Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Competitividade » Industria da defensa: A UE reforzará a industria europea de defensa mediante a adquisición común cun Instrumento de 500 millóns de euros

Industria da defensa: A UE reforzará a industria europea de defensa mediante a adquisición común cun Instrumento de 500 millóns de euros

19/07/2022 |


— A Comisión adoptou hoxe unha proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establece o reforzo da industria europea de defensa mediante a Lei de adquisición común (EDIRPA, polas súas siglas en inglés) para 2022-2024.

— A Comisión está a cumprir o seu compromiso de crear un Instrumento a curto prazo da UE que reforce as capacidades industriais europeas de defensa mediante a adquisición común por parte dos Estados membros da UE.

Bruxelas, 19 de xullo de 2022.– A Comisión adoptou hoxe unha proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establece o reforzo da industria europea de defensa mediante a Lei de adquisición común (EDIRPA, polas súas siglas en inglés) para 2022-2024. Como se anunciou na Comunicación conxunta sobre os déficits de investimento de maio, a Comisión está a cumprir o seu compromiso de crear un Instrumento a curto prazo da UE que reforce as capacidades industriais europeas de defensa mediante a adquisición común por parte dos Estados membros da UE. O Instrumento, en resposta a unha petición do Consello Europeo, pretende abordar as necesidades máis urxentes e críticas relativas aos produtos de defensa, como resultado da agresión de Rusia contra Ucraína. A Comisión propón un compromiso de 500 millóns de euros do orzamento da UE de 2022 a 2024. O Instrumento incentivará aos Estados membros, nun espírito de solidariedade, en favor da adquisición común, e facilitará o acceso de todos os Estados membros aos produtos de defensa que necesitan con urxencia.

Evitará que os Estados membros compitan polos mesmos produtos e facilitará o aforro de custos. Reforzará a interoperabilidade e permitirá á base tecnolóxica e industrial da defensa europea adaptar mellor e aumentar as súas capacidades de fabricación para fornecer os produtos necesarios. O Instrumento apoiará accións de consorcios compostos por polo menos tres Estados membros. As accións subvencionables poden incluír novos proxectos de adquisición no ámbito da defensa ou a ampliación dos iniciados desde o estalido da guerra.

A vicepresidenta executiva, Margrethe Vestager, declarou o seguinte: «Os Estados membros actuaron con audacia transferindo a Ucraína equipos de defensa que se necesitan con urxencia. Co mesmo espírito de solidariedade, a UE axudaralles a reabastecer esas existencias mediante a incentivación da adquisición conxunta, posibilitando que a industria europea de defensa responda mellor a estas necesidades urxentes. A proposta de Regulamento EDIRPA é un fito histórico no establecemento da Unión Europea de Defensa, aumenta a seguridade da cidadanía da UE e fai que a Unión sexa un socio máis forte para os nosos aliados».

O comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, declarou o seguinte: «Hoxe estamos a dar un paso histórico na integración da defensa europea. Mentres a guerra líbrase nas fronteiras de Europa, respondemos o chamamento dos Xefes de Estado da UE e presentamos hoxe un novo Instrumento para apoiar, a nivel europeo, a adquisición conxunta de armas. Ademais de axudar a reabastecer parte das existencias tras a transferencia de armas a Ucraína, estamos a crear un incentivo a través do orzamento da UE para que os Estados membros realicen adquisicións xuntos. A defensa europea está a facer grandes avances».

Obxectivos do Instrumento

En particular, o Instrumento:

  • Fomentará a cooperación no proceso de adquisición de equipos de defensa, contribuíndo á solidariedade, a interoperabilidade e a eficiencia do gasto público; previrá a exclusión (a imposibilidade de que os Estados membros satisfagan a súa demanda de produtos de defensa debido a un pico de demanda); e evitará a fragmentación.
  • Impulsará a competitividade e a eficiencia da base tecnolóxica e industrial da defensa europea, en particular acelerando a adaptación da industria aos cambios estruturais —por exemplo, aumentando as súas capacidades de fabricación— como consecuencia da nova contorna de seguridade tras a agresión de Rusia en Ucraína.

Accións subvencionables 

O Instrumento subvencionará accións que cumpran as seguintes condicións:

  • Un consorcio de polo menos tres Estados membros.
  • A ampliación da cooperación existente ou unha nova cooperación en favor da adquisición común dos produtos de defensa máis urxentes e críticos.
  • Procedementos de adquisición que reflictan a participación da base tecnolóxica e industrial da defensa europea.

O Instrumento terá en conta o labor do grupo de traballo para a adquisición conxunta de equipos de defensa creado pola Comisión e o Alto Representante ou director da Axencia Europea de Defensa. O grupo de traballo facilita a coordinación das necesidades de adquisición a moi curto prazo dos Estados membros e colabora con estes e cos fabricantes de equipos de defensa da UE para apoiar a adquisición conxunta para reabastecer as existencias.

Próximas etapas

En resposta á urxencia da situación, nun prazo de seis semanas desde a recepción da tarefa do Consello Europeo, a Comisión adoptou a proposta de Regulamento con carácter prioritario e transmitiraa aos colegisladores. A Comisión conta cunha adopción rápida para poder axudar aos Estados membros, de aquí a finais de 2022, a abordar de maneira cooperativa as súas necesidades máis urxentes e críticas relativas aos produtos de defensa.

Ademais, a Comisión propoñerá un Regulamento sobre o Programa Europeo de Investimento en Defensa (EDIP), que afianzará futuros proxectos conxuntos de desenvolvemento e adquisición de gran interese común para a seguridade dos Estados membros e da Unión.

Contexto

Ante os novos retos en materia de seguridade, os Estados membros anunciaron as súas intencións de gastar máis en defensa. Con todo, sen unha maior coordinación e cooperación, este aumento dos investimentos conleva riscos significativos: entre outras cousas, podería profundar a fragmentación por países do sector europeo da defensa; limitar o potencial de cooperación ao longo do ciclo de vida completo dos equipos; intensificar as dependencias externas; e obstaculizar a interoperabilidade e a capacidade de actuación das forzas armadas dos Estados membros.

As decisións que se tomen en relación coas adquisicións a curto prazo terán un impacto a máis longo prazo nas perspectivas do mercado da base tecnolóxica e industrial da defensa europea para as próximas décadas. Por tanto, é necesario que a Comisión apoie, de maneira oportuna e específica, aos Estados membros que desexen reforzar conxuntamente as súas capacidades de defensa.

Desde 2017 creouse un novo marco para a cooperación transfronteiriza e a escala da UE en I+D en materia de defensa a través da Acción Preparatoria sobre Investigación en materia de Defensa, o Programa Europeo de Desenvolvemento Industrial en materia de Defensa e o Fondo Europeo de Defensa.

En particular, o novo Instrumento, así como o futuro, actuarán de forma coherente cos 8 000 millóns de euros do Fondo Europeo de Defensa no ciclo de desenvolvemento e adquisición de equipos de defensa.

O EDIRPA tamén complementará o Fondo Europeo de Apoio á Paz (FEAP), que permitiu adoptar medidas audaces no financiamento da decisión dos Estados membros de fornecer equipos de defensa a Ucraína. Ata a data, o nivel de apoio alcanzou os 2 000 millóns de euros, e actualmente os Estados membros están a ultimar unha nova asignación. Aínda que o FEAP reembolsa estas transferencias, agora é necesario axudar aos Estados membros a reabastecer as existencias esgotadas de material, e que isto se realice de forma cooperativa.

O Compás Estratéxico para a Seguridade e a Defensa, aprobada polo Consello o 21 de marzo de 2022, cobre todos os aspectos da política de seguridade e defensa e aumenta o nivel de ambición da UE neste ámbito. Co paquete «Defensa», do 15 de febreiro de 2022, a Comisión presentou propostas concretas para apoiar a execución do Compás Estratéxico.

Sobre a base de todas estas iniciativas e co fin de reforzar a resposta da UE á agresión militar de Rusia contra Ucraína, a Comunicación conxunta sobre a análise dos déficits de investimento en materia de defensa e o camiño para seguir, do 18 de maio de 2022, presentou distintas medidas concretas e por etapas. Tales medidas inclúen o establecemento dun grupo de traballo para a adquisición conxunta de equipos de defensa e a creación do Instrumento a curto prazo.

Máis información: Comisión Europea

 
 
 
 
 
 
 

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data