Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Medioambiente e Clima » Cento dezaoito municipios e rexións súmanse á misión da UE sobre a adaptación ao cambio climático

Cento dezaoito municipios e rexións súmanse á misión da UE sobre a adaptación ao cambio climático

12/07/2022 | ,

— A Comisión Europea anunciou o 7 de xuño os primeiros cento dezaoito municipios e rexións que participarán na misión da UE sobre a adaptación ao cambio climático, en apoio do Pacto Verde Europeo e da Estratexia de Adaptación ao Cambio Climático da UE.
 
— Outras dezasete empresas privadas, centros de servizos, redes de investigación e grupos de acción local que traballan na mellora da resiliencia fronte ao cambio climático apoiarán a carta e converteranse en amigos da misión.
 
 

Bruxelas, 12 de xuño de 2022.– A Comisión Europea anunciou o 7 de xuño os primeiros cento dezaoito municipios e rexións que participarán na misión da UE sobre a adaptación ao cambio climático (misión de adaptación), en apoio do Pacto Verde Europeo e da Estratexia de Adaptación ao Cambio Climático da UE.

Estes municipios e rexións asinarán a carta de misión no primeiro Foro do Comité das Rexións sobre a misión da UE sobre a adaptación ao cambio climático. Outras dezasete empresas privadas, centros de servizos, redes de investigación e grupos de acción local que traballan na mellora da resiliencia fronte ao cambio climático apoiarán a carta e converteranse en amigos da misión. Os cento dezaoito signatarios proceden de dezaoito Estados membros, con seis partes máis procedentes de países asociados ou potencialmente asociados a Horizonte Europa, o programa de investigación e innovación da UE.

Desde ondas de calor mortais e secas devastadoras ata incendios e costas erosionadas pola subida do nivel do mar, o cambio climático xa está a pasar factura a Europa. Estes fenómenos non só afectan o medio ambiente e á economía, senón tamén á saúde dos europeos. Están a aumentar a frecuencia e a gravidade dos fenómenos climáticos e meteorolóxicos extremos, polo que temos que acelerar as solucións que melloren a resiliencia fronte ao cambio climático. O obxectivo da misión de adaptación é axudar a un mínimo de 150 municipios e rexións a acelerar a súa transformación en prol da resiliencia fronte ao cambio climático de aquí a 2030. A misión axudará a estes municipios e rexións a comprender mellor os riscos climáticos, a prepararse #ante eles e a xestionalos, así como a desenvolver solucións innovadoras para mellorar a resiliencia.

A misión de adaptación recibirá de Horizonte Europa 370 millóns de euros en concepto de financiamento no período 2021-2023. As accións de investigación e innovación referiranse á reconstrución das zonas afectadas por fenómenos meteorolóxicos extremos, a restauración de chairas aluviales, a agricultura vertical, os modelos de estratexias en materia de seguros ou a creación dunha cidade «perfectamente adaptada» que estea preparada para resistir unha tormenta ou unha onda de calor. Tamén existe a posibilidade de organizar iniciativas conxuntas con outras misións e programas da UE. A misión tamén ofrece oportunidades de creación de redes, intercambio de mellores prácticas entre os municipios e rexións e apoio á participación dos cidadáns.

A Comisión e o Comité das Rexións animan a outros solicitantes de todos os Estados membros a converterse en novos signatarios. Isto permitirá a adopción máis ampla posible de medidas de adaptación en Europa e liderará o camiño cara a un futuro resiliente ante o cambio climático.

 

Algúns membros da Comisión e do Comité das Rexións declararon o seguinte:

Frans Timmermans, vicepresidente executivo responsable do Pacto Verde Europeo, comentou: «Aínda que as negociacións sobre o clima teñen lugar escala mundial e gran parte da nosa lexislación ten alcance europeo, os cambios que necesitamos sobre o terreo son locais: prodúcense cidade por cidade, barrio por barrio, rúa por rúa. O cambio só ocorrerá se parte da base en sentido ascendente. Sexa a ecologización dos espazos públicos, o fomento de sistemas de retención da auga ou o illamento das vivendas, as cidades e as rexións xa están a desenvolver ideas innovadoras para adaptarse ao cambio climático. Os máis de cen municipios e rexións participantes na misión de adaptación serán verdadeiros pioneiros e mostrarán a millóns de europeos que é posible un futuro ecolóxico, limpo e saudable para todos».

Mariya Gabriel, comisaria de Investigación e Innovación, afirmou: «A misión situará aos municipios e as rexións á vangarda da innovación no referido á transición de Europa cara á súa conversión nun continente máis resiliente. Ao unirse á misión, terán acceso a todo o potencial da investigación e a innovación e acelerarán a transferencia á sociedade das solucións creadas».

O vicepresidente primeiro do Comité das Rexións, Vasco Alves Cordeiro, declarou: «As rexións de Europa son testemuñas do impacto da crise climática. Ante fenómenos que abarcan desde a subida do nivel do mar ata as inundacións ou as ondas de calor, traballamos por atopar solucións que poidan contribuír a protexer ás persoas e salvar a natureza. A adhesión a esta misión permitirá a máis de cen municipios e rexións liderar a obtención de resultados mediante unha acción local en materia de clima». 

Contexto

O 14 de marzo de 2022, a Comisión convidou os municipios e rexións da UE para unirse á misión. Tras este anuncio, os novos signatarios beneficiaranse da plataforma de execución da misión, que empezará a funcionar a principios de 2023. Xuntos desenvolverán maneiras de fomentar a resiliencia fronte ao cambio climático, á vez que terán acceso a datos e metodoloxías en materia de clima con fins de avaliación do risco climático, e recibirán orientacións específicas sobre medidas de adaptación eficaces.

A misión de adaptación ao cambio climático iniciouse en setembro de 2021 mediante a adopción dunha Comunicación sobre as misións da UE, seguida da aprobación dos distintos plans de execución das misións. Existen outras catro misións da UE referidas a retos mundiais nos ámbitos das cidades intelixentes e climáticamente neutras, a restauración dos nosos océanos e augas, a saúde dos chans e o cancro. O 15 de decembro de 2021 publicouse un programa de traballo específico para as misións de Horizonte Europa. As misións apoian prioridades da Comisión tales como o Pacto Verde Europeo, Unha Europa Adaptada á Era Dixital, a Loita contra o Cancro e a Nova Bauhaus Europea.

 

Máis información: Comisión Europea

 

 
 
 
 

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data