Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Emprego e Asuntos Sociais » Os colexisladores acordan mellorar a paridade de xénero nos consellos de administración das empresas

Os colexisladores acordan mellorar a paridade de xénero nos consellos de administración das empresas

17/06/2022 | ,

— O Consello e o Parlamento Europeo alcanzaron un acordo político provisional sobre unha nova lexislación da UE que promove unha representación de xénero máis paritaria nos consellos de administración das empresas cotizadas.
— Esta directiva ten como obxecto aumentar o equilibrio de xénero nos postos directivos das empresas que cotizan en bolsa, garantindo unha representación xusta das mulleres nos consellos de administración das empresas cotizadas.
— o acordo político alcanzado está agora suxeito á aprobación formal dos colegisladores. Unha vez publicada no Diario Oficial, a Directiva entrará en vigor 20 días despois da súa publicación e os Estados membros deberán transponer os novos elementos da Directiva á lexislación nacional nun prazo de dous anos.

Bruxelas, de 17 de xuño de 2022.O Consello e o Parlamento Europeo alcanzaron un acordo político provisional sobre unha nova lexislación da UE que promove unha representación de xénero máis paritaria nos consellos de administración das empresas cotizadas.

 

A normativa, que estivo 10 anos bloqueada no Consello, ten como obxecto aumentar o equilibrio de xénero nos postos directivos das empresas que cotizan en bolsa, garantindo unha representación xusta das mulleres nos consellos de administración das empresas cotizadas.

 

En concreto, obrigará aos Estados Membros a alcanzar un obxectivo, de aquí a xuño de 2026 -fronte ao prazo de finais de 2027 proposto polo Consello-, do 40% de directores non executivos ocupados por membros do sexo menos representado, ou do 33% para todos os membros dos consellos de administración, no caso de que os Estados opten por aplicar as novas normas tanto aos administradores executivos como aos non executivos. Na actualidade, só o 30,6% dos membros dos consellos de administración son mulleres, con importantes diferenzas entre os Estados membros e apenas o 8,5 % dos presidentes dos consellos son mulleres (fronte ao 10,3 % e o 3 % en 2011).

 

No caso dos Estados membros que non alcancen estes obxectivos, a Directiva sobre as mulleres nos consellos de administración introducirá un procedemento aberto, transparente e con medidas vinculantes para alcanzalos. O mérito seguirá sendo o criterio crave nos procedementos de selección, que deben ser completamente transparentes. Nos casos en que os candidatos estean igualmente cualificados para un posto, débese dar prioridade ao candidato do sexo menos representado.

 

Ademais, as empresas cotizadas estarán obrigadas a informar as autoridades competentes unha vez ao ano sobre a representación de xénero nos seus consellos de administración e, no caso de que non se cumpriron os obxectivos, deben establecer como prevén alcanzalos, publicando esta información de maneira transparente. A Directiva incluirá, ademais, sancións efectivas, disuasorias e proporcionadas para as empresas que non cumpran cos procedementos de designación abertos e transparentes (o Parlamento logrou incluír exemplos de medidas sancionadoras específicas). Os Estados tamén publicarán información sobre as empresas que están a alcanzar os obxectivos, o que serviría como medida de presión.

 

As pequenas e medianas empresas con menos de 250 empregados están excluídas do ámbito de aplicación da directiva.

 

Posibles axustes nacionais

Os países que, antes da entrada en vigor da Directiva, lograsen avances que os aproximen aos obxectivos, ou adoptado unha lexislación igualmente eficaz, poden suspender a aplicación dos requisitos da Directiva relacionados co proceso de nomeamento ou selección.

 

Beneficios para as empresas

Está demostrado que os consellos máis paritarios toman mellores decisións. Espérase así mesmo que a presenza de máis mulleres en postos de responsabilidade económica impulse a igualdade de xénero nas empresas e na sociedade en xeral. Permitir que tanto as mulleres como os homes desenvolvan o seu potencial é fundamental para o crecemento económico e a competitividade en Europa.

 

Próximos pasos

Na sesión do Consello do 14 de marzo de 2022, os ministros de Emprego e Asuntos Sociais alcanzaron unha orientación xeral que achandou o camiño para iniciar as negociacións co Parlamento Europeo. Desde entón, celebráronse tres roldas de negociacións (diálogos tripartitos) co Parlamento. A Presidencia do Consello presentou os detalles do acordo no  Coreper, que o aprobou o pasado 15 de xuño.

 

Por tanto, o acordo político alcanzado está agora suxeito á aprobación formal dos  colegisladores (lembremos que o Parlamento xa tiña adoptada a súa posición en primeira lectura en 2013). Unha vez publicada no Diario Oficial, a Directiva entrará en vigor 20 días despois da súa publicación e os Estados membros deberán  transponer os novos elementos da Directiva á lexislación nacional nun prazo de dous anos.

 

Más información: Consello Europeo

Parlamento Europeo

 

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data