Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Novos intentos da UE para acoutar os prezos da enerxía

Novos intentos da UE para acoutar os prezos da enerxía

14/03/2022 | , , ,

 

A nova Comunicación da Comisión Europea “REPowerEU” inclúe novidades para manter os prezos da enerxía baixo control no contexto actual de crise.

— Nos próximos meses, agárdanse varias propostas do executivo comunitario que permitan garantir a seguridade de subministro e uns prezos da enerxía accesibles durante o próximo inverno, así como eliminar gradualmente a dependencia das importacións de gas, petróleo e carbón rusos. 

 

Bruxelas, 14 de marzo de 2022. – Despois da batería de medidas proposta en outubro de 2021, e tras a invasión de Ucraína por parte de Rusia, a Comisión Europea vén de lanzar unha nova Comunicación mediante a que se establecen novas accións parad

 • Acoutar os prezos da enerxía, aumento a produción de enerxía ecolóxica, diversificando a subministración e reducindo a demanda, con especial atención ó gas, que inflúe significativamente no mercado da electricidade. A Comisión Europea desexa que se acade unha redución inmediata de prezos así como garantir o almacenamento de gas para o próximo inverno.
 • Eliminar progresivamente a dependencia do petróleo e do carbón rusos, para o que a UE debe dispoñer dunha maior diversidade de provedores potenciais. 

Pódese resaltar que a importa o 90% do gas que consume e Rusia proporciona máis do 40% do gas consumido na UE. Ademais, o 27% das importacións de petróleo e o 46% das importacións de carbón tamén proceden de Rusia. A pesares disto, os Estados membros e a Comisión Europea estiveron de acordo, durante o Consello de Enerxía levado a cabo o pasado 28 de febreiro, en que a UE non corre un risco inmediato no referente ó abastecemento de gas ou combustible, mesmo no suposto que exista unha interrupción no subministro de gas ruso.

 
MEDIDAS

Acoutar os prezos da enerxía

 

 

 

Reducir os prezos polo miúdo e apoiar ás empresas especialmente expostas

Sistemas de fixación de prezos regulados (Anexo I)

A Comisión Europea ofrece orientacións para axudar ós Estados membros a elaborar sistemas de fixación de prezos regulados, sinalando que “o marco xurídico do mercado da electricidade, e en particular o artigo 5 da Directiva sobre a electricidade, permite ós Estados membros, nas circunstancias excepcionais actuais, fixar prezos polo miúdo para os fogares e as pequenas empresas”. Isto podería acompañarse de incentivos para a eficiencia e o aforro enerxéticos. 

Axudas estatais

Os Estados membros poden ofrecer axuda temporal ás empresas que afrontan problemas de liquidez debido ós elevados prezos da enerxía, independentemente do seu tamaño, sobre a base das Directrices sobre salvamento e reestruturación.

Ademais, a Comisión Europea vén de remitir ós Estados membros, para a súa consulta, un proxecto de proposta de marco temporal sobre axudas estatais en caso de crise para apoiar a economía no contexto da invasión de Ucraína. Este marco podería, por exemplo, permitir o apoio á liquidez para todas as empresas afectadas directa ou indirectamente pola crise e a axuda ás empresas, en particular as de gran consumo de enerxía, para compensar parte do aumento dos custos de enerxía causado polas perturbacións dos prezos dende a invasión rusa. 

Medidas fiscais temporais sobre os beneficios imprevistos (Anexo II)

Os Estados membros poden decidir excepcionalmente adoptar medidas fiscais destinadas a captar parte dos beneficios que obteñen determinados produtores de electricidade debido á subida das facturas enerxéticas. Medidas así teñen que deseñarse coidadosamente para evitar distorsións innecesarias do mercado, incentivando ó mesmo tempo o investimento adicional en enerxías renovables.

Preparación para o próximo inverno coa garantía dun almacenamento suficiente de gas Garantía dun almacenamento anual axeitado 

A Comisión Europea sacará á luz unha proposta lexislativa, a máis tardar en abril, para garantir un nivel de almacenamento anual axeitado, a cal esixirá que as infraestruturas de almacenamento existentes na UE se atopen polo menos nun 90% da súa capacidade a máis tardar o 1 de outubro de cada ano. A proposta establecerá un mecanismo para garantir unha asignación xusta dos custos de seguridade de subministro e prevese que introduza disposicións para abordar os riscos inherentes á propiedade das infraestruturas de gas.

Eliminar a dependencia do petróleo e do carbón rusos Plan REPowerEU

 

 • Considera que a dependencia da UE dos combustibles fósiles procedentes de Rusia pode realizarse antes de 2030.
 • O Plan basearase na identificación dos proxectos e reformas máis axeitados, a escala nacional e rexional da UE.
 • Privilexiará os proxectos cunha forte dimensión transfronteiriza (v.g. conexión Portugal, España e Francia)
 • Os plans nacionais dos Estados membros deberían sustentarse nunha análise rexional.
 • A Comisión Europea prestará apoio tal e como se fixo cos Plans de Recuperación e Resiliencia e proporcionará asistencia técnica a través do instrumento de apoio técnico.

Diversificación da subministración de gas

 

 • Profundando no desenvolvemento dun mercado europeo do hidróxeno.
 • Diversificando o abastecemento,  especialmente mediante o uso de gas natural licuado e aumentando a produción de biometano.
Redución da dependencia dos combustibles fósiles
 • Acelerando o despregamento de solucións innovadoras baseadas no hidróxeno e de electricidade renovable competitiva en termos de custos, axudando así á descarbonización da industria.
 • Axilizando o desenvolvemento de renovables.
 • Simplificando os procedementos de concesión de permisos. En maio, a Comisión Europea publicará unha recomendación sobre a concesión rápida de permisos para proxectos de enerxías renovables.
 
 
 
Así mesmo, a Comisión Europea considera que o conxunto de accións de outubro de 2021 debe manterse mentres sexa preciso. En febreiro de 2022, vinte e catro Estados membros xa adoptaran medidas neste marco.
 
 
IMAXE 
 
 

Próximos pasos

Na reunión informal de xefes de Estado e de Goberno celebrada en Versalles os días 10 e 11 de marzo, solicitouse á Comisión Europea que propoña medidas non máis tarde de finais de marzo, para “garantir a seguridade de subministro e uns prezos da enerxía accesibles durante o próximo inverno”:
 • Asegurando niveis suficientes de almacenamento de gas.
 • Canalizando o investimento coordinado en sistemas enerxéticos e na creación de infraestruturas de gas natural licuado.
 • Optimizando o funcionamento do mercado da electricidade.
 • Mellorando a conectividadade coa veciñanza inmediata.
 • Tamén se instou a que a Comisión Europea propoña medidas, non máis tarde de finais de maio, para “eliminar gradualmente, o antes posible, a dependencia das importacións de gas, petróleo e carbón rusos”.
Ademais, as repercusións dos prezos da enerxía nos cidadáns e nas empresas europeos serán tratadas na próxima reunión do Consello Europeo, que terá lugar os días 24 e 25 de marzo.
 
 

Contexto

A acción militar rusa en Ucraína esta provocando un aumento dos prezos do gas na UE e dos prezos internacionais do petróleo, o que se produce nun contexto máis xeral de subida dos prezos da enerxía tanto en Europa como no resto do mundo.
 
Aínda que se agardaba unha subida propiciada pola recuperación económica posterior á crise sanitaria, os prezos da enerxía aumentaron máis do previsto. Esta situación está sendo analizada en distintos foros do Consello e foi debatida nos Consellos Europeos de outubro e decembro de 2021 así como na reunión informal de xefes de Estado e de Goberno levada a cabo en Versalles en marzo de 2022.
 
Pola súa parte, previamente á Comunicación “REPowerEU”, en outubro de 2021 a Comisión Europea propuxo un conxunto de accións destinadas a proporcionar un marco europeo para coordinar as medidas nacionais.
 
 
Máis información:
 • Comunicación da Comisión Europea. “REPowerEU: acción conxunta para unha enerxía máis accesible, segura e sostible”.
 
 

Buscador

 • Categoría

 • Subcategoría

 • Etiqueta

 • Data