Cooperación en materia de aduanas (Aduanas)

MERCADO ÚNICO

Horizonte Europa

Duración

2021-2027

Tipo de programa

Xestión directa

Base legal

Regulamento (UE) 2021/444 do Parlamento Europeo e do Consello de 11 de marzo de 2021 polo que se establece o programa Aduanas para a cooperación no ámbito aduaneiro

Organismo xestor

O programa execútase mediante xestión directa a través de Fiscalidade e Unión Aduaneira (TAXUD)

Obxectivos

O programa de cooperación en materia de aduanas contribúe a salvagardar os intereses financeiros da UE e dos Estados membros, e axuda ás administracións aduaneiras a protexer aos cidadáns contra as ameazas sanitarias, ambientais e doutro tipo na súa función de gardiáns da fronteira exterior da UE para as mercadorías.

Eixes de actuación

  • DUANAS proporciona apoio financeiro ás accións de desenvolvemento de capacidades informáticas, en particular o desenvolvemento e funcionamento dos sistemas electrónicos europeos para as aduanas, e fomenta a cooperación entre as autoridades aduaneiras nacionais a través de reunións e a colaboración estruturada baseada en proxectos, como os grupos de proxectos e os equipos de expertos.
  • O programa tamén presta apoio financeiro ás accións de desenvolvemento de capacidades e competencias humanas, incluída a formación e o intercambio de mellores prácticas, así como a outras accións como estudos, comunicación e actividades de innovación.

Beneficiarios

Estados membros da UE e terceiros países asociados ás autoridades aduaneiras do programa.

Orzamento e intensidade das axudas

950 millóns de euros (prezos de 2021).
O Instrumento poderá financiar ata o 80 % do total de gastos subvencionables dunha acción. Calquera financiamento por enriba deste límite poderá concederse só en circunstancias excepcionais e debidamente xustificadas.

Observacións

Proporciona financiamento en forma de subvencións e contratacións.

Ligazóns de interese

Sitio web do programa

Puntos de información a nivel europeo

Organismo: TAXUD
E-mail: taxud-customs-programme@ec.europa.eu

Convocatorias relacionadas