Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Medioambiente e Clima » Gobernanza internacional dos océanos: Contribución da UE a fin de fixar o rumbo para un planeta azul

Gobernanza internacional dos océanos: Contribución da UE a fin de fixar o rumbo para un planeta azul

25/07/2022 | ,

— A Comisión Europea e o alto representante da Unión para Asuntos Exteriores e Política de Seguridade deron a coñecer en xunio a axenda renovada da UE sobre a gobernanza internacional dos océanos, propoñendo medidas para lograr uns océanos protexidos, limpos e xestionados de forma sostible.
 
— Con esta política, a UE confirma o seu papel activo na gobernanza internacional dos océanos e o seu compromiso de reforzar a execución da Axenda 2030 das Nacións Unidas e o seu obxectivo de desenvolvemento sostible n.º 14, sobre a vida submarina.
 
 
Bruxelas, 25 de xullo de 2022.– A Comisión Europea e o alto representante da Unión para Asuntos Exteriores e Política de Seguridade deron a coñecer en xunio a axenda renovada da UE sobre a gobernanza internacional dos océanos, propoñendo medidas para lograr uns océanos protexidos, limpos e xestionados de forma sostible. Con esta política, a UE confirma o seu papel activo na gobernanza internacional dos océanos e o seu compromiso de reforzar a execución da Axenda 2030 das Nacións Unidas e o seu obxectivo de desenvolvemento sostible n.º 14, sobre a vida submarina. A nova axenda desempeña un papel importante no cumprimento da parte azul do Pacto Verde Europeo. Con antelación con respecto á Segunda Conferencia das Nacións Unidas sobre os Océanos (do 27 de xuño ao 1 de xullo de 2022, en Lisboa) e a Conferencia das Partes no Convenio sobre a Diversidade Biolóxica (CP15) (do 5 ao 17 de decembro de 2022, en Montreal) e coa proposta da Comisión sobre obxectivos xuridicamente vinculantes para recuperar os ecosistemas, incluso os mariños, a UE demostra o seu firme compromiso en favor dos océanos.
 
Josep Borrell, alto representante da Unión para Asuntos Exteriores e Política de Seguridade, afirmou o seguinte: «A UE e os seus Estados membros, conxuntamente, teñen a maior zona económica exclusiva do mundo. Pero case dous terzos dos océanos do mundo están fóra da xurisdición nacional, o cal esixe un enfoque mundial colectivo para protexelos e recuperalos, así como para aproveitar o enorme potencial dos mares de maneira sostible, en beneficio das sociedades de todo o mundo. A axenda actualizada de gobernanza internacional dos océanos reforza aínda máis o noso papel como forza motriz e socio crible para achegar solucións reais e sostibles aos retos aos que se enfrontan os nosos océanos». 

Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos e Pesca, sinalou: «Debemos coidar mellor os nosos mares. Coa nosa nova proposta de Lei de recuperación da natureza, queremos sandar os nosos ecosistemas mariños en Europa, pero isto non bastará. Temos que mobilizar aos nosos socios mundiais para lograr unha xestión sostible dos océanos e unha vida mariña sa en todo o mundo. Por iso, a Comisión compromete ata 1 000 millóns de euros para a biodiversidade oceánica e costeira e as accións polo clima a escala mundial. Hoxe facemos un chamamento a todos os nosos socios internacionais para que impulsemos a execución dos nosos compromisos conxuntos e centrémonos en accións ambiciosas para os mares para o próxima CP 15 sobre biodiversidade» 

 

 

Actualización da estratexia da UE para lograr novos avances xeopolíticos e en materia de sustentabilidade

A gobernanza internacional dos océanos consiste en que xestionemos xuntos os océanos do mundo e os seus recursos de maneira que sexan sans e produtivos, en beneficio das xeracións actuais e futuras. A nova Comunicación conxunta baséase noutra de 2016, na que se contemplan tendencias crave como o empeoramento debido ao cambio climático e o perigoso declive da biodiversidade. Contempla así mesmo os cambios na situación xeopolítica, como a agresión rusa contra Ucraína, que carrexou inestabilidade e inseguridade, entre outras cousas ao conxelar determinadas iniciativas.

Na súa calidade de axente líder a escala mundial, a UE expón unha axenda actualizada para mellorar a gobernanza dos océanos, que adopta un enfoque internacional intersectorial e baseado en normas, co obxectivo de seguir consolidando o seu papel como líder mundial na gobernanza dos océanos. Baseándose nos compromisos establecidos na Comunicación conxunta de 2016 e actualizándoos, a UE comprométese a:

 • Reforzar o marco de gobernanza internacional dos océanos a nivel mundial, rexional e bilateral.
 • Facer realidade a sustentabilidade dos océanos de aquí a 2030 mediante a adopción dun enfoque coordinado e complementario ante os retos comúns e os impactos acumulativos.
 • Seguir facendo do océano un espazo seguro e protexido, a medida que crecen a competencia nas augas internacionais e os retos para a cooperación multilateral.
 • Aumentar os coñecementos internacionais sobre os océanos, de maneira que a toma de decisións baseada en datos contrastados dea lugar a medidas para protexer e xestionar de forma sostible os océanos.

 

Accións crave para lograr uns océanos seguros, protexidos, limpos, saudables e xestionados de forma sostible

A Comunicación define varias prioridades crave para cumprir estes compromisos:

 • Deter e investir a perda de biodiversidade mariña, celebrando canto antes un ambicioso Tratado de Alta Mar das Nacións Unidas (diversidade biolóxica mariña das zonas situadas fóra da xurisdición nacional) e cumprindo o obxectivo de ter un 30 % de zonas mariñas protexidas de aquí a 2030.
 • Protexer o fondo mariño, prohibindo a explotación mineira dos fondos mariños, que os destrúe, e regulando, en caso necesario, o uso das artes de pesca que son máis prexudiciais para a biodiversidade.
 • Loitar contra o cambio climático para lograr que os océanos estean sans, en particular aplicando medidas de transporte marítimo a escala da Unión e mundial, e descarbonizando o sector pesqueiro para reducir a dependencia dos combustibles fósiles.
 • Loitar contra a contaminación mariña, en particular mediante a celebración, como moi tarde en 2024, dun ambicioso acordo mundial en materia de plásticos que sexa xuridicamente vinculante.
 • Realizar a transición cara a unha economía azul sostible a escala mundial, en particular aumentando o investimento na saúde dos océanos e na transformación cara a unha economía azul sostible a través da plataforma de investimento «BlueInvest» da UE, e mellorando a planificación marítima integrada.
 • Garantir a protección e a seguridade no mar, realizando un seguimento estreito e dando unha resposta rápida ás ameazas para a seguridade marítima, cooperando cos seus socios, como a OTAN, e enfrontándose ao traballo forzado conforme as normas da Organización Internacional do Traballo.
 • Aumentar os coñecementos sobre os océanos mediante a creación dunha interface intergobernamental científico-política para a sustentabilidade dos océanos, co obxectivo de crear un Grupo Intergobernamental de Expertos sobre Sustentabilidade Oceánica (IPOS), que promova a diplomacia e a cultura en relación cos mares.
 • Investir nos océanos: ata 1 000 millóns de euros no período 2021-2027 para a biodiversidade oceánica e costeira e o clima, mesmo en alta mar, e 350 millóns de euros ao ano en investigacións oceánicas a través do programa Horizonte Europa 2021-2027.

 

Próximas etapas

A Comunicación conxunta será presentada polo comisario de Medio Ambiente, Océanos e Pesca, Virginijus Sinkevičius na Segunda Conferencia das Nacións Unidas sobre os Océanos. Debaterase no Parlamento Europeo e o Consello.

Contexto

En 2016, a UE foi a primeira economía líder en poñer en marcha a súa axenda de gobernanza internacional dos océanos e en comprometerse en lograr uns océanos seguros, protexidos, limpos, saudables e xestionados de forma sostible.

En 2019, os Estados membros da UE expresaron o seu apoio ao seguimento e ao desenvolvemento desta axenda. O Pacto Verde Europeo destacou a importancia de fomentar o papel da UE como líder mundial na gobernanza dos océanos. Unha consulta específica e un foro internacional de partes interesadas presentaron recomendacións para o seu desenvolvemento a fin de garantir que a UE siga desempeñando un papel activo á hora de contribuír aos obxectivos mundiais de sustentabilidade.

Máis información: Comisión Europea

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Buscador

 • Categoría

 • Subcategoría

 • Etiqueta

 • Data