Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » I+D+i » Academia da Nova Bauhaus Europea: creación de capacidades para a construción sostible con materiais innovadores

Academia da Nova Bauhaus Europea: creación de capacidades para a construción sostible con materiais innovadores

18/12/2023 |

— O consorcio paneuropeo NEBA Alliance gañou a convocatoria de propostas para poñer en marcha a Academia da Nova Bauhaus Europea, iniciativa anunciada pola presidenta Von der Leyen en novembro de 2022.

— Esta rede de formación tentará dar un impulso decisivo a novas capacidades e educación en todos os niveis do sector da construción.

Bruxelas, 18 de decembro de 2023. a Academia da Nova Bauhaus Europea centrarase nos valores de sustentabilidade, estética e inclusividade da Nova Bauhaus Europea, e apoiará a aplicación do Pacto Verde Europeo na bioeconomía circular. O seu financiamento correrá a cargo da Empresa Común para unha Europa Circular de Base Biolóxica da UE (Empresa Común CBE).

A este respecto, a presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declarou: «Celebro a Alianza da Academia da Nova Bauhaus Europea, unha plataforma de catorce socios europeos, que está lista para poñer en marcha a súa rede de formación a escala da UE. Prestará un sólido apoio ao sector da construción europea, abordará o problema da escaseza de man de obra e promoverá o intercambio de coñecementos, tamén sobre solucións sostibles de base biolóxica, como o uso circular da madeira e outros materiais innovadores».

Rede de formación para a construción sostible

Nos dous próximos anos, NEBA Alliance fomentará unha alianza internacional de axentes educativos e provedores de formación que conectará cinco centros locais e rexionais de toda Europa.

Estes centros ofrecerán servizos de formación, plans de estudos e programas de formación cocreados, adaptados e de alta calidade sobre solucións de construción sostible a través dunha plataforma dixital.

Para velar pola súa consolidación, crecemento e unha maior cobertura tanto dentro como fóra de Europa, a alianza traballará para que novos centros rexionais NEBA e centros dependentes adopten os contidos de formación e contribúan a eles.

NEBA Alliance, dirixida pola Universidade de Primorska (Eslovenia), está formada por catorce socios de Alemaña, Austria, Bélxica, España, Estonia, Finlandia, Italia, os Países Baixos, Polonia e Suecia.

A súa pericia abarca unha gran parte de Europa, o que dará facilidades aos sectores da construción a escala tanto rexional como nacional. Abarca entidades académicas, centros de investigación, organismos públicos e redes europeas.

A Academia da Nova Bauhaus Europea é unha iniciativa emblemática do Ano Europeo das Competencias, que fai fincapé na importancia da formación e a aprendizaxe permanente para fomentar as capacidades necesarias, tamén no contexto das transicións ecolóxica e dixital.

Próximas etapas 

A alianza seleccionada e a Oficina do Programa da Empresa Común CBE van empezar a preparar a firma do convenio de subvención.

Antecedentes

Gran parte das emisións europeas de gases de efecto invernadoiro proceden do sector da construción. Para alcanzar os ambiciosos obxectivos climáticos da UE, o Pacto Verde Europeo pide ao sector que reduza estas emisións nun 60% de aquí a 2030.

Por tanto, Europa debe aproveitar o enorme potencial da utilización de solucións innovadoras de base biolóxica na construción. Con todo, a falta de capacidades e coñecementos sobre estas solucións innovadoras no sector da construción é un dos principais obstáculos a esta transición ecolóxica.

Como iniciativa emblemática do Ano Europeo das Competencias, a Academia da Nova Bauhaus Europea acelerará a mellora das capacidades e a reciclaxe profesional no sector da construción.

A Academia da Nova Bauhaus Europea aborda a necesidade de mellorar as capacidades e reciclar aos traballadores do sector da construción, prestando especial atención a aumentar a calidade e a cantidade das oportunidades de formación profesional, concretamente os programas sobre solucións de base biolóxica para ese sector.

A través dunha rede de centros que contan con provedores de educación e formación xa en activo, a Academia impartirá unha formación coherente e accesible en liña e in situ en Europa e fomentará o intercambio interrexional de capacidades e mellores prácticas.

Sobre a Empresa Común para unha Europa Circular de Base Biolóxica

A Empresa Común para unha Europa Circular de Base Biolóxica é unha asociación por valor de 2 000 millóns de euros entre a Unión Europea e o Consorcio de Industrias de Base Biolóxica que financia proxectos que estimulan as industrias circulares de base biolóxica competitivas en Europa.

A Empresa Común CBE funciona conforme as normas de Horizonte Europa, o programa de investigación e innovación da UE, para o período 2021-2031. Avaliadores independentes seleccionados a partir da base de datos de expertos de Horizonte Europa asistiron á Oficina do Programa da Empresa Común CBE na avaliación da presente convocatoria.

Máis información: Comisión Europea

A Nova Bauhaus Europea (Nova FGE)

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data