Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Medioambiente e Clima » A UE investirá máis de 65 millóns de euros en proxectos innovadores de tecnoloxías limpas

A UE investirá máis de 65 millóns de euros en proxectos innovadores de tecnoloxías limpas

19/12/2023 | ,

—A Comisión seleccionou 17 proxectos innovadores de tecnoloxías limpas a pequena escala para que reciban máis de 65 millóns de euros de axuda a proxectos con cargo ao Fondo de Innovación da UE. 

— Estes fondos axudarán ás empresas europeas, incluídas algunhas pequenas, a introducir tecnoloxías punteiras no mercado das industrias de gran consumo de enerxía, as enerxías renovables e o almacenamento de enerxía.

Bruxelas, 19 de decembro de 2023. Os proxectos seleccionados abarcan sectores moi diversos, con especial fincapé na fabricación de compoñentes para enerxías renovables e o vidro, a cerámica e os materiais de construción.

Tamén hai proxectos no ámbito da almacenamento de enerxía, a enerxía solar, as enerxías renovables, o ferro e o aceiro, as refinerías, os produtos químicos, o cemento e o cal, e o hidróxeno.

Espérase que os proxectos seleccionados eviten máis de 1,8 millóns de toneladas equivalentes de emisións de CO2 nos dez primeiros anos do seu funcionamento e que contribúan así á descarbonización de Europa e á transición cara a unha enerxía limpa.

Con estes novos proxectos, o Fondo de Innovación amplía o seu ámbito xeográfico de forma que agora abarca proxectos dun total de 24 países, e proxectos de Hungría e Letonia reciben axudas por primeira vez.

Proxectos seleccionados

Os proxectos seleccionados son os seguintes, por categorías:

Industrias de gran consumo de enerxía: Oito proxectos que recibirán 32,6 millóns de euros con cargo ao Fondo de Innovación:

 • tres proxectos sobre vidro, cerámica e materiais de construción en Italia;
 • un proxecto do sector da refinería e outro do de cemento e cal, ambos en España;
 • un proxecto en materia de hidróxeno en Croacia;
 • un proxecto de ferro e aceiro e un no sector químico, ambos en Italia.

Almacenamento de enerxía: Dous proxectos que recibirán 8,4 millóns de euros con cargo ao Fondo de Innovación:

 • un en Francia para unha rede intelixente multienerxética
 • outro en Dinamarca sobre almacenamento de enerxía térmica.

Enerxías renovables: Sete proxectos que recibirán 24,4 millóns de euros con cargo ao Fondo de Innovación:

 • tres proxectos de fabricación de compoñentes para a produción de enerxías renovables en Francia, Hungría e Letonia;
 • dous proxectos de enerxía solar en Francia e Grecia;
 • dous proxectos sobre o uso de enerxías renovables na industria marítima e a impresión flexográfica, un nos Países Baixos e outro en varios lugares de Suecia, Finlandia e Noruega.

Un terzo dos beneficiarios son pequenas e medianas empresas.

De entre eles, hai un proxecto galego seleccionado: Tratamento local de esterco e residuos agroalimentarios para a produción de biogás e biofertilizantes desde a perspectiva do residuo cero e a economía circular (“LuGaZ”), presentado polo Grupo Leche Río, S.A. 

O obxectivo do proxecto é a creación dunha instalación de residuo cero para xestionar os residuos orgánicos e non perigosos xerados na cadea de valor do sector lácteo. Combina unha planta de biogás cun innovador sistema de valorización a baixa escala, así como un tratamento líquido do digestato para a recuperación de auga e un tratamento sólido para a produción de fertilizantes mediante simbiose industrial.

O biogás inxectarase na rede de gas natural. O digestato da planta de biogás separarase nunha fracción sólida para abono orgánico e unha fracción líquida para recuperar a auga e reutilizala en aplicacións industriais.

A convocatoria e seguintes pasos

En total, presentáronse 72 propostas á convocatoria, das cales 48 consideráronse admisibles e subvencionables. Os proxectos subvencionables foron obxecto dunha nova avaliación por parte de expertos independentes conforme os cinco criterios do Fondo de Innovación: grao de innovación, potencial para evitar as emisións de gases de efecto invernadoiro, madurez dos proxectos, escalabilidade e rendibilidade.

Agora, cada un dos 17 proxectos seleccionados recibirá subvencións do Fondo de Innovación de entre 1,6 e 4,5 millóns de euros, que se financiarán cos ingresos xerados polo réxime de comercio de dereitos de emisión da UE (RCDE UE). Os importes exactos das subvencións coñeceranse unha vez finalizado o proceso de preparación do acordo de subvención.

Ademais dos 17 proxectos seleccionados, o Banco Europeo de Investimentos está a estudar outros catro proxectos prometedores para a axuda ao desenvolvemento de proxectos. O Banco Europeo de Investimentos pode facilitar axudas adaptadas e contribuír a que se acheguen ao peche financeiro e a entrar en funcionamento.

Antecedentes

Dotado cuns ingresos estimados de 40.000 millóns de euros procedentes do réxime de comercio de dereitos de emisión da UE entre 2020 e 2030, o Fondo de Innovación ten por obxecto ofrecer incentivos financeiros para que as empresas e as autoridades públicas invistan en tecnoloxías hipocarbónicas de vangarda e apoien a transición de Europa cara á neutralidade climática. O Fondo de Innovación xa concedeu uns 6.500 millóns de euros a máis de cen proxectos innovadores a raíz das súas anteriores convocatorias de propostas.

Os proxectos seleccionados nesta terceira convocatoria comezarán a preparar os seus propios acordos de subvención coa Axencia Executiva Europea de Clima, Infraestruturas e Medio Ambiente (CINEA), que é a axencia de execución do Fondo.

Estes acordos deberían ultimarse no segundo trimestre de 2024, o que permitirá á Comisión adoptar as decisións de concesión das subvencións correspondentes e empezar a desembolsalas.

Esta foi a última convocatoria de propostas a pequena escala, definidas como proxectos cun custo total de investimento de ata 7,5 millóns de euros.

O 23 de novembro de 2023, a Comisión puxo en marcha dúas novas convocatorias de proxectos: a primeira poxa piloto do Banco Europeo do Hidróxeno, cun orzamento de 800 millóns de euros para promotores de proxectos no Espazo Económico Europeo (EEE), e outra convocatoria cun orzamento de 4 000 millóns de euros para tecnoloxías de cero emisións netas en diversos sectores.

Esta nova convocatoria abarca proxectos a pequena escala, pero agora estes defínense como aqueles cuns custos de investimento totais inferiores a 20 millóns de euros.

Máis información: Comisión Europea

Buscador

 • Categoría

 • Subcategoría

 • Etiqueta

 • Data