Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Competitividade » O informe anual sobre o mercado único avalía os puntos fortes e retos actuais da competititividade europea

O informe anual sobre o mercado único avalía os puntos fortes e retos actuais da competititividade europea

17/02/2024 |

— Respondendo a unha solicitude do Consello Europeo, este novo informe supón o seguimento do progreso anual con respecto aos nove factores de competitividade que se detallan na Comunicación de 2023 sobre a competitividade a longo prazo da UE.

— Publicado pola Comisión Europea a pasada semana, conta tamén con varios documentos complementarios.

Bruxelas, 17 de febreiro de 2023. O pasado mércores, día 14 de febreiro, a Comisión Europea publicou o novo Informe anual sobre o mercado único e a competitividade. Nel detállanse os puntos fortes e os retos en materia de competencia do mercado único europeo, facendo o seguimento do progreso anual con respecto aos nove factores de competitividade que se detallan na Comunicación de 2023 sobre a competitividade a longo prazo da UE: o funcionamento do mercado único, o acceso ao capital privado, o investimento público e as infraestruturas, a investigación e a innovación, a enerxía, a circularidade, a dixitalización, a educación e as capacidades, e o comercio e a autonomía estratéxica aberta.

Dita comunicación estableceu un conxunto de indicadores clave de resultados, que serven como cadro de indicadores de progreso en relación cos factores enumerados. Aínda que é demasiado cedo para definir tendencias estables, o informe sinala que melloraron nove indicadores clave de resultados —fronte a cinco que empeoraron e tres que se mantiveron estables— e que aínda non se dispón de novos datos en relación con dúas.

O informe lembra que o mercado único é un dos maiores mercados integrados do mundo e impulsa a economía da UE cunha ampla reserva de demanda, fontes de subministración diversificadas, oportunidades de innovación e expansión da produción, dereitos sociais ben afianzados e condicións de traballo xustas, á vez que serve de ferramenta xeopolítica. Sinala a necesidade de intensificar o cumprimento das normas acordadas e de simplificar a súa aplicación.

En canto ao investimento, o informe conclúe que o investimento público recuperouse dos baixos niveis alcanzados tras a crise financeira, en parte grazas ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, mentres que o investimento privado segue sendo elevada. Para aumentar a dispoñibilidade de fondos de capital risco e facer que as empresas innovadoras expándanse, o documento recomenda seguir reforzando a unión dos mercados de capitais sobre a base das iniciativas xa aprobadas desde 2020. Así mesmo, sinala que a contratación pública é un instrumento para apoiar as nosas transicións ecolóxica e dixital de maneira estratéxica.

Aínda que os elevados prezos da enerxía seguen supoñendo un reto, o informe sinala as importantes medidas que se adoptaron nos últimos anos co fin de actualizar o conxunto de ferramentas políticas da UE en materia de enerxía e apoiar a produción de tecnoloxías limpas da UE. Tamén indica que a UE é unha importante potencia comercial, que representa o 16% das exportacións mundiais, e que o comercio segue sendo unha fonte de competitividade. Tamén sinala a necesidade de defender a igualdade de condicións e protexer a nosa seguridade económica.

Os documentos complementarios do informe

O Informe anual sobre o mercado único e a competitividade, que parte do informe anual presentado pola Comisión en 2020 e que, na súa edición de 2024, responde a unha solicitude do Consello Europeo, proporciona unha base para os debates no Parlamento Europeo, o Consello Europeo e o Consello sobre como promover o noso programa en materia de mercado único e competitividade esta primavera. Así mesmo, o informe precede ás conclusións que se esperan de Mario Draghi e Enrico Letta nos seus próximos informes, relativos ao futuro da competitividade europea e ao do mercado único, respectivamente.

Ademais, a Comisión publicou varios documentos que completan o Informe anual sobre o mercado único e a competitividade:

  • Dous documentos de traballo dos servizos da Comisión, o primeiro dos cales presenta, entre outras cousas, máis detalles sobre a indicadores clave de resultados en materia de competitividade, e o segundo dos cales presenta as conclusións do observatorio europeo dos ecosistemas industriais en relación coas transicións ecolóxica e dixital nos distintos ecosistemas industriais.
  • O cadro de indicadores do mercado único e a competitividade de 2024 ofrece unha ampla gama de datos adicionais sobre a integración do mercado único. O cadro de indicadores céntrase nos avances realizados na execución do Dereito da UE, as condicións empresariais xenerais, a integración do mercado único e outros obxectivos estratéxicos importantes como o crecemento e o emprego, a resiliencia e a economía dixital e ecolóxica.
  • Informe do Grupo de Traballo para o Cumprimento da Lexislación sobre o Mercado Único 2022-2023: este informe anual destaca o traballo do Grupo de Traballo para o Cumprimento da Lexislación sobre o Mercado Único, no marco do cal a Comisión e os Estados membros colaboran para eliminar as barreiras inxustificadas no mercado único, como os controis impostos aos profesionais, os obstáculos á concesión de permisos para as enerxías renovables e as cargas administrativas para os provedores de servizos transfronteirizos.

Contexto

O Informe anual sobre o mercado único e a competitividade responde á petición do Consello Europeo, de marzo de 2023, de facer un seguimento da situación do mercado único e da competitividade de Europa. Baséase nos anteriores informes anuais sobre o mercado único, tal como se previu por primeira vez na Estratexia Industrial da UE de 2020.

En canto ás próximas etapas, o Consello Europeo de xuño de 2023 anunciou o seu plan de levar a cabo, na súa reunión de marzo de 2024, a primeira revisión anual dos progresos realizados en relación coa mellora da competitividade da Unión e o aumento da produtividade e o crecemento.

O cadro de indicadores do mercado único publicouse por primeira vez en 1997 e foi concibido inicialmente para avaliar os resultados dos Estados membro no que respecta á aplicación do acervo do mercado único. Co tempo, foise ampliando para abarcar o uso de ferramentas de gobernanza conexas. Este ano, inclúe novos indicadores de competitividade, en consonancia coa Comunicación sobre a competitividade a longo prazo.

Máis información: Comisión Europea

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data