Corpo Europeo de Solidariedade

INVESTIR NAS PERSOAS, COHESIÓN SOCIAL E VALORES

Horizonte Europa

Duración

2021-2027

Tipo de programa

Xestión directa e indirecta

Base legal

Regulamento (UE) 2021/888 do Parlamento Europeo e do Consello do 20 de maio de 2021 polo que se establece o Programa do Corpo Europeo de Solidariedade

Organismo xestor

DG EAC, (que ten a responsabilidade xeral da supervisión e a coordinación) e EACEA (Axencia executiva). Parte das actividades execútanse en xestión indirecta co apoio dunha rede de Axencias Nacionais

Obxetivos

O Corpo Europeo de Solidariedade é un programa de financiamento da UE para os mozos que desexen realizar actividades solidarias en diversos eidos. Estas van dende a axuda aos desfavorecidos e a prestación de axuda humanitaria ata a contribución á acción sanitaria e ambiental en toda a UE e fóra dela.

Eixes de actuación

Para lograr os seus obxectivos, o Corpo Europeo de Solidariedade inclúe las seguintes vertentes de accións:

  • A vertente participación dos mozos en actividades solidarias
  •  vertente participación dos mozos en actividades solidarias relacionadas coa axuda
    humanitaria (Corpo Voluntario Europeo de Axuda Humanitaria)

Beneficiarios

Persoas de 18 a 30 anos (ata 35 para a axuda humanitaria) e organizacións da UE e os países asociados.

Orzamento e intensidade das axudas

1.010 millóns de euros (prezos de 2021).

Observacións

O financiamento desembólsase principalmente en forma de subvencións

Ligazóns de interese

Web do fondo

Puntos de información a nivel europeo

Organismo: DG EAC
Web de contacto