Interreg SUDOE

DESENVOLVEMENTO REXIONAL E COHESIÓN (FEDER)

Programa de cooperación transnacional

 

Horizonte Europa

Duración

2021-2027

Tipo de programa

Xestión directa

Base legal

Regulamento (UE) 2021/1059 do Parlamento Europeo e do Consello do 24 de xuño de 2021 sobre disposicións específicas para o obxectivo de cooperación territorial europea (Interreg) que recibe apoio do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e dos instrumentos de financiamento exterior

Organismo xestor

A Autoridade de Xestión é a Consellería de Economía e Facenda do Goberno de Cantabria. A xestión, execución e seguimento do Programa é realizada pola Sociedade Xestora do Programa Interreg Espazo Suroeste Europeo SL, (SOGIESE)

Obxectivos

O Programa de Cooperación Interreg Europa Suroccidental (SUDOE) apoia proxectos de carácter transnacional que conten con beneficiarios dos Estados membros da UE que participan o Programa (España, Portugal, Francia e Principado de Andorra), baseados nunha necesidade ou problemática compartida neste territorio. Os proxectos deben posuír as condicións necesarias para xerar produtos concretos, medibles, duradeiros e realistas, identificados cun indicador de produtividade do Programa. Así mesmo, os resultados previstos polo proxecto deben claramente contribuír a un indicador de resultados do Programa

Eixes de actuación

En definición

Beneficiarios

Entidades públicas e privadas de España, Portugal, Andorra e as rexións de Nova Aquitania, Occitania y antiga Auvernia en Francia.

Orzamento e intensidade das axudas

133 millones de euros € (75% financiados por el FEDER) A intensidade da axuda máxima é do 80%.

 

Ligazóns de interese

Sitio web do programa

Puntos de información a nivel europeo

Organismo: Secretaría Conxunta Sudoe
E-mail: scsudoe@interreg-sudoe.eu

Puntos de información a nivel nacional ou rexional

Organismo: Ministerio de Facenda e Función Pública – Dirección Xeral de Fondos Comunitarios
E-mail: jfernandezp@sepg.hacienda.gob.es

Un exemplo galego

Beneficiario

AIMEN (beneficiario principal)
Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL) (beneficiario) Fundación Empresa-Universidade Galega (FEUGA) (beneficiario)

Acrónimo

VINIoT

Duración

1 de outubro de 2019 – 30 de marzo de 2023

Orzamento

1.418.705,78 € (orzamento)
1.064.029,34 € (subvención)

Resumen

Proxecto englobado dentro do eixe “Competitividade das pemes”, cuxo obxectivo é a creación dun novo servizo tecnolóxico de monitorización de viñedos para pemes do sector vitivinícola do espazo SUDOE que permita avaliar, a tempo real, de forma precisa, e a distancia, o estado da uva e a detección de incidencias no viñedo (tales como as pragas ou necesidade de auga), de forma que estas poidan abordarse dun xeito rápido, reducindo así custos e mellorando a colleita.

Convocatorias relacionadas