Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Galicia na UE » Competitividade » Galicia apoia en Bruxelas un sistema de protección xeográfica para os produtos industriais e artesanais

Galicia apoia en Bruxelas un sistema de protección xeográfica para os produtos industriais e artesanais

15/10/2021 |

  • O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, representou a Galicia no 146º pleno do Comité Europeo das Rexións. 
  • Galicia aposta por regular un catálogo de servizos financeiros básicos que sexan de carácter presencial para evitar que a fenda dixital impida o acceso das persoas maiores aos mesmos. 
  • Os resultados do Barómetro Rexional e Local Anual sitúa a Galicia entre as rexións cunha exposición media aos impactos negativos a curto prazo da pandemia e resalta o plan da AECT Galicia- norte de Portugal para impulsar a cooperación transfronteiriza trala pandemia. 

 

Bruxelas,  de 13 de outubro de 2021.- O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, representou a Galicia ao longo das tres sesións que compuxeron o 146º pleno do Comité Europeo das Rexións. Nel aprobáronse sete ditames de opinión, dúas resolucións políticas e celebráronse sete debates de alto nivel con varios comisarios como a vicepresidente para Democracia e Demografía, Dubravka Šuica.
 
En relación co ditame sobre a nova Axenda Europea do Consumidor, Galicia presentou un total de sete emendas, todas elas aprobadas, co obxectivo de evitar que a fenda dixital impida as persoas maiores acceder aos servizos financeiros, como xa está a acontecer en varias zonas do rural. Para iso, Galicia propón promover e regular un catálogo de servizos financeiros básicos que sexan de carácter presencial e adoptar medidas para evitar a eliminación dos mesmos.
 
Outra das emendas galegas aprobadas fai referencia á reparación ou reutilización de produtos no marco da economía circular. Galicia lembra a importancia de salvagardar en todo caso os dereitos do consumidor e de garantir a calidade destes produtos. Coa nova Axenda Europea do Consumidor, posta en marcha o ano pasado, a UE pretende capacitar aos consumidores europeos para que poidan desempeñar un papel activo nas transicións ecolóxica e dixital. Neste ditame o CdR fai fincapé, ademais, na necesidade de manter e aplicar especialmente os dereitos dos consumidores nos tempos de crise, de cara a asegurar a súa protección xurídica.
 

O futuro sistema de indicacións xeográficas protexidas para os produtos industriais e artesanais

Pola súa parte, a delegación española do CdR adoptou unha declaración para mostrar o seu apoio ao establecemento dun sistema de protección xeográfica para os produtos industriais e artesanais, na que afirma que esta protección supoñerá unha garantía para protexer a estes sectores fronte ás falsificacións e á competencia desleal, permitindo que poidan competir en igualdade nos mercados globais de fóra do Espazo Económico Europeo. Para iso, insta ao Goberno de España a establecer un canal de interlocución permanente a través dun grupo de traballo bilateral, co obxectivo de apoiar e reforzar os esforzos de negociación durante todo o ciclo de vida do expediente lexislativo da futura normativa europea.
 
Tras varios anos de traballo e reivindicacións por parte das rexións españolas e as súas asociacións de produtores, e coincidindo coa adopción dun ditame sobre este asunto, os membros españois do CdR destacaron a idoneidade de que sexa creado un sistema de indicacións xeográficas protexidas para os produtos non agroalimentarios, xa que representan “a calidade, as tradicións e a cultura do país, ademais de supoñer unha fonte de riqueza para as rexións e municipios, e un xeito de preservar e fortalecer o arraigo ao territorio.”
 

O Barómetro Rexional e Local Anual da UE

Por segundo ano consecutivo, o Comité Europeo das Rexións presentou os resultados do seu Barómetro Rexional e Local Anual, centrado na avaliación a nivel rexional e local da situación de crise xerada pola pandemia da Covid-19. No apartado dedicado a como a como mellorar a resiliencia rexional de cara ao futuro, destaca a mención que fai do plan posto en marcha pola Agrupación Europea de Cooperación Transfronteiriza Galicia- Norte de Portugal para mellorar a súa cooperación tralo peche da fronteira imposto pola pandemia.
 
Dado que as restricións impostas en España foron das máis duras no conxunto da UE e tendo en conta a situación de partida de Galicia en termos de desemprego, pobreza ou fortaleza empresarial, o barómetro sitúa a Galicia entre as rexións cunha exposición media aos impactos negativos a curto prazo da pandemia. O estudio chama a atención sobre o recorte orzamentario de 180 000 millóns de euros para os entes rexións e locais. España é o terceiro país con maior “efecto tesoira” nas CCAA e municipios, con 12 300 millóns de euros menos, por detrás dos entes subestatais de Alemaña e Italia.
 
O CdR denuncia que as rexións son unha pedra angular dos sistemas sanitarios, polo que deben participar no deseño da nova Unión Europea da Saúde. Por outro lado, volve insistir en que a recuperación de Europa corre perigo se segue deixando de lado ás rexións e cidades, dado que so unha minoría deles foron consultados polos Estados membros á hora de elaborar os plans nacionais de recuperación.
 
Accede aquí ao resumo dos resultados do barómetro en castelán
 

O Comité Europeo das Rexións

O Comité Europeo das Rexións é a asemblea consultiva na que están representados os entes locais e rexionais da Unión Europea. En representación da Comunidade Autónoma de Galicia, o membro titular é o presidente da Xunta de Galicia, mentres que o cargo de membro suplente recae no director xeral de Relacións Exteriores e coa UE. A Fundación Galicia Europa presta apoio á participación galega nesta asemblea.
 
Imaxes relacionadas
 
 

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data