Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Economía e finanzas » Publicado o paquete de primavera do Semestre Europeo 2022

Publicado o paquete de primavera do Semestre Europeo 2022

23/05/2022 |

— O paquete de primavera do Semestre Europeo 2022 componse dunha análise da situación económica por país (informe país), unha previsión macroeconómica e unha propostas de recomendación por Estado membro .
— O informe do Semestre Europeo demostra que a recuperación económica de España está en marcha, pero segue habendo vulnerabilidades. Tamén se espera que a recuperación económica continúe a pesar da guerra de Ucraína.

 

Bruxelas, de 23 de maio de 2022.O paquete de primavera do Semestre Europeo 2022 que a Comisión Europea publicou en maio proporciona aos Estados membros apoio e orientación dous anos despois do primeiro impacto da pandemia de COVID-19 e no medio da invasión de Ucraína por parte de Rusia, polo que está ligado ao Mecanismo de Recuperación de Resiliencia e o REPowerEU. O paquete componse dunha análise da situación económica por país (informe país), unha previsión macroeconómica e unha propostas de recomendación por Estado membro.

O Semestre Europeo é un ciclo de coordinación das políticas económicas, orzamentarias, sociais e de emprego dentro da UE. Centrado no primeiros seis meses de cada ano, forma parte do marco de gobernanza económica da UE. Durante o Semestre Europeo os Estados membros axustan as súas políticas orzamentarias e económicas ás normas acordadas a escala da UE.
Aínda que de maneira inicial o Semestre Europeo era principalmente un exercicio económico, evolucionou e o seu proceso integra agora outros ámbitos políticos pertinentes como:
 • as reformas estruturais, dedicadas a promover o crecemento e o emprego.
 • as políticas sociais e de emprego, en consonancia cos principios do piar europeo de dereitos sociais.
 • as reformas estruturais establecidas nos plans nacionais de recuperación e resiliencia.
 • as políticas orzamentarias, para garantizar a sustentabilidade da facenda pública de conformidade co Pacto de Estabilidade e Crecemento.
 • a prevención de desequilibrios macroeconómicos excesivos.

Tras a proclamación do piar europeo de dereitos sociais en 2017, o Semestre Europeo tamén proporciona un marco de coordinación e supervisión dos esforzos dos Estados membros por cumprir os principios e dereitos establecidos no devandito piar.

Situación de España descrita no informe-país 2022

A recuperación económica de España está en marcha, pero segue habendo vulnerabilidades. A pandemia de COVID-19 interrompeu seis anos de forte crecemento económico e de creación dinámica de emprego. Ademais, as disparidades rexionais persisten en España, especialmente naquelas economías dependentes do turismo. Aínda que se espera que a recuperación total da crise da pandemia atrásese debido ao impacto económico da agresión militar rusa contra Ucraína, a implementación do Plan de Recuperación e Resiliencia mellorará a resiliencia de España e a economía do país mellorará. Isto é así dado que España ten unha exposición limitada ao conflito, aínda que si que haberá aumentos significativos nos prezos. Finalmente, cabe destacar que España fixo grandes avances cara aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) das Nacións Unidas, especialmente nas transicións verde e dixital, pero aínda queda moito por facer.

Propostas de recomendacións a España

 • En 2023, garantir unha política fiscal prudente, o crecemento do gasto corrente financiado polo Estado por baixo do crecemento potencial da produción a medio prazo, @teniendo en cuenta a continuación do apoio temporal e específico aos fogares e empresas máis vulnerables ás subidas dos prezos da enerxía e ás persoas que foxen de Ucraína. Estar preparados para axustar o gasto corrente á evolución da situación e ampliar a inversión pública para a transición ecolóxica e dixital e para a seguridade enerxética, incluso facendo uso do MRR, RePowerEU e outros fondos da UE. Para o periodo posterior a 2023, aplicar unha política fiscal destinada a lograr posicións fiscais prudentes a medio plazo e a garantir unha reducción críble e gradual da deuda e a sustentabilidade fiscal a medio plazo mediante a consolidación gradual, a inversión e as reformas.
 • Continuar coa aplicación do seu plan de recuperación e resiliencia, cos fitos e obxectivos incluídos na Decisión de Execución do Consello do 13 de xullo de 2021. Presentar os documentos de programación da política de cohesión 2021-2027 con vistas a finalizar as súas negociacións coa Comisión e posteriormente iniciar a súa aplicación.
 • Aumentar as tasas de reciclaxe para cumplir os obxectivos da UE e promover a economía circular mediante a mellora da coordinación entre todos os niveis de goberno e realizando máis investimentos para cumprir coas obrigacións de recollida selectiva de residuos e de reciclaxe, así como potenciar a reutilización da auga.
 • Reducir a dependencia xeral dos combustibles fósiles e acelerar o despliegue das enerxías renovables, centrándose nas instalacións descentralizadas e o autoconsumo, incluso axilizando os procedementos de autorización e mellorando o acceso á rede. Apoiar o investimento complementario en almacenamento, infraestrutura de rede, electrificación dos edificios e o transporte, e o hidróxeno renovable. Ampliar a capacidade de interconexión de enerxía. Aumentar a dispoñibilidade de vivendas sociais e alcanzables energéticamente eficientes, mesmo mediante a renovación.

Esta proposta de recomendacións feita pola Comisión Europea han de ser referendadas polos xefes de Estado e de Goberno no próximo Consello Europeo de xuño.

Previsión económica

Espérase que a recuperación económica continúe en España a pesar da guerra de Ucraína. Os investimentos no marco do Plan de Recuperación e Resiliencia e a recuperación do sector turístico apontoarán o crecemento económico. Prevese que o PIB real crecerá un 4,0% en 2022 e un 3,4% en 2023. Ademais, prevese que a inflación xeral alcance o seu punto máximo a mediados de 2022 e unha media do 6,3% en 2022. Tamén se espera que o mercado laboral siga sendo forte, coa taxa de desemprego no seu nivel máis baixo desde 2008. Finalmente, o saldo das administracións públicas mellorará, grazas á fortaleza dos ingresos.

 

Indicadores

2020

2021

2022

2023

Crecimiento del PIB (%, interanual)

-10,8

5,1

4,0

3,4

Inflación (%, interanual)

-0,3

3,0

6,3

1,8

Desempleo (%)

15,5

14,8

13,4

13,0

Saldo de las administraciones públicas (% del PIB)

-10,3

-6,9

-4,9

-4,4

Deuda pública bruta (% del PIB)

120,0

118,4

115,1

113,7

Balanza por cuenta corriente (% del PIB)

0,8

1,0

1,8

2,1

O PIB de España creceu un 5,1% en 2021, recuperándose en parte da caída de 2020 (-10.8%). O crecemento económico acelerouse na segunda metade do ano grazas á campaña de vacinación e a relaxación das medidas de contención da pandemia, a reactivación do turismo internacional e a fortaleza da demanda interna. Aínda que a economía española mantiña o impulso a principios de 2022, as interrupcións da oferta e a escalada de presións inflacionistas no contexto da guerra retardaron a actividade económica. Como resultado, o PIB real creceu un 0,3% intertrimestral no primeiro trimestre de 2022 (fronte ao 2,2% de 2021), freado pola forte contracción do consumo privado. Tamén se espera unha desaceleración no segundo trimestre (0,1%).

Perspectivas positivas a pesar da deterioración da balanza de riscos

En xeral, prevese que o PIB real creza un 4,0% en 2022 e un 3,4% en 2023. A reactivación da actividade turística foi o principal motor do crecemento económico desde o verán de 2021 e espérase que manteña o seu impulso en 2022. O crecemento económico acelerarase a partir de 2022 grazas á execución dos investimentos no marco do Plan de Recuperación e Resiliencia e unha reactivación do consumo privado (aínda que se prevé que este se manteña por baixo do seu nivel prepandémico durante o período de previsión). Con todo, os prezos da enerxía aumentaron en España e unha maior escalada de prezos pode golpear con dureza sectores como o transporte, a construción e a industria electrointensiva. Ademais, o consumo privado podería verse aínda máis afectado pola inflación sobre o poder adquisitivo dos fogares e a escaseza de insumos nos sectores que reciben unha gran parte de fondos do Plan de recuperación podería afectar os investimentos verdes e dixitais. Á inversa, os investimentos poderían dar lugar a efectos de atracción máis amplos do previsto, e as reformas do Plan de recuperación poderían ter un impacto maior do previsto no crecemento potencial.

A inflación seguirá sendo elevada a medio plazo

Os prezos da enerxía foron o principal motor do forte aumento da taxa do Índice de Prezos de Consumo Harmonizado (IPCA) desde a primavera de 2021 (7,9% interanual no primeiro trimestre de 2022). Prevese que a inflación anual do IPCA aumente do 3,0% en 2021 ao 6,3% en 2022. En 2023 espérase que a inflación anual do IPCA redúzase ao 1.8%, aínda que prevé que a inflación subxacente siga sendo elevada, alcanzando o 3,9% en 2022 e diminuíndo ao 2,7% en 2023.

Os fortes ingresos impulsan a mellora da balanza gubernamental

A recuperación da actividade económica e o bo comportamento dos ingresos impulsaron a redución do déficit público do 10,3% do PIB ao 6,9% en 2021. Ademais, a maioría das medidas relacionadas coa COVID-19 volvéronse máis específicas e amorteceron o impacto do aumento dos prezos da enerxía. En 2022, prevese que o déficit público redúzase aínda máis grazas ao crecemento económico e o fortalecemento dos ingresos. En canto aos gastos, as medidas para paliar as consecuencias da guerra de Ucraína pesarán sobre o déficit, que se prevé que sexa do 4,9% do PIB. En 2023, o déficit público seguirá diminuíndo (4,4% do PIB), o que reflicte un crecemento económico dinámico e un gasto moderado. Con todo, a indexación das pensións pode dar lugar a un gasto superior ao previsto se se manteñen as presións inflacionistas. Finalmente, prevese que a débeda pública diminúa gradualmente ata o 113,7% do PIB en 2023, impulsada principalmente polo crecemento do PIB nominal.

Fonte: Semestre europeo España

Recomendaciones a España – Semestre Europeo

Análisis país de España – Semestre Europeo

Nota de prensa de la Comisión Europea

 

Buscador

 • Categoría

 • Subcategoría

 • Etiqueta

 • Data