Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Relacións Exteriores » Nova axenda para reforzar a asociación da UE con América Latina e o Caribe

Nova axenda para reforzar a asociación da UE con América Latina e o Caribe

08/06/2023 |

— O Alto Representante e a Comisión Europea han adoptado hoxe unha Comunicación Conxunta na que establecen unha Nova Axenda para as Relacións entre a UE e América Latina e o Caribe. 

Bruxelas, 8 de xuño de 2023. Na Comunicación proponse unha asociación estratéxica modernizada e máis sólida, mediante un diálogo político reforzado, o estímulo do comercio e o investimento, e o fomento de sociedades máis sostibles, xustas e interconectadas grazas aos investimentos de Global Gateway.

A Comunicación, que se fixo pública en vésperas da cume UE-CELAC que se celebrará en Bruxelas os días 17 e 18 de xullo, ten por obxecto reconfigurar e renovar as relacións entre ambas as rexións Presenta unha serie de propostas en ámbitos fundamentais:

 • unha asociación política renovada;
 • un reforzo da axenda comercial común;
 • execución da estratexia de investimento de Global Gateway para acelerar unha transición ecolóxica e dixital xusta e combater as desigualdades;
 • suma de forzas en prol da xustiza, a seguridade cidadá e a loita contra a delincuencia organizada transnacional;
 • colaboración para promover a paz e a seguridade, a democracia, o Estado de Dereito, os dereitos humanos e a axuda humanitaria;
 • creación dunha asociación interpersoal dinámica.

Propostas fundamentais

 1. Asociación política: a Comunicación avoga por un diálogo político renovado cunha formulación flexible e a varios niveis: entre as dúas rexións, con cada un dos países de América Latina e o Caribe, coas subregiones e en foros multilaterais.
 2. Comercio: os acordos comerciais bilaterais e rexionais son unha motor clave das estratexias de crecemento e diversificación en ambas as rexións, e catalizadores do desenvolvemento sostible e inclusivo. Grazas a estes acordos, o comercio bilateral de mercadorías aumentou un 40 % entre 2018 e 2022, cun comercio bilateral total de mercadorías e servizos por valor de 369 000 millóns de euros en 2022.
 3. Global Gateway: a UE pode impulsar investimentos de calidade para contribuír a satisfacer as necesidades de infraestrutura das rexións, á vez que se crea valor engadido local e promóvese o crecemento, o emprego e a cohesión social. Global Gateway apoia o desenvolvemento humano ao mellorar a innovación, a educación e as capacidades, ademais dunha contorna empresarial e regulamentaria propicio.
 4. Transición ecolóxica: ambas as rexións comprometéronse a protexer a biodiversidade, atallar a deforestación, promover economías máis circulares, mellorar a xestión dos residuos e da auga, aumentar a produtividade dos recursos e loitar contra a contaminación, ademais de traballar en prol de economías climáticamente neutras, limpas e beneficiosas para a natureza. Para alcanzar estes obxectivos, a Comunicación reclama que se intensifique a cooperación en materia de transición ecolóxica, tamén mediante un diálogo máis intenso, o reforzo dos marcos regulamentarios e os investimentos con cargo a Global Gateway.
 5. Sector dixital: a Alianza Dixital UE-ALC púxose en marcha en marzo de 2023 co obxecto de axuntar forzas en prol dunha transformación dixital inclusiva e centrada no ser humano en ambas as rexións, e de fomentar o diálogo e a cooperación birregionales en todo o relacionado co dixital.
 6. Fomento dun crecemento económico sostible en prol do desenvolvemento humano: a Comunicación presenta propostas para intensificar os esforzos conxuntos en prol dunha recuperación socioeconómica sólida e sostible que promova a igualdade e a inclusión social. Reclama unha maior cooperación en investigación e innovación, aproveitando plenamente as oportunidades que ofrece Horizonte 2020, e ampliando a colaboración en materia de seguridade sanitaria e de sistemas alimentarios sostibles.
 7. Seguridade cidadá, xustiza, dereitos humanos e Estado de Dereito: a Comunicación propón que se consolide e intensifique a cooperación en materia de xustiza e seguridade para facer fronte aos retos comúns que expón a delincuencia organizada transnacional. Tamén fai fincapé na importancia de intensificar a cooperación en materia de dereitos humanos e avoga por unha protección máis destacada dos defensores dos dereitos humanos e os xornalistas.
 8. Unha asociación interpersoal dinámica: o diálogo coa mocidade de América Latina e o Caribe intensificarase por medio de iniciativas como os Consellos Consultivos da Mocidade a nivel nacional. A Comunicación propón que se intensifique a colaboración en materia de educación e investigación, recorrendo a programas de intercambio e fomentando a mobilidade circular mediante o aproveitamento do paquete de capacidades e talentos, estimulando as redes interculturais e iniciativas conxuntas.

Contexto

A UE e América Latina e o Caribe son aliados clave á hora de defender e reforzar un sistema internacional baseado en normas. En total, os países que compoñen esas rexións representan case un terzo dos membros das Nacións Unidas.

A rexión é vital para o equilibrio ecolóxico do planeta, ao sumar máis do 50 % da biodiversidade mundial. A rexión é tamén un dos principais produtores de alimentos, co 14 % da produción mundial e o 45 % do comercio internacional neto de produtos agroalimentarios, ademais de ser unha gran potencia en materia de enerxías renovables.

Máis información: Comisión Europea

Preguntas e respostas

Buscador

 • Categoría

 • Subcategoría

 • Etiqueta

 • Data