Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Mobilidade » Pacto Verde Europeo: Alcánzase un acordo sobre a redución das emisións do transporte marítimo mediante o fomento de combustibles sostibles

Pacto Verde Europeo: Alcánzase un acordo sobre a redución das emisións do transporte marítimo mediante o fomento de combustibles sostibles

24/05/2023 | , ,

— O transporte marítimo reducirá as súas emisións nun 80% para 2050

— Os portos deberán presentar puntos de recarga eléctrica para buques

Bruxelas, 24 de maio de 2023. A Comisión acolle con satisfacción o acordo político alcanzado entre o Parlamento Europeo e o Consello, que aumenta a contribución do transporte marítimo para a consecución do obxectivo a escala da UE de reducir as emisións netas de gases de efecto invernadoiro en polo menos un 55 % de aquí a 2030, e para lograr a neutralidade climática en 2050.

Os colexisladores chegaron a un acordo sobre «FuelEU Maritime», un novo Regulamento da UE que garante que a intensidade das emisións de gases de efecto invernadoiro dos combustibles utilizados polo sector do transporte marítimo diminuirá gradualmente co tempo, en desde un 2 % en 2025 ata chegar ao 80 % en 2050. Esta medida contribuirá a reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro do sector do transporte marítimo promovendo o uso de combustibles e enerxía máis limpos.

O acordo complementa o acordo provisional alcanzado o 18 de decembro de 2022 para incluír as emisións do transporte marítimo no réxime de comercio de dereitos de emisión da UE (RCDE UE); ambas as iniciativas son clave nos esforzos da UE por reducir as emisións do transporte marítimo.

Adina Vălean, comisaria responsable de Transportes: «Os buques deben abandonar os combustibles fósiles e pasar a alternativas máis ecolóxicas. Coas perspectivas a longo prazo deste acordo, enviamos un sinal claro ao sector en toda a cadea de valor, desde os armadores e os operadores ata os produtores de combustible, os estaleiros e os fabricantes de equipos, de que é útil e necesario investir en combustibles marítimos sostibles e en tecnoloxías de cero emisións. Isto está plenamente en consonancia cos nosos esforzos por apoiar as tecnoloxías de combustibles alternativos sostibles no marco da nova Lei sobre a industria de cero emisións netas.»

Descarbonización do transporte marítimo

Na UE, o transporte por vías navegables xerou entre o 3 e o 4 % das emisións totais de CO2 en 2021. A pesar da caída da actividade en 2020 debido á pandemia de coronavirus, espérase que o transporte marítimo creza, impulsado polo aumento da demanda de recursos primarios e transporte de contedores.

FuelEU Maritime contribuirá a descarbonizar o sector do transporte marítimo establecendo límites máximos á intensidade anual de gases de efecto invernadoiro da enerxía utilizada polos buques. Estes obxectivos serán máis ambiciosos co tempo para estimular e reflectir a evolución esperada da tecnoloxía e o aumento da produción de combustibles renovables e hipocarbónicos. Os obxectivos abarcan non só as emisións de CO2, senón tamén as de metano e óxido nitroso ao longo de todo o ciclo de vida dos combustibles.

As novas normas tamén introducen un requisito adicional de cero emisións no punto de atracada, que esixe o uso da subministración de electricidade en porto ou de tecnoloxías alternativas de emisión cero nos portos por parte dos buques de pasaxe e portacontedores, con vistas a mitigar as emisións de contaminantes atmosféricos nos portos, que a miúdo se atopan preto de zonas densamente poboadas.

FuelEU Maritime adopta un enfoque baseado en obxectivos e tecnoloxicamente neutro, que permite a innovación e o desenvolvemento de novas tecnoloxías de combustible para satisfacer as necesidades futuras e ofrece aos operadores a liberdade de decidir que utilizar sobre a base dos perfís específicos dos buques ou da operación. O Regulamento tamén prevé un mecanismo voluntario de acumulación. En virtude deste réxime, os buques poderán acumular, cun ou varios buques máis, o seu balance da conformidade. Por tanto, será a acumulación no seu conxunto a que teña que cumprir máis ou menos os límites de intensidade de gases de efecto invernadoiro.

O mandato harmonizado da UE manterá unhas condicións de competencia equitativas e garantirá o crecemento do mercado de combustibles marítimos sostibles e o bo funcionamento do transporte marítimo, contribuíndo ao mesmo tempo aos obxectivos climáticos da UE. Farao aumentando a demanda de combustibles renovables e hipocarbónicos. Proporcionará seguridade xurídica aos operadores de buques e aos produtores de combustible e axudará a impulsar a produción a gran escala de combustibles marítimos sostibles. Á súa vez, isto contribuirá a reducir a diferenza de prezos entre os combustibles fósiles e as opcións sostibles. Incluíuse un réxime especial de incentivos para apoiar a adopción de combustibles renovables de orixe non biolóxica cun alto potencial de descarbonización.

Contexto

O Pacto Verde Europeo é o plan de crecemento a longo prazo da UE para lograr que Europa sexa climáticamente neutra de aquí a 2050. Para alcanzar este obxectivo, Europa debe reducir as súas emisións en polo menos un 55 % de aquí a 2030, en comparación cos niveis de 1990. O acordo alcanzado esta mañá constitúe outro paso importante na adopción do paquete de medidas «Obxectivo 55» da Comisión para cumprir o Pacto Verde Europeo. Prodúcese tras outros acordos políticos sobre partes deste paquete, máis recentemente sobre normas máis estritas para impulsar a eficiencia enerxética.

O transporte marítimo é un compoñente esencial do sistema de transporte europeo e desempeña un papel fundamental para a economía europea, xa que contribúe ao 75 % do volume do comercio exterior da UE e ao 31 % do volume do comercio interior da UE. Na actualidade, a combinación de combustibles no sector marítimo depende totalmente dos combustibles fósiles. Para lograr a neutralidade climática, a UE debe reducir as emisións do transporte, incluídas as do transporte marítimo, nun 90 % de aquí a 2050 (en comparación cos niveis de 1990). O aumento do uso de combustibles renovables e hipocarbónicos a través de FuelEU Maritime e un maior apoio á innovación para abordar o impacto ambiental do sector do transporte marítimo serán cruciais para que a UE alcance os seus obxectivos climáticos no marco do Acordo de París e faga realidade o Pacto Verde Europeo.

Máis información: Comisión Europea

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data