Actualidade

Portada » Actualidad » Noticias » Unión Europea » Energía » Materias primas fundamentales: garantizar unas cadenas de suministro seguras y sostenibles para el futuro ecológico y digital de la UE

Materias primas fundamentales: garantizar unas cadenas de suministro seguras y sostenibles para el futuro ecológico y digital de la UE

20/03/2023 | , ,

— A Comisión propón un conxunto integral de medidas para garantir o acceso da UE a unha subministración segura, diversificado, alcanzable e sostible de materias primas fundamentais. 

— As materias primas fundamentais son indispensables para unha gran variedade de sectores estratéxicos, como a industria de cero emisións netas, a industria dixital, o sector aeroespacial e o sector da defensa.

Bruxelas, 20 de marzo de 2023. Aínda que se prevé que a demanda de materias primas fundamentais dispárese, Europa depende en gran medida das importacións, a miúdo procedentes de provedores de terceiros países. A UE debe mitigar os riscos para as cadeas de subministración relacionados con esas dependencias estratéxicas a fin de mellorar a súa resiliencia económica. Esta vulnerabilidade pode poñer en perigo os esforzos da UE por cumprir os seus obxectivos climáticos e dixitais.

O Regulamento e a Comunicación sobre materias primas fundamentais adoptados aproveitan os puntos fortes e as oportunidades do mercado único e das asociacións exteriores da UE para diversificar e mellorar a resiliencia das cadeas de subministración de materias primas fundamentais da UE. A Lei de Materias Primas Fundamentais tamén mellora a capacidade da UE para supervisar e mitigar os riscos de perturbacións, e incrementa a circularidade e a sustentabilidade.

Xunto coa reforma da configuración do mercado da electricidade e a Lei sobre a Industria de Cero Emisións Netas, as medidas sobre as materias primas fundamentais crean unha contorna reguladora propicia para as industrias con cero emisións netas e a competitividade da industria europea, tal como anunciouse no Plan Industrial do Pacto Verde.

Medidas internas

A Lei de Materias Primas Fundamentais dotará á UE das ferramentas necesarias para garantir o acceso da Unión a unha subministración segura e sostible de materias primas fundamentais, principalmente a través do seguinte:

 1. Fixar prioridades de actuación claras: ademais dunha lista actualizada de materias primas fundamentais, a Lei establece unha lista de materias primas estratéxicas, que son cruciais para as tecnoloxías crave en canto ás ambicións ecolóxicas e dixitais de Europa e para as aplicacións de defensa e espazo. O Regulamento incorpora na lexislación da UE tanto as materias primas fundamentais como as estratéxicas e fixa parámetros de referencia para as capacidades nacionais ao longo da cadea estratéxica de subministración e para diversificar a subministración da UE de aquí a 2030.
 2. Crear cadeas de subministración de materias primas fundamentais da UE seguras e resilientes: a Lei reducirá a carga administrativa e simplificará os procedementos de concesión de permisos para proxectos relacionados coas materias primas fundamentais na UE. Ademais, os proxectos estratéxicos seleccionados recibirán apoio para acceder ao financiamento e beneficiaranse duns prazos de concesión de permisos máis curtos.
 3. Garantir que a UE poida mitigar os riscos de subministración: a Lei contempla o seguimento das cadeas de subministración de materias primas fundamentais e a coordinación das reservas de materias primas estratéxicas entre os Estados membros.
 4. Investir en investigación, innovación e capacidades: a Comisión reforzará a adopción e a implantación de tecnoloxías de vangarda no ámbito das materias primas fundamentais.
 5. Protexer o medio ambiente mellorando a circularidade e a sustentabilidade das materias primas fundamentais: a mellora da seguridade e a asequibilidad da subministración de materias primas fundamentais debe ir acompañada de maiores esforzos para mitigar os impactos negativos no que respecta a os dereitos laborais, os dereitos humanos e a protección do medio ambiente.
 6. Os Estados membros terán que adoptar e aplicar medidas nacionais a fin de mellorar a recollida de residuos ricos en materias primas fundamentais e garantir a súa reciclaxe para obter materias primas secundarias.

Compromiso internacional

 1. Diversificar as importacións de materias primas fundamentais da Unión: a UE nunca será autosuficiente na subministración destas materias primas e seguirá dependendo das importacións para a maior parte do seu consumo. O comercio internacional é fundamental para apoiar a produción mundial e garantir a diversificación da subministración. A UE buscará asociacións mutuamente beneficiosas cos mercados emerxentes e as economías en desenvolvemento, especialmente no marco da súa estratexia Global Gateway.
 2. A UE intensificará as accións comerciais fortalecendo a Organización Mundial do Comercio, ampliando a súa rede de acordos de facilitación de investimentos sostibles e de acordos de libre comercio e impulsando a garantía do cumprimento da normativa para loitar contra as prácticas comerciais desleais.
 3. Seguirá desenvolvendo asociacións estratéxicas: a UE traballará con socios de confianza para fomentar o desenvolvemento económico dos devanditos socios de maneira sostible mediante a creación de cadeas de valor nos seus propios países.

Contexto

Esta iniciativa comprende un Regulamento e unha Comunicación. O Regulamento establece un marco regulador para apoiar o desenvolvemento das capacidades nacionais e reforzar a sustentabilidade e a circularidade das cadeas de subministración de materias primas fundamentais na UE.

A Lei de Materias Primas Fundamentais foi anunciada pola presidenta Von der Leyen durante o seu discurso sobre o estado da Unión de 2022, no que pediu que se abordase a dependencia da UE con respecto das materias primas fundamentais importadas mediante a diversificación e a garantía dunha subministración nacional sostible de materias primas fundamentais. Responde á Declaración de Versalles de 2022 adoptada polo Consello Europeo, na que se destacaba a importancia estratéxica das materias primas fundamentais para garantir a autonomía estratéxica da Unión e a soberanía europea. Tamén responde as conclusións da Conferencia sobre o Futuro de Europa e á Resolución do Parlamento Europeo, de novembro de 2021, sobre unha estratexia da UE para as materias primas fundamentais.

A Lei de Materias Primas Fundamentais preséntase en paralelo á Lei sobre a Industria de Cero Emisións Netas da UE, cuxo obxectivo é incrementar a fabricación na UE de tecnoloxías crave neutras en carbono ou «con cero emisións netas» para garantir unhas cadeas de subministración de enerxía limpa seguras, sostibles e competitivas, con vistas a alcanzar as ambicións da UE en materia de clima e enerxía.

Máis información: Comisión Europea

Preguntas e respostas sobre a Lei Europea de Materias Primas Críticas

Buscador

 • Categoría

 • Subcategoría

 • Etiqueta

 • Fecha