Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Economía e finanzas » Orientacións respecto das políticas no marco do Semestre Europeo

Orientacións respecto das políticas no marco do Semestre Europeo

09/06/2023 |

— A Comisión ofrece orientacións aos Estados membros no marco do paquete de primavera de 2023 do Semestre Europeo para lograr unha economía sólida e preparada para o futuro que garanta a competitividade e a prosperidade a longo prazo para todos nun contexto xeopolítico difícil.

Bruxelas, 9 de xuño de 2023. Isto require un enfoque integrado en todos os ámbitos de políticas: en prol da sustentabilidade ambiental, a produtividade, a equidade e a estabilidade macroeconómica. O Semestre Europeo constitúe o marco de coordinación das políticas para ese efecto, e integra a execución do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR) e os programas da política de cohesión. O ciclo do Semestre Europeo tamén facilita información actualizada sobre os avances cara á consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible en todos os Estados membros. 

Mellora das perspectivas nun contexto de dificultades persistentes

A economía europea segue demostrando a súa resiliencia nun contexto mundial difícil. A baixada dos prezos da enerxía, as menores limitacións de subministración e a fortaleza do mercado de traballo favoreceron un crecemento moderado no primeiro trimestre de 2023, disipando o temor a unha recesión. Ao mesmo tempo, aínda que a inflación segue diminuíndo, a subxacente consolidouse, o que se traduciu nun maior endurecemento das condicións financeiras.

Segundo as previsións económicas de primavera de 2023, a economía no conxunto da UE crecerá un 1,0 % en 2023 e un 1,7 % en 2024. Prevese que a inflación alcance o 6,7 % en 2023 e o 3,1 % en 2024. Prevese un aumento do emprego do 0,5 % este ano, antes de moderarse e situarse no 0,4 % en 2024. Segundo as previsións, a taxa de desemprego manterase lixeiramente por encima do 6 %.

Aplicación efectiva do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e da política de cohesión: factores cruciais para impulsar unha economía da UE sólida e preparada para o futuro

Dous anos despois de comezar a súa aplicación, o MRR, que ocupa un lugar central no plan de recuperación NextGenerationEU para Europa, dotado con 800 000 millóns de euros, segue acelerando unha transición ecolóxica e dixital xusta e inclusiva en todos os Estados membros, reforzando así a resiliencia da UE no seu conxunto. O Semestre Europeo integra a aplicación do MRR e dos programas da política de cohesión de maneira complementaria, e achega orientacións en materia de políticas aos Estados membros sobre os principais retos económicos e sociais.

Con todos os plans nacionais de recuperación e resiliencia en vigor e 24 solicitudes de pago tramitadas ata a data, a Comisión desembolsou máis de 152 000 millóns de euros con cargo ao Mecanismo para a correcta realización de reformas e investimentos fundamentais. Os Estados membros deben manter o ritmo de execución dos seus plans e avanzar na rápida aplicación dos programas da política de cohesión.

Recomendacións específicas aos Estados membros en apoio das transicións ecolóxica e dixital e a mellora da competitividade

Os informes por país de 2023 fan balance das dificultades socioeconómicas de cada Estado membro, tales como as relacionadas coa dobre transición e a competitividade, e expoñen en que medida dáselles resposta nos plans de recuperación e resiliencia dos países correspondentes. A Comisión propón recomendacións específicas por país para orientar aos Estados membros sobre a maneira de responder ás súas principais dificultades en materia económica e social que só se abordan en parte ou non se abordan nos seus plans de recuperación e resiliencia. Estas recomendacións tamén contribuirán á execución do Plan Industrial do Pacto Verde.

As recomendacións específicas por país divídense en catro partes:

 • Unha recomendación sobre política fiscal.
 • Unha recomendación para continuar ou acelerar a execución dos plans nacionais de recuperación e resiliencia.
 • Unha recomendación actualizada e máis específica sobre a política enerxética.
 • Se procede, unha recomendación adicional sobre os retos estruturais pendentes ou de nova aparición.

Orientacións en materia de política fiscal

Ao finalizar o período durante o cal estivo en vigor a cláusula xeral de salvaguardia, a Comisión volve formular recomendacións específicas por país cuantificadas e diferenciadas en materia de política fiscal.

 • Pídese aos Estados membros que alcanzasen o seu obxectivo orzamentario a medio prazo.
 • Pídese aos demais Estados membros que adopten unha política fiscal prudente.
 • Todos os Estados membros deben preservar os investimentos públicos financiados a escala nacional e velar pola absorción efectiva das subvencións do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e outros fondos da UE.
 • Todos os Estados membros deben eliminar gradualmente as medidas de apoio en materia enerxética en vigor ata finais de 2023.
 • Para o período posterior a 2024, os Estados membros deben seguir aplicando unha estratexia fiscal a medio prazo de saneamento gradual e sostible.

Informe sobre o cumprimento dos criterios de déficit e débeda do Tratado

A Comisión elaborou un informe para dezaseis Estados membros co obxectivo de avaliar o cumprimento por parte dos Estados dos criterios de déficit e débeda establecidos no Tratado.

O informe chega á conclusión de que Alemaña, Bélxica, Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Malta e Polonia non cumpren o criterio de déficit.

Tendo en conta todos os factores pertinentes, o informe chega á conclusión de que Finlandia, Francia e Italia non cumpren o criterio de débeda. Con todo, a Comisión considera que o cumprimento do valor de referencia para a redución da débeda non estaba xustificado nas condicións económicas imperantes.

A Comisión propoñerá ao Consello a apertura, na primavera de 2024, de procedementos de déficit excesivo baseados no déficit, sobre a base dos datos de execución de 2023.

Corrección dos desequilibrios macroeconómicos

A Comisión avaliou a existencia de desequilibrios macroeconómicos nos dezasete Estados membros seleccionados para os exames exhaustivos no Informe sobre o Mecanismo de Alerta de 2023.

Alemaña, España, Francia, os Países Baixos, Portugal, Romanía e Suecia seguen sufrindo desequilibrios. As vulnerabilidades están a diminuír en Alemaña, España, Francia e Portugal, ata o punto de que o mantemento desta evolución o ano que vén permitiría tomar unha decisión recoñecendo a falta de desequilibrios.

Informe de supervisión posterior ao programa

Os informes de supervisión posterior ao programa correspondentes a Chipre, España, Grecia, Irlanda e Portugal chegan á conclusión de que eses cinco Estados membros conservan a capacidade de reembolsar a súa débeda.

Orientacións en materia de políticas de emprego

A Comisión propón orientacións para as políticas de emprego dos Estados membros en 2023. Estas orientacións fixan prioridades comúns para as políticas sociais e de emprego nacionais con vistas a que sexan máis xustas e inclusivas.

Máis información: Comisión Europea

Preguntas e respostas sobre o paquete de primavera do Semestre Europeo 2023

Paquete de primavera (Comunicación) 

Recomendacións para España 

Informe de España

Buscador

 • Categoría

 • Subcategoría

 • Etiqueta

 • Data