Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Axenda Dixital » Cara á próxima transición tecnolóxica: a Comisión presenta a estratexia da UE para liderar a web 4.0 e os mundos virtuais

Cara á próxima transición tecnolóxica: a Comisión presenta a estratexia da UE para liderar a web 4.0 e os mundos virtuais

14/09/2023 | ,

—A nova estratexia busca liderar a próxima transición tecnolóxica e garantir unha contorna dixital aberta, segura, fiable, xusta e inclusiva para os cidadáns, as empresas e as administracións públicas da UE.

Estrasburgo, 11 de xullo de 2023. Internet está a evolucionar a un ritmo extremadamente rápido. Máis aló da actual terceira xeración da internet, a web 3.0, cuxas principais características son a apertura, a descentralización e o pleno empoderamento dos usuarios, a próxima xeración, a web 4.0, permitirá a integración entre obxectos e contornas dixitais e reais, e unha maior interacción entre os seres humanos e as máquinas.

As perspectivas da economía da UE despois de 2030, publicadas en marzo, poñen de relevo a dixitalización como un dos seus motores clave e a web 4.0 como unha importante transición tecnolóxica que traerá consigo un mundo perfectamente interconectado, intelixente e inmersivo. Calcúlase que o valor do mercado mundial dos mundos virtuais pasará de 27 000 millóns de euros en 2022 a máis de 800 000 millóns de euros en 2030.

Os mundos virtuais afectarán á maneira en que as persoas conviven e supoñen tanto oportunidades como riscos que deben abordarse. A nova estratexia aspira a unha web 4.0 e a uns mundos virtuais que reflictan os valores e principios da UE, nos que os dereitos das persoas obsérvense plenamente e nos que as empresas europeas poidan prosperar.

Pilares clave da estratexia

A estratexia axústase aos obxectivos para 2030 do programa estratéxico da Década Dixital e tres dos seus piares crave da dixitalización: capacidades, empresas e servizos públicos. O cuarto piar, as infraestruturas, abórdase no paquete de conectividade da Comisión e os seus esforzos máis amplos en materia de computación, computación na nube e “capacidades no bordo” (edge computing). Tamén se refire á apertura e a gobernanza mundial dos mundos virtuais e a web 4.0 como liñas de acción específicas.

  • Empoderar ás persoas e reforzar as capacidades para fomentar a concienciación, o acceso a información fidedigna e a creación dunha reserva de talento de especialistas en materia de mundos virtuais. A finais de 2023, a Comisión promoverá os principios reitores dos mundos virtuais, presentados polo panel de cidadáns, e formulará orientacións para a poboación en xeral grazas a un «conxunto de ferramentas para os cidadáns» de aquí ao primeiro trimestre de 2024. Posto que os especialistas en materia de mundos virtuais son esenciais, a Comisión colaborará cos Estados membros para crear unha reserva de talentos e apoiará o desenvolvemento de capacidades, tamén para as mulleres e as nenas, a través de proxectos financiados polo programa Europa Dixital, e para os creadores de contidos dixitais a través do programa Europa Creativa.

 

  • Empresas: Soster un ecosistema industrial europeo da web 4.0 para aumentar a excelencia e emendar a fragmentación. Non existe actualmente ningún ecosistema da UE que reúna aos diferentes axentes da cadea de valor dos mundos virtuais e a web 4.0. A Comisión propuxo unha asociación candidata sobre mundos virtuais no marco de Horizonte Europa, que posiblemente comezará a súa andaina en 2025, para fomentar a excelencia na investigación e fomentar unha folla de ruta industrial e tecnolóxica en materia de mundos virtuais. Para fomentar a innovación, a Comisión tamén axudará aos creadores e as empresas de medios de comunicación da UE para probar novas ferramentas de creación, reunirá a desenvolvedores e usuarios industriais e colaborará cos Estados membros para crear espazos controlados de probas para a web 4.0 e os mundos virtuais.

 

  • Administración pública: Apoiar o progreso social e os servizos públicos virtuais para aproveitar as oportunidades que poden ofrecer os mundos virtuais. A UE xa está a investir en iniciativas importantes, como Destino Terra (Destine), xemelgos dixitais locais para comunidades intelixentes ou o xemelgo dixital europeo do océano para que os investigadores poidan facer avanzar a ciencia, as industrias desenvolvan aplicacións de precisión e as autoridades públicas tomen decisións de política pública con coñecemento de causa. A Comisión está a poñer en marcha dúas novas iniciativas emblemáticas públicas: «CitiVerse», unha contorna urbana inmersiva que pode utilizarse para a planificación e xestión urbanas, e un xemelgo humano virtual europeo, que reproducirá o corpo humano para sustentar decisións clínicas e tratamentos personalizados.

 

  • Formular normas mundiais sobre uns mundos virtuais e unha web 4.0 abertos e interoperables, velando por que non os dominen uns cuantos grandes operadores. A Comisión colaborará coas partes interesadas na gobernanza da internet a escala mundial e promoverá normas en materia de web 4.0 en consonancia coa visión e os valores da UE.

Contexto

A estratexia baséase no traballo da Comisión Europea sobre os mundos virtuais e en consultas celebradas cos cidadáns, o mundo académico e as empresas. A Comisión acolleu un panel europeo de cidadáns sobre mundos virtuais entre febreiro e abril de 2023 e convidou a 150 cidadáns seleccionados aleatoriamente a formular recomendacións sobre unha visión, principios e accións para velar por que os mundos virtuais na UE sexan xustos e aptos para as persoas. As súas 23 recomendacións orientaron as medidas concretas incluídas na estratexia sobre a web 4.0 e os mundos virtuais. O 14 de setembro de 2022, a Comisión Europea puxo en marcha unha coalición industrial europea no ámbito da realidade virtual e a realidade aumentada, que reúne á industria e a responsables políticos.

Ademais, un novo informe publicado polo Centro Común de Investigación ofrece unha visión xeral das oportunidades que os mundos virtuais de próxima xeración poden brindar a diferentes sectores, tales como a educación, a industria manufactureira, a saúde e os servizos públicos, entre outros.

Máis información: Comisión Europea

Preguntas e respostas: Unha iniciativa da UE sobre a web 4.0 e os mundos virtuais

 

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data