Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » I+D+i » As misións da UE no marco de Horizonte Europa

As misións da UE no marco de Horizonte Europa

14/09/2023 | , ,

— As misións da UE no marco de Horizonte Europa apoiaron o traballo da Comisión sobre o Pacto Verde Europeo, a Adaptación de Europa á Era Dixital e o Plan Europeo de Loita contra o Cancro. 

Bruxelas, día 19 de xullo de 2023. Dende a creación de Horizonte Europa, as misións da UE demostraron o seu potencial para acelerar o cambio. Están financiadas principalmente por Horizonte Europa, e conectaron e apoiaron políticas e programas da UE que contan coa acción local e a participación cidadá. Están ben encamiñadas para alcanzar os seus ambiciosos obxectivos de aquí a 2030 en ámbitos críticos como a adaptación ao cambio climático, a mellora da vida dos pacientes de cancro, a limpeza dos ecosistemas mariños e de auga doce, a neutralidade climática das cidades e a mellora da saúde dos chans.

Estas son as conclusións da Comunicación sobre as misións da UE no marco de Horizonte Europa, que se adoptou o 19 de xullo. A Comunicación ofrece unha avaliación exhaustiva dos progresos realizados ata a data, tal como esixen os colexisladores tras os seus dous primeiros anos de funcionamento. Destacan os principais logros das cinco misións individuais actuais, á vez que sinala as dificultades ás que se enfrontaron e propón un conxunto de medidas para abordalas. Á luz desta avaliación equilibrada, a Comunicación do 19 de xullo tamén propuxo gastar o 11 % do orzamento do piar II de Horizonte Europa en misións da UE na última parte do Programa (unha subida con respecto ao 10 % actual), o que equivale a un importe total de máis de 3 000 millóns EUR para o período 2024-2027. Ademais inicia os preparativos para unha nova misión da UE sobre a Nova Bauhaus Europea.

A Comisión comprométese a facer que as misións da UE sigan aumentando a súa eficacia, por exemplo:

  • intensificando o debate cos axentes políticos, en particular cos Estados membros, sobre como racionalizar a gobernanza das misións da UE para facela máis eficiente, inclusiva e eficaz;
  • mobilizando unha carteira máis ampla de instrumentos para garantir unha maior participación do sector privado, incluídas as asociacións público-privadas e a contratación pública en materia de innovación;
  • emprendendo accións específicas para apoiar os esforzos de comunicación locais e nacionais a fin de impulsar a participación cidadá e sensibilizar á opinión pública sobre as misións da UE.

Dado o potencial do instrumento das misións para impulsar o cambio e o feito de que a iniciativa da Nova Bauhaus Europea xa comparte varias características coas misións da UE, a Comisión iniciou a fase preparatoria dunha nova misión específica da UE, seguindo o mesmo proceso que para as cinco primeiras. Tal proceso inclúe o nomeamento dun Comité da Misión e a elaboración dun plan de execución da misión, dúas cousas que axudarán a definir os obxectivos e fitos exactos da misión.

A Nova Bauhaus Europea xa desenvolveu sinerxías entre os investimentos en investigación e innovación, outros instrumentos de financiamento e o investimento do sector privado. Esta nova misión da UE colaboraría coas persoas para lograr unha maior aceptación social das políticas do Pacto Verde, promovendo que a sociedade acepte como súas as solucións ecolóxicas e fomentando os cambios de comportamento necesarios para cumprir os obxectivos do Pacto Verde. A Comisión colaborará estreitamente cos Estados membro e a comunidade en xeral para explorar este enfoque.

Contexto

As misións da UE son unha nova forma de achegar solucións concretas a algúns dos nosos maiores retos. Son un esforzo coordinado da Comisión para poñer en común os recursos necesarios en termos de programas de financiamento, políticas e regulamentos, así como outras actividades. Tamén teñen por obxecto mobilizar e activar aos axentes públicos e privados, como os Estados membros da UE, os entes rexionais e locais, os institutos de investigación, os agricultores e os administradores de terras, os empresarios e os investidores, para xerar un impacto real e duradeiro. As misións colaboran directamente cos cidadáns para impulsar a adopción de novas solucións e enfoques por parte da sociedade.

 

Máis información:

Comisión Europea 

As misións da UE 

Comunicación da Comisión sobre as misións da UE

Q&A: As misións da UE no marco de Horizonte Europa

 

 

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data