Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Asuntos Marítimos

Avances na recuperación das poboacións de peixes, pero son necesarios maiores esforzos para construír un sector pesqueiro resiliente e sostible

Avances na recuperación das poboacións de peixes, pero son necesarios maiores esforzos para construír un sector pesqueiro resiliente e sostible

Cada ano, a Comisión publica unha Comunicación que ofrece información actualizada sobre o estado das pesqueiras da UE e inicia unha consulta pública sobre a situación actual e a orientación das posibilidades de pesca para o ano seguinte. A Comunicación adoptada recolle as orientacións para as propostas da Comisión relativas ás posibilidades de pesca para 2025

Ler máis
A Comisión acolle con satisfacción o acordo provisional de modernización das inspeccións e a supervisión dos buques

A Comisión acolle con satisfacción o acordo provisional de modernización das inspeccións e a supervisión dos buques

A Comisión presentou as proposta destas Directivas en xuño de 2023 como parte do paquete de seguridade marítima. Tal como se establece no Pacto Verde Europeo, a Estratexia de Movilidad Sostible e Intelixente e o Plan de Acción «Contaminación Cero», a Comisión comprometeuse a situar o transporte marítimo na senda cara a cero emisións, contaminación e accidentes. O control polo Estado de abandeiramento e o control polo Estado reitor do porto son instrumentos importantes no que respecta a unha ampla gama de cuestións relacionadas co transporte marítimo, como a seguridade marítima, a protección do medio ambiente e as condicións de traballo a bordo.

Ler máis
A Comisión acolle con satisfacción o acordo provisional sobre a loita contra a contaminación procedente de buques para contribuír á limpeza dos mares europeos

A Comisión acolle con satisfacción o acordo provisional sobre a loita contra a contaminación procedente de buques para contribuír á limpeza dos mares europeos

A Comisión presentou a Directiva sobre contaminación de buques en xuño de 2023 como parte do paquete de seguridade marítima, que derivaba dos compromisos de mobilidade sostible e intelixente da Comisión. A Directiva revísase por segunda vez. En 2009, revisouse para engadir sancións penais, mentres que agora suprímense as disposicións penais e trasládanse á nova Directiva sobre delitos contra o medio ambiente.

Ler máis
Pacto Verde Europeo: Alcánzase un acordo sobre a redución das emisións do transporte marítimo mediante o fomento de combustibles sostibles

Pacto Verde Europeo: Alcánzase un acordo sobre a redución das emisións do transporte marítimo mediante o fomento de combustibles sostibles

A Comisión acolle con satisfacción o acordo político alcanzado entre o Parlamento Europeo e o Consello, que aumenta a contribución do transporte marítimo para a consecución do obxectivo a escala da UE de reducir as emisións netas de gases de efecto invernadoiro en polo menos un 55 % de aquí a 2030, e para lograr a neutralidade climática en 2050.

Ler máis

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data