ITER

investigación e innovación

Horizonte Europa

Duración

2021-2027

Tipo de programa

Xestión indirecta

Base legal

Decisión (Euratom) 2021/281 do Consello do 22 de febreiro de 2021 que modifica a Decisión 2007/198/ Euratom pola que se establece a Empresa Común Europea para o ITER e o desenvolvemento da enerxía de fusión e pola que se lle confiren vantaxes (2007/198/Euratom)

Organismo xestor

O programa ITER execútase mediante xestión indirecta, encomendada á empresa común Fusion for Energy (F4E). A Dirección Xeral de Enerxía (DG ENER) lidera por parte da Comisión Europea.

Obxectivos

O Reactor Experimental Termonuclear Internacional (ITER polas súas siglas en inglés) é un dispositivo experimental pioneiro que se está construíndo en Saint-Paul-Lèz Durance (Francia). Pretende demostrar a viabilidade científica e tecnolóxica da fusión nuclear como futura fonte de enerxía. Para o período 2021-2027, a misión da UE é apoiar plenamente a continuación da construción do ITER e alcanzar o funcionamento do ITER co Primeiro Plasma, ao que seguirán as primeiras operacións experimentais, así como outras instalacións e melloras ata 2027 e máis aló, poñendo as bases para un funcionamento exitoso a plena potencia (a chamada etapa de Deuterio Tritio) para 2035.
Estes logros considéranse un paso necesario no desenvolvemento da fusión para que se converta nunha posible fonte de enerxía sostible que fomente o emprego, o crecemento e o potencial de innovación do sector enerxético na última parte do século, de acordo con a Folla de Ruta Europea da Fusión.

Eixes de actuación

O programa da cobertura á contribución europea á Organización Internacional (OI) do ITER para a construción da instalación do ITER, que inclúe a adquisición de equipos, a instalación, o apoio técnico e administrativo xeral para a fase de construción, así como a participación na posta en marcha e as operacións. As contribucións europeas relacionadas co ITER canalízanse na súa maior parte a través da empresa común Fusion for Energy (F4E) situada en Barcelona.
O programa tamén da cobertura a outras actividades relacionadas co ITER, como as da cooperación máis ampla con Xapón.

Beneficiarios

Científicos, arquitectos, enxeñeiros, empresas de construción e fabricación, industria, etc.

Orzamento e intensidade das axudas

5.610 millóns de euros (prezos de 2021).

Observacións

O programa proporciona financiamento en forma de subvencións e contratacións. F4E conta cun proceso de licitacións propio. Consulta aquí as súas características. Así mesmo, os procesos de licitación da Organización ITER pódense consultar aquí.

Puntos de información a nivel nacional

Organismo: CDTI
Caixa de correos de contacto

Convocatorias relacionadas