Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Competitividade » Estratexia da UE sobre os Produtos Téxtiles Sostibles e Circulares

Estratexia da UE sobre os Produtos Téxtiles Sostibles e Circulares

06/04/2022 |


— A Unión Europea proponse lograr a sustentabilidade de todos os produtos europeos. A Comisión Europea presentou o pasado 30 de marzo un novo paquete de propostas no marco do Pacto Verde Europeo. Unha das propostas vai dirixida directamente aos produtos téxtiles.

— A “Estratexia da UE sobre os Produtos Téxtiles Sostibles e Circulares”. aborda como deseñar e utilizar os produtos téxtiles, tamén examina solucións tecnolóxicas sostibles e modelos empresariais innovadores.

— Habilitouse unha enquisa en liña e talleres de seguimento para que todas as partes interesadas poidan dar a súa opinión, a Comisión convida a todos os axentes implicados e interesados do sector téxtil a expresar o seu punto de vista sobre como levar a cabo esta transición.

 

Bruxelas, 6 de abril de 2022. – Co fin de lograr que todos os produtos europeos sexan sostibles, a Comisión Europea presentou o pasado 30 de marzo un novo paquete de propostas no marco do Pacto Verde Europeo. Para logar devandito obxectivo, os principais eixos deste paquete viran ao redor de fomentar os modelos de negocios circulares e capacitar aos consumidores e produtores para as transicións ecolóxica e dixital.

Unha das propostas está dirixida directamente aos produtos téxtiles. Céntrase, sobre todo, en facelos máis duradeiros, reparables, reutilizables e reciclables co principal propósito de loitar contra a moda rápida facilitando aos consumidores aforrar enerxía, reparar e non substituír os produtos rotos, así como fomentar que tomen decisións ambientais intelixentes cando compren produtos novos. Desta maneira, asegurarase a recuperación do equilibrio ambiental e reducirase a vulnerabilidade fronte ás perturbacións das cadeas de subministración mundiais.

O sector téxtil en Europa

En Europa existen máis de 160 000 de empresas téxtiles, na súa maioría pemes, que xeran emprego para 1,5 millóns de traballadores e un volume de negocios anual que rolda os 162 000 millóns de €. En Galicia, o sector téxtil representa o 6,1% do PIB e o 36% do total das súas exportacións, e xera 12.000 empregos directos en toda a rexión.

Entre os anos 2000 e 2015 a produción mundial de produtos téxtiles case se duplicou e espérase que o consumo deste tipo de produtos aumente un 63% de fronte ao 2030.

A nivel europeo, o sector téxtil é responsable do cuarto maior impacto no medio ambiente, é o terceiro sector en consumo de auga e uso de chan, e o quinto no que a consumo de materias primas refírese. Por estas razóns, agora máis que nunca, é necesario facer que o sector sexa máis competitivo, resiliente, e innovador, e que os fabricantes asuman a responsabilidade dos seus produtos en toda a cadea de valor, mesmo tras converterse en residuos.

A Estratexia da UE sobre os Produtos Téxtiles Sostibles e Circulares

Esta estratexia propón conseguir que, de aquí a 2030, os produtos téxtiles que se comercialicen en Europa sexan de longa duración e reciclables, así como que estean maiormente fabricados con fibras recicladas, sen substancias daniñas e que se produzan respectando os dereitos sociais e o medio ambiente.

Para logralo, dita estratexia aborda en concreto como deseñar e utilizar os produtos téxtiles, tamén examina solucións tecnolóxicas sostibles e modelos empresariais innovadores. Así mesmo propón medidas a tomar, aplicables durante todo o ciclo de vida dos devanditos produtos, construíndo ao mesmo tempo un ecosistema na transición ecolóxica e dixital.

De entre estas medidas, destacan as seguintes:

  • A) Fixar un mínimo obrigatorio de fibras recicladas na fabricación téxtil, garantindo a súa durabilidade, facilidade para ser reparados e reciclados. Os produtos téxtiles sostibles serán a norma na UE. 
  • B) Prohibir a destrución de produtos téxtiles non vendidos en determinadas condicións, incluíndo os que se devolveron.
 • Proporcionar información máis clara sobre os produtos téxtiles. Dotar tamén dun pasaporte dixital aos produtos téxtiles sobre a base de requisitos de información obrigatorios en canto á circularidade e outros aspectos ambientais clave.
 • Establecer controis estritos ao branqueo ecolóxico que inclúan normas máis rigorosas para protexer ao consumidor e establecer un vínculo directo coa próxima iniciativa sobre alegacións ecolóxicas.
 • Implantar medidas á liberación non intencionada de micro plásticos dos produtos téxtiles. Estas medidas poden abordar o deseño dos produtos, melloras dos procesos de fabricación, o prelavado nas plantas de fabricación industrial, a etiquetaxe e a promoción de materiais innovadores.
 • Tamén se introducirán requisitos obrigatorios de deseño a través dun novo Regulamento sobre o deseño ecolóxico de produtos sostibles. As fibras sintéticas derivadas do téxtil son a principal fonte de liberación non intencionada de micro plásticos no medio ambiente.
 • Establecer normas harmonizadas da UE sobre a responsabilidade ampliada do produtor de produtos téxtiles e incentivos económicos para que os produtos sexan máis sostibles. Este asunto forma parte da revisión do Directiva marco sobre residuos en 2023.
 • Apoiar á investigación, innovación, aos investimentos e ao desenvolvemento das capacidades necesarias para a dobre transición ecolóxica e dixital neste ámbito. A Comisión está a traballar nunha folla de ruta común de tecnoloxía industrial sobre circularidade, cuxo obxectivo é racionalizar a investigación e a innovación industriais, incluído a reciclaxe téxtil.
 • En concreto, no marco das asociacións europeas de Horizonte Europa, o programa LIFE e o programa Europa Dixital, facilitar financiamento para o desenvolvemento de expertos cualificados co fin de apoiar á industria téxtil na súa dixitalización.
 • Aumentar a transparencia e a sustentabilidade no comercio mundial de residuos téxtiles e téxtiles usados:
  • A) Poñer fin á exportación de residuos téxtiles: a proposta da Comisión de novas normas da UE sobre o tratado de residuos só permite a exportación de residuos téxtiles a países que non pertenzan á OCDE e baixo condicións determinadas. Os países que desexen importar devanditos residuos deben notificalo á Comisión e demostrar a súa capacidade para xestionalos de forma sostible.
  • B) Evitar que os fluxos de residuos téxtiles se etiqueten enganosamente como artigos de segunda man ao ser exportados fóra da UE. Elaborar criterios específicos a escala da UE para distinguir adecuadamente devanditos residuos.
 • Crear unha ruta de transición para o ecosistema téxtil: un plan a longo prazo para lograr con éxito a transición ecolóxica e dixital e para facer máis resiliente o propio ecosistema. Detallará a medidas clave, así como os obxectivos e compromisos a adoptar.

Habilitouse unha enquisa en liña e talleres de seguimento para que todas as partes interesadas poidan dar a súa opinión, a Comisión convídaos a expresar o seu punto de vista sobre a mellor maneira de levar a cabo dita transición.

A Estratexia da UE sobre os Produtos Téxtiles Sostibles e Circulares

A UE é un dos maiores importadores mundiais de roupa, ao redor do 73% das pezas de vestir e os téxtiles domésticos consumidos en Europa prodúcense e importan de países non pertencentes á UE. Por este motivo, a Estratexia da UE sobre os Produtos Téxtiles Sostibles e Circulares promove a colaboración internacional para reducir os impactos ambientais e sociais adversos.

A Estratexia agrupa as preocupacións ambientais e laborais para promover cadeas de valor máis xustas e sostibles a través das fronteiras a escala internacional das seguintes maneiras:

 • Na Comunicación sobre o traballo digno a escala mundial, a Comisión promove condicións de traballo dignas nas relacións bilaterais e os foros multilaterais. Céntrase sobre todo na igualdade de xénero, posto que o 75% dos traballadores do sector téxtil a nivel mundial son mulleres. 
 • A través do programa “Better Work”, a Comisión Europea continúa apoiando a terceiros países para que melloren as súas condicións de traballo e cumpran as normas laborais internacionais.  
 • A Comisión Europea colabora con socios a escala mundial para promover a cooperación de iniciativas que apoien as cadeas de valor téxtiles sostibles e a moda sostible. 

Conclusións

En definitiva, a moda rápida exerce moitas presións no consumo de produtos téxtiles. A fabricación de pezas a baixo custo, de baixa calidade, que son producidas maiormente en condicións laborais precarias fose da UE e, en moitas ocasións, de forma altamente contaminante é moi prexudicial para o noso planeta, a nosa saúde e a nosa economía. Hai que acabar co modelo “Usar e Tirar”.

A UE é consciente dos desafíos que supoñe este cambio, polo que a Estratexia sobre os Produtos Téxtiles Sostibles e Circulares aborda estes retos tanto desde o punto de vista da demanda como da oferta.

Para os fabricantes esta nova dinámica supón enfrontarse a requisitos obrigatorios de deseño maiores para os seus produtos e réximes máis severos de responsabilidade. Pero, doutra banda, estes esforzos brindarán novas oportunidades de negocio e reforzarán a resiliencia do sector.

Con esta comunicación, a Comisión Europea propón unha “ruta para a transición do sector téxtil” coa que pretende acompañar e colaborar coas partes implicadas para ampliar os procesos de fabricación eficientes e implementar novos modelos de negocio circulares no sector. Tamén emprenderá unha ruta de transición transparente cos axentes económicos do sector téxtil, a través da Plataforma Europea de Partes Interesadas da Economía Circular, mobilizarase a deseñadores, fabricantes, retallistas, anunciantes e cidadáns para redefinir a moda da UE.

Así mesmo, esta Estratexia anima aos Estados membro a apoiar ao sector da reutilización e a reparación a todos os niveis adoptando reducións fiscais e outras medidas incentivadoras para o seu desenvolvemento.

Máis información:

Comisión Europea – comunicado de prensa.
Comisión Europea – documento de preguntas y respuestas.

 
 
 
 
 
 
 

Buscador

 • Categoría

 • Subcategoría

 • Etiqueta

 • Data