Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » A UE avanza cara a súa primeira Estratexia Industrial de Defensa para mellorar a preparación e a seguridade do continente

A UE avanza cara a súa primeira Estratexia Industrial de Defensa para mellorar a preparación e a seguridade do continente

21/03/2024 | ,

— Con esta proposta da Comisión Europea, a UE avanza na súa preparación industrial en materia de defensa cunha visión a longo prazo.

— Para complementala, a Comisión presentou tamén o Programa Europeo da Industria de Defensa, que mobilizará 1 500 millóns de euros.

Bruxelas, 11 de marzo de 2024. A Comisión Europea e o alto representante presentaron o pasado día 5 de marzo a primeira Estratexia Industrial Europea de Defensa e propuxeron un ambicioso conxunto de novas accións para apoiar a competitividade e a preparación da industria de defensa en toda a Unión.

Dous anos despois da agresión de Rusia contra Ucraína que marcou o retorno dun conflito de envergadura ao noso continente, a Estratexia Industrial Europea de Defensa ofrece unha visión clara e a longo prazo para reforzar a preparación industrial en materia de defensa na Unión Europea. Como primeiro elemento central para cumprila, a Comisión Europea presentou unha proposta lexislativa para un Programa Europeo da Industria de Defensa e un marco de medidas para garantir a dispoñibilidade e a subministración oportunos de produtos de defensa.

As claves da primeira Estratexia Industrial Europea de Defensa

A estratexia esboza os retos aos que se enfronta actualmente a base industrial e tecnolóxica da defensa europea (BITDE), pero tamén as oportunidades que existen para aproveitar todo o seu potencial e establece unha dirección para a próxima década. Para aumentar a preparación industrial da defensa europea, os Estados membros deben investir máis, mellor, de forma conxunta e en Europa.

Para apoialos na consecución destes obxectivos, a Estratexia Industrial Europea de Defensa presenta un conxunto de accións destinadas a:

 • Determinar de maneira máis eficiente a demanda colectiva de defensa dos Estados membro. Para conseguilo, teranse en conta instrumentos e iniciativas existentes, como o Plan de Desenvolvemento de Capacidades (PDC), a revisión anual coordinada da defensa e a Cooperación Estruturada Permanente (CEP). Incentivarase a cooperación dos Estados membro na fase de adquisición de capacidades de defensa.
 • Garantir a dispoñibilidade de todos os produtos de defensa a través dunha BITDE máis receptiva, independentemente das circunstancias ou do horizonte temporal. Apoiaranse os investimentos dos Estados membro e da industria europea de defensa no desenvolvemento e a comercialización das futuras tecnoloxías e capacidades de defensa máis punteiras. Tamén se propoñen medidas para garantir que a BITDE dispoña do que necesita mesmo en períodos de crises, co que aumentaría a seguridade da subministración da Unión.
 • Garantir que os orzamentos nacionais e da UE apoien cos medios necesarios a adaptación da industria europea de defensa ao novo contexto de seguridade.
 • Integrar unha cultura da preparación en materia de defensa en todas as políticas, en particular pedindo este ano unha revisión da política de préstamos do Banco Europeo de Investimentos.
 • Desenvolver vínculos máis estreitos con Ucraína mediante a súa participación en iniciativas comunitarias en apoio da industria de defensa e estimular a cooperación entre a UE e as industrias de defensa ucraínas.
 • Colaborar coa OTAN e os nosos socios estratéxicos, afíns e internacionais, e cooperar máis estreitamente con Ucraína.

Ademais, a Estratexia establece indicadores destinados a medir os avances dos Estados membro cara á preparación industrial. Convídase os Estados membro a:

 • Adquirir polo menos o 40% dos equipos de defensa de forma colaborativa de aquí a 2030.
 • Garantir que, de aquí a 2030, o valor do comercio de defensa dentro da UE represente polo menos o 35% do valor do mercado de defensa da Unión.
 • Seguir progresando de maneira constante para que polo menos o 50% do seu orzamento de contratación pública en materia de defensa adxudíquese dentro da UE de aquí a 2030 e o 60% de aquí a 2035.

Un Programa Europeo da Industria de Defensa complementario

O Programa Europeo da Industria de Defensa é a nova iniciativa lexislativa que establece un vínculo entre as medidas de emerxencia a curto prazo —adoptadas en 2023 e en vigor ata 2025—, e un enfoque máis estruturado e a máis longo prazo para lograr a preparación industrial en materia de defensa. Esto garantirá a continuidade do apoio á base industrial e tecnolóxica da defensa europea, a fin de acompañar a súa rápida adaptación á nova realidade.

O programa inclúe tanto aspectos financeiros como regulamentarios. Mobilizará 1 500 millóns de euros do orzamento da UE durante o período 2025-2027 para seguir mellorando a competitividade da BITDE.

Este apoio financeiro ampliará, en particular, a lóxica de intervención do EDIRPA (apoio financeiro con cargo ao orzamento da UE para compensar a complexidade da cooperación entre os Estados membro na fase de contratación pública) e do ASAP (o apoio financeiro ás industrias de defensa que aumentan a súa capacidade de produción), a fin de seguir fomentando os investimentos da BITDE. O programa tamén apoiará a industrialización dos produtos derivados das accións de cooperación I+D apoiadas polo Fondo Europeo de Defensa.

O seu orzamento tamén podería utilizarse para crear un fondo para acelerar a transformación das cadeas de subministración de defensa. Este novo fondo tería por obxecto facilitar o acceso ao financiamento mediante débeda ou capital para as pemes e as pequenas empresas de mediana capitalización que industrialicen tecnoloxías de defensa ou fabriquen produtos de defensa.

Ademais, mellorará a cooperación industrial da UE con Ucraína en materia de defensa e apoiará o desenvolvemento da súa base industrial e tecnolóxica de defensa. Para iso, podería obter financiamento adicional dos beneficios extraordinarios derivados dos activos soberanos rusos inmobilizados (previa decisión do Consello tras proposta do alto representante).

En canto aos aspectos regulamentarios, o programa presenta solucións novas. Poñerá ao dispor un novo marco xurídico, a Estrutura para o Programa de Armamentos Europeos, para facilitar e ampliar a cooperación dos Estados membro en materia de equipos de defensa, que complementa plenamente o marco da Cooperación Estruturada Permanente (CEP). Tamén supón un réxime a escala da UE para a seguridade da subministración de equipos de defensa, que garantirá o acceso constante a todos os produtos de defensa necesarios en Europa e proporcionará un marco para reaccionar eficazmente ante posibles crises futuras de subministración de produtos de defensa. Ademais, o Programa permitirá a posta en marcha de proxectos europeos de defensa de interese común, con potencial apoio financeiro da UE.

Por último, o Programa propón establecer unha estrutura de gobernanza, na que os Estados membros participen plenamente, a fin de garantir a coherencia xeral da acción da UE no ámbito da industria de defensa (o Comité de Preparación Industrial en materia de Defensa).

Máis información: Comisión Europea

Buscador

 • Categoría

 • Subcategoría

 • Etiqueta

 • Data