Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Saúde » Posta en marcha da Iniciativa europea de obtención de imaxes oncolóxicas

Posta en marcha da Iniciativa europea de obtención de imaxes oncolóxicas

31/01/2023 |

— Nun acto celebrado o 23 de xaneiro, a Comisión puxo en marcha a Iniciativa Europea de Obtención de Imaxes Oncolóxicas para axudar aos provedores de asistencia sanitaria, os institutos de investigación e os innovadores a facer o mellor uso posible de solucións innovadoras baseadas en datos para o tratamento e os coidados do cancro. 

Bruxelas, 31 de xaneiro de 2023. Esta iniciativa, unha acción emblemática no marco do Plan Europeo de Loita contra o Cancro, contribuirá a crear unha infraestrutura dixital que conecte recursos e bases de datos de obtención de imaxes oncolóxicas en toda a UE, no respecto dunhas normas éticas estritas e da confianza, a seguridade e a protección dos datos persoais. Tamén conectará iniciativas nacionais e da UE, redes hospitalarias e repositorios de investigación con datos de obtención de imaxes e outros datos sanitarios pertinentes.

A innovación tecnolóxica combinada coa protección de datos pode crear un marco de confianza para investigadores, innovadores, médicos e pacientes. Grazas á nova Iniciativa Europea de Obtención de Imaxes Oncolóxicas, os investigadores poderán acceder de forma eficiente a información de maior calidade para estudar e mellorar a nosa comprensión da enfermidade. Os innovadores poderán desenvolver e ensaiar solucións baseadas en datos para a atención oncolóxica. Ao facilitarse o desenvolvemento de solucións baseadas en datos, tamén se facilitará aos médicos tomar decisións clínicas e ofrecer diagnósticos, tratamentos e medicina preventiva de forma máis precisa e rápida, o que redundará en beneficio dos pacientes de cancro. Ademais, apoiará a cesión altruísta de datos por parte dos cidadáns, que poderán dar o seu consentimento ou permiso voluntariamente para poñer a disposición os datos que xeren, como forma de enriquecer os conxuntos de datos sanitarios.

En consonancia coa Estratexia Europea de Datos e o Espazo Europeo de Datos Sanitarios, a Iniciativa europea de obtención de imaxes oncolóxicas é unha das iniciativas emblemáticas do Plan Europeo de Loita contra o Cancro. Axuntará a innovación tecnolóxica dixital e a protección de datos europea para crear un marco seguro e fiable que permita aos investigadores, innovadores e médicos acceder a valiosa información.

As principais organizacións, institucións e empresas europeas de investigación colaborarán para deseñar a infraestrutura. Esta:

  • facilitará aos médicos, investigadores e innovadores europeos un fácil acceso a grandes cantidades de datos de obtención de imaxes oncolóxicas;
  • apoiará a realización de probas e o desenvolvemento de ferramentas de medicina personalizada co fin de avanzar no diagnóstico e os tratamentos do cancro;
  • sosterá a creación de novos conxuntos de datos sobre imaxes oncolóxicas e a interoperabilidade dos existentes, en consonancia coa Estratexia Europea de Datos.

Tras a posta en marcha da Iniciativa Europea de Obtención de Imaxes Oncolóxicas con dous proxectos, o proxecto EUCAIM e o Mecanismo de ensaios e experimentación da IA no ámbito da saúde, espérase que para decembro de 2023 se complete o deseño da infraestrutura dixital paneuropea e se establezan os mecanismos de colaboración. Os provedores de datos poderán conectarse a esta nova plataforma federada europea. A primeira versión da plataforma farase pública para finais de 2024, e a versión final está prevista para finais de 2025. A infraestrutura dixital estará plenamente operativa e funcionará en 2026.

Contexto

O EUCAIM é un proxecto a gran escala que despregará a infraestrutura europea federada de datos de obtención de imaxes oncolóxicas partindo do traballo realizado no marco da «rede de IA para a obtención de imaxes sanitarias», que é un grupo de cinco proxectos financiados con cargo ao programa de investigación Horizonte 2020. A infraestrutura ten o obxectivo de abarcar máis de 100 000 casos de cancro de aquí a 2025 e polo menos 60 millóns de imaxes oncolóxicas anotadas nun atlas distribuído de imaxes oncolóxicas. 

Máis información: Comisión Europea

 

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data