Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Axenda Dixital » Nova proposta de lei de Europa Interoperable para ofrecer servizos públicos máis eficientes

Nova proposta de lei de Europa Interoperable para ofrecer servizos públicos máis eficientes

01/12/2022 |

— A proposta de lei apoiará a creación dunha rede de administracións públicas dixitais soberanas e interconectadas e acelerará a transformación dixital do sector público europeo.

Bruxelas, 1 de decembro de 2022. A Comisión adoptou a proposta de Lei da Europa Interoperable e a Comunicación que a acompaña para reforzar a interoperabilidade transfronteiriza e a cooperación no sector público en toda a UE. Axudará á UE e aos seus Estados membros a prestar mellores servizos públicos aos cidadáns e ás empresas e, como tal, é un paso esencial para alcanzar os obxectivos dixitais de Europa para 2030 e apoiar os fluxos de datos de confianza. Tamén axudará a aforrar custos e a interoperabilidade transfronteiriza pode supoñer un aforro de custos para os cidadáns e empresas que tratan coas administracións públicas.

Esta lei introduce un marco de cooperación para as administracións públicas de toda a Unión e axuda a crear un intercambio transfronteirizo seguro de datos e a acordar solucións dixitais compartidas. Tamén lles permitirá cooperar máis eficazmente, intercambiar información e garantir a prestación de servizos públicos sen fisuras a través das fronteiras, os sectores e os límites organizativos. Estimula a innovación do sector público e os proxectos «GovTech» público-privados. A Lei da Europa Interoperable introduce:

  • Unha cooperación estruturada na UE na que as administracións públicas, co apoio de axentes públicos e privados, únense no marco de proxectos coparticipados polos Estados membros, así como polas rexións e cidades.
  • Avaliacións obrigatorias para valorar o impacto dos cambios nos sistemas de tecnoloxía da información sobre a interoperabilidade transfronteiriza na UE.
  • Intercambio e reutilización de solucións a través do «Portal Europa Interoperable», un portelo único para solucións e cooperación comunitaria.
  • Medidas de innovación e apoio, entre as que se atopan os «sandboxes» normativos para a experimentación política, os proxectos GovTech para desenvolver e ampliar as solucións para a súa reutilización e o apoio á formación.

O futuro marco de cooperación en materia de interoperabilidade estará dirixido polo Consello de Europa Interoperable. Este Consello estará composto por representantes dos Estados membros da UE, a Comisión, o Comité das Rexións e o Comité Económico e Social Europeo. Estes terán o mandato de acordar recursos reutilizables comúns, medidas de apoio e innovación e actualizar o Marco Europeo de Interoperabilidade. Ademais, o Programa Europa Dixital será o principal instrumento de financiamento para aplicar a Lei da Europa Interoperable.

 

Contexto

A interoperabilidade consiste en alcanzar de forma conxunta obxectivos comúns, a pesar da distancia organizativa ou xeográfica entre os actores. A interoperabilidade do sector público representa a capacidade das administracións para cooperar e facer que os servizos públicos funcionen máis aló das fronteiras, os sectores e os límites organizativos. Aforra tempo e custos aos cidadáns e as empresas ao mellorar as súas interaccións coas administracións.

Os servizos públicos dixitais interoperables son esenciais para construír o mercado único dixital. Os estudos mostran que a interoperabilidade afecta positivamente os valores públicos, como a mellora da confianza dos cidadáns nos seus gobernos.

Máis información: Comisión Europea

—  Preguntas e respostas sobre a proposta de lei de Europa Interoperable

 

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data