• O Executivo comunitario propón unha alternativa ao acordo que contempla a asignación provisional ata o 31 de xullo a parte proporcional sobre o total anual das cotas recomendadas polos científicos do Consello Internacional para a Exploración do Mar á espera de que se acade un acordo co Goberno británico
  • Ese acordo implicaría importantes rebaixas en especies como a pescada, o rapante ou o peixe sapo nalgunhas zonas, polo que a comunidade pide que se manteñan ou incrementen as posibilidades de pesca e lembra a importancia de ter en conta tanto os aspectos medioambientais como os económicos e sociais
  • A conselleira do Mar solicita a eliminación das cotas en especies de augas profundas ao tratarse de poboacións sen actividade dirixida e sen riscos para a súa conservación así como o mantemento da bolsa común entre países de especies accesorias para evitar que provoquen o estrangulamento da frota
  • Galicia defende o cumprimento do acordo de 1920 sobre a pesca en augas de Svalbard para que a frota que captura bacallau poida manter a súa actividade nas mesmas condicións que nos últimos anos
Bruxelas, 22 de marzo de 2021. A conselleira do Mar, Rosa Quintana, participa hoxe no Consello de Ministros de Pesca da Unión Europea, ao que asiste en representación das comunidades autónomas españolas xunto ao ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas, e no que demandou a mellora das propostas de cotas realizadas pola Comisión Europea nas principais especies da frota galega en augas compartidas co Reino Unido.
O Executivo comunitario fixo unha proposta provisional de Totais Admisibles de Capturas (TAC) e cotas ante a falla de acordo co Goberno británico que suporía establecer ata o 31 de xullo a parte proporcional sobre o total anual das posibilidades de pesca recomendadas polos científicos do Consello Internacional para a Exploración do Mar (CIEM) para o presente exercicio. Esa proposta implicaría importantes rebaixas nas cotas de especies como a pescada en Gran Sol e Francia, cun descenso combinado do 13%, o rapante en Gran Sol (-6%) ou o peixe sapo en augas de Escocia, cun recorte do 30%. Mentres, as subas máis relevantes afectan ao peixe sapo en augas de Francia (+18%) e en Gran Sol (+8%).
Galicia entende que o bo estado dos recursos permitiría manter ou incrementar as posibilidades de captura destas especies, polo que defende a mellora das propostas da Comisión Europea e lembra a importancia de ter en conta na xestión das pesqueiras non só os aspectos medioambientais senón tamén os económicos e sociais. Esa mellora contribuiría a paliar parcialmente o impacto do acordo sobre o brexit na frota europea, que viu como perdía o 25% das súas cotas ata 2026 a cambio do acceso ás augas británicas durante só cinco anos e medio, o que complica a obtención de cotas adicionais de distintas especies mediante intercambios con outros países.
A comunidade galega defende tanto para a pescada do norte como para o rapante o mantemento ou incluso o incremento do TAC tendo en conta cuestións relativas á mellora da biomasa segundo reflicten os propios datos científicos. En canto ao peixe sapo, a Xunta avoga por un aumento da cota superior ao que aconsella o ICES, tendo en conta o bo comportamento da biomasa e o alcance e mantemento en anos pasados do Rendemento Máximo Sustentable, é dicir, o nivel óptimo de capturas que pode extraerse dunha poboación de peixes sen prexudicar o stock.
Augas profundas e especies secundarias
En relación ás especies de augas profundas, como o ollomol e o alfonsino, entre outras, Galicia leva tempo defendendo a eliminación dos TAC, pois son poboacións de peixes sen actividade dirixida, é dicir, adoitan ser accesorias da actividade pesqueira, polo que son de escasa relevancia de captura e sen riscos relativos á súa conservación pola rebaixa do esforzo pesqueiro realizado sobre elas.
A conselleira do Mar tamén lembrou a importancia de manter a bolsa de especies accesorias -aquelas de escasa relevancia de captura, con pouca cota e que se extraen xunto ás especies principais- entre os países membros para evitar que funcionen como especies de estrangulamento impedindo o normal desenvolvemento da actividade da frota.
En canto ás cotas de bacallau e ás relacións en materia pesqueira entre a Unión Europea e Noruega, a titular de Mar subliñou que o incumprimento por parte do Goberno noruegués do acordo de París de 1920 sobre o caladoiro de Svalbard suporía a perda de cotas de captura para a frota española e portuguesa. Ante esta situación, avogou porque as partes cumpran o asinado e Bruxelas faga o que sexa necesario para que o sector poida manter a súa actividade nas mesmas condicións que nos últimos anos.
O Consello de Ministros de Pesca da Unión Europea, no que Galicia volve a acompañar ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación en representación das comunidades autónomas españolas, celébrase entre hoxe e mañá de xeito presencial por decisión da Presidencia portuguesa da Unión Europea e nel preténdense fixar as posibilidades de pesca ata finais de xullo deste ano en augas compartidas co Reino Unido. O obxectivo é que a frota poida seguir desenvolvendo a súa actividade con normalidade á espera de acadar un acordo definitivo co Reino Unido.