Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Ponse en marcha o primeiro ciclo de cooperación e seguimento para alcanzar os obxectivos da Década Dixital 2030 da UE

Ponse en marcha o primeiro ciclo de cooperación e seguimento para alcanzar os obxectivos da Década Dixital 2030 da UE

16/01/2023 |

— A Unión Europea alcanza obxectivos dixitais comúns para 2030

— En xuño, a Comisión publicará un informe de avaliación para a Década Dixital

Bruxelas, 16 de xaneiro de 2023. Entrou en vigor o programa político da Década Dixital 2030, un mecanismo de seguimento e cooperación para alcanzar obxectivos comúns para a transformación dixital de Europa de aquí a 2030.

Por primeira vez, o Parlamento Europeo, os Estados membros e a Comisión estableceron conxuntamente obxectivos e metas concretos nos catro ámbitos crave das competencias dixitais, as infraestruturas (incluída a conectividade), a dixitalización das empresas e os servizos públicos en liña, en relación coa Declaración sobre os principios e dereitos dixitais europeos. Os obxectivos e metas van acompañados dun proceso de cooperación cíclico que comeza hoxe, para facer balance dos avances e definir fitos de modo que sexa posible alcanzalos de aquí a 2030. O programa tamén crea un novo marco para os proxectos plurinacionais que permitirá aos Estados membros axuntar forzas en materia de iniciativas dixitais.

O Parlamento Europeo, os Estados membros e a Comisión estableceron conxuntamente obxectivos e metas concretos nos catro ámbitos crave das competencias dixitais, as infraestruturas , a dixitalización das empresas e os servizos públicos en liña.

Propósito: Metas e obxectivos da Década Dixital

A partir de agora e ata 2030, os Estados membros da UE, en colaboración co Parlamento Europeo, o Consello da UE e a Comisión, formularán as súas políticas dixitais para alcanzar as súas metas en catro ámbitos a fin de:

  • mellorar as competencias dixitais básicas e avanzadas dos cidadáns;
  • mellorar a adopción de novas tecnoloxías, tales como a intelixencia artificial, os datos e a nube, por parte das empresas da UE, incluídas as pequenas;
  • seguir avanzando na infraestrutura de conectividade, informática e datos da UE; e
  • ofrecer servizos públicos e de administración en liña.

Estas metas materializan os obxectivos do programa político, tales como garantir unha tecnoloxía dixital segura e protexida, unha contorna en liña competitiva para as pemes, prácticas de ciberseguridade seguras, acceso equitativo a oportunidades dixitais para todos, e fomento de innovacións sostibles e eficientes desde o punto de vista da enerxía e o uso dos recursos.

En conxunto, os obxectivos e metas da Década Dixital guiarán as accións dos Estados membros, que a Comisión avaliará nun informe de situación anual, o estado da Década Dixital. Un novo grupo de expertos de alto nivel, a Xunta da Década Dixital, tamén reforzará a cooperación entre a Comisión e os Estados membros en cuestións relativas á transformación dixital. Tamén se creará un novo Foro para reunir a diversas partes interesadas e debater as súas opinións.

Cooperación e seguimento dos avances cara aos obxectivos de 2030

Nos próximos meses, a Comisión, xunto cos Estados membros, formulará indicadores clave de rendemento que servirán para supervisar os avances cara aos distintos obxectivos, no marco do Índice da Economía e a Sociedade Dixitais (DESI) anual. Á súa vez, os Estados membros prepararán as súas follas de roteiro estratéxicas nacionais nun prazo de nove meses a partir de hoxe, nas que describirán as políticas, medidas e accións que teñan previsto adoptar a escala nacional para alcanzar os obxectivos e metas do Programa. A partir de xuño de 2023, a Comisión publicará o seu informe anual de situación, o estado da Década Dixital, no que facilitará información actualizada, unha avaliación e unha recomendación sobre os avances cara ás metas e os obxectivos.

Contexto

O 9 de marzo, a Comisión expuxo a súa visión da transformación dixital de Europa de aquí a 2030 na súa Comunicación «Compás Dixital: o enfoque europeo para a Década Dixital. No seu discurso sobre o estado da Unión de setembro de 2021, a presidenta Ursula von der Leyen presentou o Itinerario cara á Década Dixital, un marco de gobernanza sólido para alcanzar eses obxectivos dixitais. Aí reclama esforzos e investimentos combinados para crear unha contorna dixital en Europa que poida liderar o futuro, capacitando ao mesmo tempo aos seus cidadáns e ás súas empresas. En xullo de 2022, alcanzouse un acordo político entre o Parlamento Europeo e o Consello da UE.

Paralelamente, a Declaración solemne interinstitucional sobre os dereitos e principios dixitais, o «ADN dixital» da UE, asinouse en decembro de 2022. A Comisión tamén presentará unha avaliación da aplicación dos principios dixitais no informe anual sobre o estado da Década Dixital, a fin de velar por que os dereitos e liberdades consagrados no marco xurídico da UE respéctense na internet tanto como na vida real.

Máis información: Comisión Europea

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data