Actualidade

Portada » Actualidade » Primeiros investimentos do Consello Europeo de Innovación con valor de 190 millóns de euros

Primeiros investimentos do Consello Europeo de Innovación con valor de 190 millóns de euros

11/01/2023 |

— Dous plans xa contan con acordos firmes de investimento

— Trátase dun grande paso tras a reestruturación do Fondo do CEI

Bruxelas, 11 de xaneiro de 2023. O Fondo do CEI, o compoñente de investimento en capital social do Consello Europeo de Innovación (CEI), adoptou un primeiro lote de 35 decisións de investimento no marco de Horizonte Europa. O CEI é un elemento fundamental da Nova Axenda Europea de Innovación para a identificación, o desenvolvemento e a expansión de innovacións tecnolóxicas profundas.

As 35 decisións representan un investimento total en capital social duns 190 millóns de euros. Dous destes plans xa teñen acordos firmes de investimento: Análise APIX, unha empresa co primeiro analizador de gas universal miniaturizado para todos os gases renovables, e Lattice Medical, unha compañía que opera no campo da reconstrución mamaria co tecido propio das pacientes. Espérase que se adopten novas decisións nas próximas semanas.

Trátase dun importante paso adiante na execución do compoñente de investimento do Acelerador do CEI tras a reestruturación necesaria do Fondo do CEI e o nomeamento dun xestor de fondos externo, e complementa os rápidos avances na aplicación do compoñente de subvención. O Fondo do CEI xa é plenamente operativo e está preparado para axudar ás empresas emerxentes innovadoras de alto risco e tecnoloxía profunda a introducir as súas tecnoloxías innovadoras no mercado e a expandirse.

O Acelerador do CEI

No marco do Acelerador do CEI, que ofrece subvencións e investimentos en capital social, dende xuño de 2021 seleccionáronse 313 empresas para recibir apoio. O financiamento total das subvencións a estas empresas ascende a 680 millóns de euros, con 185 acordos de subvención xa asinados. Máis da metade das 313 empresas, 184, tamén foron propostas para recibir investimentos en capital de entre 500 mil e 15 millóns de euros cada unha a través do Fondo do CEI. As 35 empresas anunciadas hoxe son as primeiras deste grupo para as que se adoptaron decisións de investimento tras o rigoroso proceso de dilixencia debida levado a cabo polo Banco Europeo de Investimentos (BEI). O Fondo do CEI está plenamente comprometido en resolver o déficit de investimentos en capital.

Contexto

Co nomeamento dun xestor de fondos externo en setembro, a Comisión deu un paso importante na reestruturación do Fondo do Consello Europeo de Innovación. O xestor do Fondo segue as directrices de investimento do Fondo do CEI e benefíciase das recomendacións dun comité consultivo de expertos.

Das 184 empresas propostas para recibir investimentos de capital a través do Fondo do CEI no marco de Horizonte Europa, 58 recomendacións de investimento foron presentadas ao Fondo con vistas á adopción de decisións de investimento. Delas, 43 foron obxecto de debate no comité consultivo, o comité de investimentos adoptou 35 decisións de investimento e celebráronse dous acordos de investimento.

O Acelerador do CEI ofrece ás empresas emerxentes e ás pemes de tecnoloxía profunda que desexan introducir as súas tecnoloxías innovadoras no mercado subvenciones de ata 2,5 millóns de euros, combinadas con investimentos en capital a través do Fondo do CEI que oscilan entre 500 mil e 15 millóns de euros ou máis. Ademais do apoio financeiro, todos os proxectos benefícianse dunha serie de servizos de aceleración empresarial que dan acceso a coñecementos especializados, empresas, investidores e axentes do ecosistema importantes.

Máis información: Comisión Europea

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data