Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Política de Competencia » Novas axudas estatais en apoio aos produtores españois de leite

Novas axudas estatais en apoio aos produtores españois de leite

23/05/2022 |

 

— Baixo o Marco Temporal de Crisis, a Comisión vén de adoptar un réxime de axudas para apoiar aos produtores de leite en España por valor de 169 millóns de euros no contexto da invasión rusa de Ucraína.

 

Bruxelas, de 23 de maio de 2022.– A Comisión vén de aprobar un réxime de axudas español por valor de 169 millóns de euros en apoio dos produtores de leite no contexto da invasión rusa de Ucraína. Este réxime aprobouse en virtude do Marco Temporal de Crise, adoptado pola Comisión o 23 de marzo de 2022 e baseado no artigo 107 do  TFUE, no que se recoñece que a economía da UE está a sufrir unha grave perturbación.

As axudas españolas

España notificou á Comisión un réxime de axudas por valor de 169 millóns de euros en apoio dos produtores de leite no contexto da invasión rusa de Ucraína. Estas axudas serán en forma de subvencións directas.

Ademais, concederanse aos produtores de leite de vaca, ovella e cabra activos en España e afectados pola subida dos prezos da electricidade, a alimentación animal e o combustible causada pola actual crise xeopolítica e as sancións correspondentes.

Para sufragar parte do aumento dos custos, os beneficiarios admisibles terán dereito a recibir axudas por un importe de:

a) para os produtores de leite de vaca:

i) 210 euros por vaca para o primeiros 40 animais

ii) 140 euros por vaca por animal adicional ata 180

iii) 100 euros por vaca cando haxa máis de 180 animais

b) para os produtores de leite de ovella: 15 euros por ovella.

c) para os produtores de leite de cabra: 10 euros por cabra.

A Comisión considera que este réxime español axústase ás condicións establecidas no Marco Temporal. En particular, as axudas non excederán de 35 000 euros por beneficiario e concederanse como moi tarde o 31 de decembro de 2022. A Comisión tamén chegou á conclusión de que o réxime español é necesario, adecuado e proporcionado para poñer remedio a unha grave perturbación na economía dun Estado membro e aprobou estas axudas conforme as normas correspondentes da UE.

Contexto

A Comisión Europea adoptou o 23 de marzo de 2022 un Marco Temporal de Crise para permitir aos Estados membros aproveitar a flexibilidade prevista nas normas sobre axudas estatais co fin de apoiar a economía no contexto da invasión de Ucraína por parte de Rusia.

O Marco Temporal de Crise prevé os seguintes tipos de axuda que poderán conceder os Estados membros:

  • importes limitados de axuda por valor de ata 35 000 euros por empresa afectada pola crise nos sectores de agricultura, pesca e acuicultura, e de ata 400 000 euros por empresa afectada pola crise nos demais sectores.
  • axudas á liquidez en forma de garantías estatais e préstamos bonificados.
  • axudas para compensar os elevados prezos da enerxía. As axudas globais por beneficiario non poderán superar o 30% dos custos subvencionables, ata un máximo de dous millóns de euros. Cando unha empresa incorre en perdas de explotación, pode ser necesaria unha axuda adicional. Polo que, para os usuarios que consomen moita enerxía, as intensidades de axuda son máis elevadas e os Estados poden conceder axudas que superen estes límites máximos ata alcanzar a cifra de 25 millóns de euros e, nas empresas en sectores especialmente afectados, de ata 50 millóns de euros.

As empresas controladas por Rusia sancionadas non entrarán no ámbito de aplicación destas medidas.

O Marco Temporal de Crise contempla unha serie de  salvaguardias:

  • método proporcional. Debe existir un vínculo entre o importe das axudas que poden concederse ás empresas e a magnitude da súa actividade económica e a súa exposición para os efectos económicos da crise.
  • condicións de admisibilidad, por exemplo, definición de grandes consumidores de enerxía como as empresas para as que a compra de produtos enerxéticos representa polo menos o 3% do seu valor de produción.
  • requisitos de sustentabilidade. Ínstase os Estados a que estuden o establecemento de requisitos relacionados coa protección do medio ambiente ou a seguridade da subministración para a concesión de axudas por custos adicionais derivados dos prezos excepcionalmente elevados do gas e a electricidade.

O Marco Temporal estará en vigor ata o 31 de decembro de 2022 e a Comisión avaliará a súa eventual prórroga.

19 de marzo de 2020, a Comisión adoptou un marco temporal no contexto da pandemia de coronavirus. Este último marco temporal foi modificado o 3 de abril, o 8 de maio, o 29 de xuño e o 13 de outubro de 2020, e o 28 de xaneiro e o 18 de novembro de 2021.

Máis información: Comisión Europea

Preguntas y respuestas

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data