Programa para o Medio Ambiente e a Acción Climática (LIFE)

ACCIÓN POLO MEDIO AMBIENTE E O CLIMA

Horizonte Europa

Duración

2021-2027 (período de transición: 2021-2023)

Tipo de programa

Xestión directa e indirecta

Base legal

Regulamento (UE) 2021/783 do Parlamento Europeo e do Consello do 29 de abril de 2021 polo que se establece un Programa de Medio Ambiente e Acción polo Clima (LIFE)

Organismo xestor

LIFE execútase a través da xestión directa (subvencións, adquisicións e premios) e a xestión indirecta para actividades específicas. Dentro da Comisión, a Dirección Xeral de Medio Ambiente (DG ENV) é a principal, co apoio de Acción polo Clima (DG CLIMA) e a Enerxía (DG ENER). A Axencia Executiva de Clima, Infraestruturas e Medio Ambiente (CINEA) encárgase da xestión da meirande parte das subvencións.

Obxetivos

Acadar un cambio cara a unha economía sostible, circular, enerxeticamente eficiente, baseada nas enerxías renovables, neutra desde o punto de vista climático e resiliente. Protexer, restaurar e mellorar a calidade do medio ambiente, incluídos o aire, a auga e o solo. Deter e inverter a perda de biodiversidade e facer fronte á degradación dos ecosistemas.

Eixes de actuación

LIFE estrutúrase en dúas áreas de acción e catro subprogramas:

 1. A área de Medio Ambiente inclúe os subprogramas (1) Natureza e Biodiversidade; (2) Economía Circular e Calidade de Vida;
 2. A área de Acción polo Clima inclúe os subprogramas (3) Mitigación e Adaptación ao Cambio Climático; (4) Transición Enerxética Limpa.
  1. O subprograma de Natureza e Biodiversidade terá como obxectivo a protección e restauración da natureza europea e a detención e modificación da tendencia cara á perda de biodiversidade. Así, o subprograma LIFE Natureza e Biodiversidade seguirá financiando proxectos de conservación da natureza, en particular nos ámbitos da biodiversidade, os hábitats e as especies. Apoiará proxectos que contribúan á aplicación das directivas da UE sobre aves e hábitats, e en particular o desenvolvemento e a xestión da rede Natura 2000, e o Regulamento sobre as especies invasoras, e apoiará a consecución dos obxectivos da estratexia de biodiversidade da UE para 2030, que forma parte do Pacto Verde da UE
  2. O subprograma de Economía Circular e Calidade de Vida ten como obxectivo facilitar a transición cara a unha economía sostible, circular, libre de tóxicos, enerxeticamente eficiente e resistente ao clima, así como protexer, restaurar e mellorar a calidade do medio ambiente, Cofinancia proxectos en ámbitos como a recuperación de recursos dos residuos, a xestión da auga, o aire, o ruído, o chan e os produtos químicos, así como a gobernanza medioambiental. Ofrece sobre todo subvencións para proxectos que apliquen solucións innovadoras e de mellores prácticas nestes ámbitos a través dos denominados proxectos de acción estándar (SAPs). Tamén contempla a aplicación, o seguimento e a avaliación da política e a lexislación ambiental da UE a través dos denominados Proxectos Estratéxicos Integrados (PEI).
  3.  O subprograma de Mitigación e Adaptación ao Cambio Climático contribuirá ao cambio cara a unha economía sostible, eficiente dende o punto de vista enerxético, baseada nas enerxías renovables, neutra dende o punto de vista climático e resistente, contribuíndo así ao desenvolvemento sostible.
  4. O subprograma LIFE Transición Enerxética Limpa ten como obxectivo facilitar a transición cara a unha economía enerxeticamente eficiente, baseada nas enerxías renovables, neutra para o clima e resiliente, mediante o financiamento de accións de coordinación e apoio en toda Europa. Trátase de accións de gran valor engadido para a UE, cuxo obxectivo é romper as barreiras do mercado que dificultan a transición socioeconómica cara á enerxía sostible, e que adoitan contar coa participación de múltiples partes interesadas de pequeno e mediano tamaño, múltiples actores, incluídas as autoridades públicas locais e rexionais e as organizacións sen ánimo de lucro, así como os consumidores.

Beneficiarios

Autoridades nacionais ou locais da UE, organizacións comerciais privadas e organizacións privadas non comerciais (por exemplo, organizacións non gobernamentais).

Orzamento e intensidade das axudas

5.430 millóns de euros (prezos de 2021).
As porcentaxes máximas de cofinanciamento no caso das accións subvencionables representarán ata o 60 % dos custos subvencionables con carácter xeral e ata o 75 % no caso de proxectos financiados dentro do subprograma Natureza e Biodiversidade.
Para as accións de apoio ao funcionamento das entidades sen ánimo de lucro que participen no desenvolvemento, a execución e o control do cumprimento da lexislación e as políticas da Unión, e cuxa actividade se desenvolva principalmente na área do medio ambiente ou da acción polo clima, incluída a transición enerxética, a porcentaxe máxima de cofinanciamento representará o 70 % dos custos subvencionables.

Observacións

O financiamento desembólsase en forma de subvencións, adquisicións e premios. Nos subprogramas de LIFE fináncianse actividades como:

 • “proxectos estratéxicos de natureza” no marco do subprograma Natureza e Biodiversidade.
 • “proxectos estratéxicos integrados” no marco dos subprogramas Economía Circular e Calidade de
  Vida, Mitigación e Adaptación ao Cambio Climático, Transición Enerxética Limpa.
 • proxectos de acción normais que persigan os obxectivos específicos do Programa LIFE.
 • desenvolvemento de capacidades para apoiar a eficiencia enerxética e as enerxías renovables.
 • estudos, avaliación e seguimento de políticas, actividades difusión de información e coñecementos, premios, etc.

Ligazóns de interese

Web do programa

Puntos de información a nivel europeo

Organismo: DG ENV
Web de contacto

Puntos de información a nivel nacional ou rexional

Organismo: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Web de información

Un exemplo galego

Beneficiario

Universidade de Vigo (coordinador)
Energylab (beneficiario)
Revertia (beneficiario)

Acrónimo

ECORAEE

Duración

2 de xullo de 2012 – 30 de xuño 2015

Orzamento

1.269.155 € (orzamento)
622.038 € (subvención)

Resumen

Proxecto de caracterización e demostración dun proceso de preparación industrial para a reutilización de equipos electrónicos co fin de promover normas que garantan a correcta aplicación da lexislación europea e contribúan a un alto nivel de separación de residuos de aparatos eléctricos e electrónicos (RAEE).

LIFE – Transición hacia enerxías limpas (Clean Energy Transition -CET)