Euratom

investigación e innovación

Horizonte Europa

Duración

2021-2025, con posibilidade de prorrogarse ata 2027.

Tipo de programa

Xestión directa e indirecta

Base legal

Regulamento (Euratom) 2021/765 do Consello polo que se establece o Programa de Investigación e Formación da Comunidade Europea da Enerxía Atómica para o período 2021-2025, complementario de Horizonte Europa.

Organismo xestor

As accións indirectas (subvencións para laboratorios de investigación e universidades) execútanse baixo a Dirección Xeral de Investigación e Innovación (DG RTD). O Programa tamén apoia as accións directas emprendidas polo Centro Común de Investigación (JRC).

Obxectivos

Levar a cabo actividades de investigación e formación no eido nuclear para apoiar a mellora continua da seguridade nuclear e a protección contra as radiacións, e contribuír potencialmente á descarbonización a longo prazo do sistema enerxético de forma segura e eficiente.

Eixes de actuación

  • Investigación e desenvolvemento da fusión nuclear: en particular, cuestións científicas de deseño, construción e funcionamento das futuras instalacións, como o tokamak ITER. Para iso será preciso un amplo programa experimental sobre os dispositivos de fusión existentes, especialmente os máis relevantes para o ITER, complementado cun amplo programa de análise e simulación. Para acadar o obxectivo de completar un deseño demostrativo conceptual e iniciar a transición cara a unha fase de deseño de enxeñería, o enfoque debe mudar gradualmente dende a física á tecnoloxía.
  • Fisión nuclear, seguridade e protección contra as radiacións: o programa Euratom forma parte dos esforzos da UE por seguir desenvolvendo un rol de liderado tecnolóxico e fomentar a excelencia na investigación e a innovación nucleares, en particular garantindo os máis altos niveis de seguridade, protección, salvagardas, protección contra as radiacións, seguridade do combustible consumido, xestión dos residuos radioactivos e desmantelamento no eido nuclear. A investigación sobre protección contra as radiacións permitiu mellorar as tecnoloxías médicas (por exemplo, o diagnóstico e a radioterapia) das que se benefician moitos cidadáns. Esta investigación está a conducir cara a novas melloras na medicina nuclear, así como noutros sectores como a industria, a agricultura, o medio ambiente e a seguridade.

Beneficiarios

Científicos e académicos en fusión e fisión, organizacións de investigación, universidades, industria, pequenas e medianas empresas, estudantes, etc.

Orzamento e intensidade das axudas

1.980 millóns de euros (prezos de 2021):

  • 583 millóns de euros para accións indirectas en investigación e desenvolvemento da fusión.
  • 266 millóns de euros para accións indirectas en fisión nuclear, seguridade e protección contra as radiacións
  • 532 millóns de euros para accións directas realizadas polo Centro Común de Investigación.

Observacións

O programa de investigación e formación de Euratom complementa a Horizonte Europa. Apoia a investigación e a formación nuclear nos eidos definidos polo Tratado Euratom, complementando as accións dos Estados membros.
As subvencións constituirán a forma principal de apoio ás accións indirectas no marco do Programa Euratom. O financiamento en virtude do Programa Euratom tamén poderá proporcionarse mediante premios, contratación pública e instrumentos financeiros no marco de operacións de financiamento mixto.

Puntos de información a nivel nacional ou rexional

Puntos nacionais de contacto EURATOM:
Yolanda Benito

EURATOM Fisión
CIEMAT yolanda.benito@ciemat.es

Sylvia Núñez
EURATOM Fusión CIEMAT
sn.crespi@ciemat.es
Centro Común de Investigación (JRC)
Almudena Agüero
M. de Ciencia e Innovación (MCIN)
almudena.aguero@ciencia.gob.es

Un exemplo galego

Beneficiario

CESGA (beneficiario) SERGAS (beneficiario)

Acrónimo

SINFONIA

Duración

1 de setembro de 2020 – 31 de agosto de 2024

Orzamento

5.999.998,75 € (orzamento)
5.999 997,50 € (subvención)

Web

https://www.sinfonia-appraisal.eu/

Resumo

O uso das radiacións ionizantes para o diagnóstico e o tratamento do linfoma e os tumores cerebrais mellorou considerablemente a atención sanitaria e os resultados dos doentes. A radiación ionizante utilízase agora en gran medida para o diagnóstico e o tratamento dos doentes. O proxecto SINFONIA, financiado pola UE, investigará os efectos da exposición á radiación en pacientes, traballadores e coidadores, así como no público e o medio ambiente durante o tratamento dos pacientes. Organizará unha formación multidisciplinar de alto nivel no eido da dosimetría das radiacións, a avaliación dos riscos e a protección contra as radiacións. Máis concretamente, o proxecto desenvolverá novos métodos e ferramentas de dosimetría e avaliación de riscos. Utilizarase a intelixencia artificial (IA) para determinar a carga de radiación nos doentes e deseñaranse novas técnicas para xestionar os datos das sesións de radioterapia.

Convocatorias relacionadas