Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Mobilidade » Economía circular: mellorar o deseño e a xestión dos vehículos ao final da súa vida útil para un sector do automóbil máis eficiente

Economía circular: mellorar o deseño e a xestión dos vehículos ao final da súa vida útil para un sector do automóbil máis eficiente

15/09/2023 | ,

— A Comisión propón hoxe medidas para mellorar a circularidade do sector do automóbil, que abarcan o deseño, a produción e o tratamento ao final da vida útil dos vehículos

— Esta iniciativa mellorará o acceso aos recursos para a economía da UE, contribuirá aos obxectivos ambientais e climáticos, reforzará o mercado único e contribuirá a abordar os retos asociados á transformación da industria do automóbil.

Bruxelas, 13 de xullo de 2023. Espérase que as accións propostas xeren 1 800 millóns de euros de ingresos netos de aquí a 2035, coa creación de postos de traballo adicionais e a mellora dos fluxos de ingresos para a industria da xestión de residuos e a reciclaxe. Ademais, contribuirán a mellorar a seguridade viaria en terceiros países a o impedir a exportación de vehículos non aptos para circular e reducir a contaminación nociva e os riscos para a saúde nos países que importan vehículos usados da UE.

Tamén se espera que o Regulamento proposto, que substitúe ás Directivas actuais sobre os vehículos ao final da súa vida útil e sobre a aptitude para a reutilización, a reciclaxe e a valorización, teña importantes beneficios ambientais, incluída unha redución anual de 12.3 millóns de toneladas de emisións de CO2 de aquí a 2035, unha mellor valorización de 5.4 millóns de toneladas de materiais e unha maior recuperación das materias primas fundamentais.

A aplicación do Regulamento conlevará un aforro de enerxía a longo prazo na fase de fabricación, unha menor dependencia das materias primas importadas e a promoción de modelos de negocio sostibles e circulares.

Accións para a transición circular e unha maior resiliencia no sector do automóbil

Prevese que o sector do automóbil convértase no maior consumidor de materias primas fundamentais utilizadas en imáns permanentes de motores eléctricos en Europa. Mellorar a resiliencia da UE fronte ás perturbacións da cadea de subministración e reducir a súa dependencia das importacións de materias primas fundamentais é esencial para a transición cara a vehículos de emisión cero. Para facilitar a transición do sector, a Comisión revisou a lexislación vixente e propón un regulamento único que se centra en varios elementos crave para mellorar a calidade do deseño, a recollida e a reciclaxe, facilitando ao mesmo tempo as obrigacións de notificación:

  • «Circular de deseño»: A mellora da circularidade no deseño e a produción de vehículos contribuirá a garantir que estes poidan desmontarse facilmente. Os fabricantes de automóbiles deberán proporcionar instrucións claras e detalladas aos desmontadores sobre como substituír e retirar pezas e compoñentes durante a fase de uso e final da vida útil dun vehículo.

 

  • «Utilizar contido reciclado»: O 25 % do plástico utilizado para fabricar un vehículo novo deberá proceder da reciclaxe, do cal o 25 % deberá reciclarse a partir de vehículos ao final da súa vida útil.

 

  • «Tratar mellor»: As medidas conducirán á recuperación de máis materias primas e de mellor calidade, incluídas as materias primas fundamentais, os plásticos, o aceiro e o aluminio. O 30 % dos plásticos dos vehículos ao final da súa vida útil deben reciclarse. Outras medidas apoiarán o mercado de reutilización, remanufacturación e reacondicionamento de pezas e compoñentes dun vehículo. Anímase aos Estados membros para ofrecer incentivos aos talleres de reparación para apoiar a venda de pezas de recambio.

 

  • «Mellorar a gobernanza»: As novas normas reforzarán a responsabilidade do produtor mediante o establecemento de sistemas nacionais de responsabilidade ampliada do produtor conforme requisitos uniformes. Estes sistemas terán por obxecto proporcionar un financiamento adecuado para as operacións obrigatorias de tratamento de residuos, incentivar aos recicladores na mellora da calidade dos materiais reciclados dos vehículos ao final da súa vida útil, fomentando así unha maior cooperación entre os operadores de tratamento e os fabricantes.

 

  • «Recompilar máis e intelixente»: Para deter a desaparición dos vehículos, a proposta prevé unha mellor aplicación das normas actuais e aumenta a transparencia. Esto implica máis inspeccións, un seguimento dixital dos vehículos ao final da súa vida útil en toda a UE, unha mellor separación dos vehículos vellos e os vehículos ao final da súa vida útil, máis multas por infraccións e a prohibición de exportar vehículos usados que non sexan aptos para circular.

 

  • «Cubrir máis vehículos»: O ámbito de aplicación destas medidas ampliarase gradualmente para incluír novas categorías, como motocicletas, camións e autobuses, garantindo unha cobertura máis ampla.

 

Os próximos pasos

A proposta de Regulamento da Comisión relativo aos requisitos de circularidade aplicables ao deseño dos vehículos e á xestión dos vehículos ao final da súa vida útil será examinada agora polo Parlamento Europeo e o Consello no marco do procedemento lexislativo ordinario.

Contexto

Cada ano, máis de seis millóns de vehículos en Europa chegan ao final da súa vida útil. Unha manipulación inadecuada dos vehículos ao final da súa vida útil dá lugar á perda de valor e á contaminación. A recente avaliación da lexislación vixente da UE que regula o ámbito — a Directiva 2000/53/CE relativa aos vehículos ao final da súa vida útil Directiva sobre vehículos ao final da súa vida útil», adoptada en 2000) e a Directiva 2005/64/CE relativa á homologación de tipo dos vehículos de motor no que respecta á súa aptitude para a reutilización, a reciclaxe e a valorizaciónDirectiva de homologación de tipo 3R», adoptada en 2005) puxo de manifesto que se necesitan melloras considerables para impulsar a transición do sector do automóbil a unha economía circular, reducindo así o impacto ambiental vinculado á produción e o tratamento ao final da súa vida útil dos vehículos e reforzando a sustentabilidade da industria do automóbil e da reciclaxe en Europa.

A proposta de Regulamento está en consonancia co obxectivo do Pacto Verde Europeo e do Plan de Acción para a Economía Circular de lograr unha industria do automóbil máis sostible e resiliente. Está estreitamente vinculada á aplicación de varias iniciativas lexislativas importantes, entre elas a Lei de Materias Primas Críticas, o Regulamento sobre pilas, a Directiva marco sobre residuos, a Directiva RAEE e o Regulamento sobre deseño ecolóxico para produtos sostibles.

Máis información: Comisión Europea

Preguntas e respostas: normas sobre o deseño circular dos vehículos e a xestión do final da súa vida útil

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data