Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Medioambiente e Clima » A Comisión publica unha nova guía para deseñar mellores políticas de ordenación do territorio

A Comisión publica unha nova guía para deseñar mellores políticas de ordenación do territorio

15/05/2024 |

— A Comisión Europea e a Axencia Europea de Medio Ambiente publicaron un Manual LULUCF para axudar aos Estados membro para deseñar e aplicar as súas políticas do sector da terra. 

Bruxelas, 15 de maio de 2024. O noso uso e xestión do solo é crucial para afrontar o reto global do cambio climático, tanto porque funciona como sumidoiro de carbono que debemos reforzar como por ser fonte de emisións que deben reducirse.

O sumidoiro neto de terras da UE 27 diminuíu un 35% entre 2010 e 2021. O 15 de maio, a Comisión publicou un novo informe no que se analiza a situación da aplicación do Regulamento sobre uso da terra, cambio de uso da terra e silvicultura (LULUCF).

O informe, así como a recente avaliación a escala da UE dos proxectos de PNEC actualizados, constataron un desfasamento de ao redor de -50 Mt de CO2 eq para alcanzar o obxectivo de 2030 a escala da UE.

Con todo, unha política do solo eficaz ofrece un gran potencial para reducir as emisións, aumentar as absorcións e garantir sumidoiros resistentes e preparados para o futuro mediante a adopción de medidas adecuadas e rápidas.

Algunhas destas medidas son a rehumidificación das turberas, o aumento do carbono do solo e unha xestión máis sostible dos nosos bosques.

Tendo isto en conta, o 15 de maio publicouse un Manual LULUCF de novo deseño para axudar aos Estados membro a deseñar e aplicar as súas políticas do sector da terra.

Unha iniciativa encargada conxuntamente pola AEMA e o departamento de Acción polo Clima da Comisión Europea deu lugar a unha guía exhaustiva deseñada especificamente para:

  • Explicar todos os elementos do Regulamento LULUCF, incluídos os requisitos e principios de información. Para iso, ofrece consellos prácticos, exemplos e estudos de casos dos Estados membro.
  • Permitir un aumento da calidade das emisións e absorcións de GEI (gases de efecto invernadoiro) nos datos do inventario de emisións do sector LULUCF mediante o uso das últimas metodoloxías e datos de seguimento.
  • Difundir coñecementos e experiencias sobre como pode mellorarse o seguimento dos GEI no sector da terra para reflectir os efectos das políticas e medidas.

Paralelamente, a Comisión iniciará un proceso de avaliación en 2024. O obxectivo da avaliación é contrastar o Regulamento cos principios de «Lexislar mellor», como a súa eficacia, eficiencia e coherencia con outras políticas do sector da terra.

Máis información: Comisión Europea

Manual sobre o Regulamento LULUCF actualizado

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data