Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Saúde » HERA Invest destina 100 millóns de euros a solucións innovadoras de saúde

HERA Invest destina 100 millóns de euros a solucións innovadoras de saúde

14/09/2023 |

— A Comisión e Banco Europeo de Investimentos crean HERA Invest con 100 millóns de euros para I+D en saúde.

— HERA Invest, financiada polo programa UEproSalud, apoia investigación en ameazas transfronteirizas para a saúde.

Bruxelas, día 12 de xullo de 2023. Na actualidade, as empresas europeas teñen dificultades para acceder a financiamento público e privado suficiente para o desenvolvemento e a expansión de solucións de vangarda no ámbito da saúde e as ciencias da vida. A innovación é necesaria para responder a ameazas sanitarias prioritarias, como os patóxenos con alto potencial pandémico ou a resistencia aos antibióticos.
HERA Invest, unha iniciativa emblemática da Autoridade Europea de Preparación e Resposta ante Emerxencias Sanitarias, centrarase na prevención e preparación ante emerxencias sanitarias, axudando a abordar estes retos:

 • promovendo a I+D en Europa para reforzar a autonomía estratéxica;
 • reducindo as deficiencias do mercado no caso de que os recursos financeiros non cubran as necesidades de financiamento;
 • mobilizando o financiamento público para incentivar o investimento privado;
 • creando novas contramedidas médicas para protexer contra as ameazas para a saúde.

Como actúa HERA Invest?

O instrumento de financiamento de HERA Invest está orientado a as pequenas e medianas empresas (pemes) que desenvolven contramedidas médicas que abordan unha das seguintes ameazas para a saúde:

 • patóxenos con potencial pandémico ou epidémico;
 • ameazas químicas, biolóxicas, radiolóxicas e nucleares derivadas dunha liberación accidental ou intencional;
 • resistencia aos antimicrobianos;

No marco de HERA Invest, o Banco Europeo de Investimentos (BEI) concederá préstamos de risco que cubran, como máximo, o 50 % dos custos totais do proxecto. Existe un proceso de solicitude continuo. O BEI avalía se unha operación é admisible sobre a base de criterios definidos, así como a viabilidade comercial e científica do proxecto.
As empresas interesadas poden atopar máis información aquí e poñerse directamente en contacto co BEI ou a través de HERA.

Contexto

A misión de a Autoridade de Preparación e Resposta ante Emerxencias Sanitarias (HERA) é previr, detectar e responder rapidamente as emerxencias sanitarias. A HERA creouse en setembro de 2021, a fin de substituír ás solucións provisionais que se adoptaron para a xestión e resposta á pandemia, por unha estrutura permanente coas ferramentas e os recursos adecuados con vistas a planificar con antelación a actuación da UE en caso de producirse emerxencias sanitarias. Un obxectivo fundamental da HERA é garantir o desenvolvemento, a fabricación, a adquisición e a distribución equitativa de contramedidas médicas clave para abordar as posibles deficiencias na súa dispoñibilidade e accesibilidade.

A HERA é un piar crave de a Unión Europea da Saúde e un activo fundamental para intensificar a resposta e a preparación da UE ante emerxencias sanitarias.

Máis información: Comisión Europea

Buscador

 • Categoría

 • Subcategoría

 • Etiqueta

 • Data