración das ciencias sociais e as humanidades.

En canto ao primeiro, o plan estratéxico comprométese a prestar un apoio equilibrado a actividades cunha gama de madurez e niveis de preparación tecnolóxica, que van desde a xeración de coñecementos e a investigación na fase inicial ata a innovación, ata as actividades de demostración e primeiro despregamento, por exemplo en rexións modelo, laboratorios viventes e faros.

Tamén se compromete a reforzar os proxectos de investigación colaborativa con baixos niveis de preparación tecnolóxica e niveis de madurez no marco do segundo piar.

A integración efectiva das ciencias sociais e as humanidades en todas as agrupacións industriais, incluídas todas as misións e asociacións, é un principio crave do programa. Esto reflíctese na indicación de temas específicos e na solicitude dunha avaliación do seu impacto social.

As ciencias sociais e as humanidades integraranse nos proxectos pertinentes, desde a súa redacción ata a súa selección e avaliación.

Etapas seguintes

As orientacións estratéxicas clave son os principios reitores de Horizonte Europa e aplicaranse a través dos programas de traballo. Os programas de traballo establecen as oportunidades de financiamento para as actividades de investigación e innovación a través de convocatorias temáticas de propostas e temas.

O principal programa de traballo de Horizonte Europa para 2025 desenvolverase seguindo as orientacións do plan estratéxico recentemente adoptado.

En abril de 2024, a Comisión poñerá en marcha unha oportunidade de información sobre o programa de traballo para 2025 aberta a todas as partes interesadas.

Antecedentes

O plan estratéxico de Horizonte Europa para 2025-2027 baséase nunha ampla análise levada a cabo polos servizos da Comisión, que inclúe unha análise de deficiencias sobre os temas que faltan e as posibles lagoas nos ámbitos de intervención previstos na base xurídica de Horizonte Europa.

O plan estratéxico foi creado conxuntamente polos servizos da Comisión e deseñado conxuntamente co Parlamento Europeo, os Estados membro e os países asociados, así como con máis de 2000 partes interesadas e cidadáns que contribuíron en diversas fases do proceso de planificación estratéxica de Horizonte Europa, como a maior consulta pública xamais realizada sobre os programas marco europeos de investigación e innovación.

Máis información: Comisión Europea

Máis información sobre o plan estratéxico de Horizonte Europa

Plan estratéxico de Horizonte Europa 2025-2027

Ficha informativa

Análise do plan estratéxico de Horizonte Europa 2025-2027

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data