A proposta da Comisión Europea procura o fomento da independencia e pluralismo nos medios de comunicación europeos, evitando interferencias políticas

Ler máis