Axuda Humanitaria

ACCIÓN EXTERNA

Horizonte Europa

Duración

Abierto

Tipo de programa

Xestión directa e indirecta

Base legal

Regulamento (CE) Non 1257/96 Do Consello do 20 de xuño de 1996 sobre a axuda humanitaria

Organismo xestor

Na maioría dos casos, a Comisión presta asistencia mediante apoio financeiro a través de acordos individuais con organizacións asociadas (ONG, organismos das Nacións Unidas ou outras organizacións internacionais). O modo de xestión aplicado coa ONG é a xestión directa, e coa ONU e as organizacións internacionais, a xestión indirecta.

Obxetivos

Sobre a base dos principios humanitarios internacionais e segundo o establecido no Consenso Europeo sobre Axuda Humanitaria, a UE proporciona axuda humanitaria baseada nas necesidades ás persoas afectadas por crises causadas polo home e por perigos naturais, prestando especial atención ás vítimas máis vulnerables.

Eixes de actuación

As intervencións humanitarias consisten principalmente no financiamento de proxectos levados a cabo por unhas 200 entidades asociadas: organizacións non gobernamentais (ONG), incluídas as sociedades nacionais da Cruz Vermella, organizacións internacionais, incluídos os organismos das Nacións Unidas e o movemento da Cruz Vermella e a Media Lúa Vermella, e organismos especializados dos Estados membros. A maioría das veces estas intervencións prodúcense en contextos complexos e de risco con condicións de acceso difíciles. Ademais de ser o principal doante, a UE desempeñou un papel destacado no desenvolvemento de novos enfoques políticos (por exemplo, a educación en situacións de emerxencia ou a avaliación intersectorial das necesidades centrada nas persoas) e de modalidades de financiamento innovadoras (por exemplo, a axuda en efectivo).

Beneficiarios

Proxectos educativos.

Orzamento e intensidade das axudas

11.570 millóns de euros (prezos de 2021).

Observacións

O financiamento desembólsase en forma de subvencións e contratacións.
Un mínimo do 10 % do orzamento de axuda humanitaria da UE destínase a proxectos de educación en situacións de emerxencia.

Ligazóns de interese

Web do programa

Puntos de información a nivel europeo

Organismo: Dirección Xeral de Protección Civil e Operacións de Axuda Humanitaria Europeas (DG ECHO)
Web de contacto